Nortura justerer ned slaktetrekket på småfe

(08.09.22) Etter en helhetsvurdering har Nortura valgt å justere ned det varslede slaktetrekket på sau og lam fra henholdsvis 48 øre for sau/ungsau/vær og 55 øre for lam, til 29 øre for begge kategorier.

Årsaken er at trekket vil slå hardere ut for småfeprodusentene enn for de andre dyreslagene. For mens de andre produksjonene allerede har slaktet mye av årsvolumet sitt med lavere slaktetrekk, vil småfeprodusentene med dette få høyere slaktetrekk på nesten hele volumet sitt.

Første mulighet til å ta igjen kostnadsøkningene som er påløpt denne høsten, er når det settes ny PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2023. Men fordi småfeslaktingen er svært lav i den perioden, får småfeprodusentene liten nytte av den prisøkningen sammenlignet med de andre dyreslagene som har mer jevn slakting.

Nortura har i tillegg sagt at hvis det kommer en strømstøtteordning, vil slaktetrekket reverseres. Men det er uansett lite sannsynlig at en ordning vil være plass før lammesesongen er over. Dermed vil småfeprodusentene ikke få med seg den prisøkningen.    

Nortura har et prinsipp om at hvert dyreslag skal dekke sine slaktekostnader, og pakkekostnader på egg.

Det prinsippet ble også lagt til grunn da vi beregnet de nye satsene fra mandag. I ettertid ser vi at spesielt tidspunktet det kom på, gjorde at det slo ekstra hardt ut for saueprodusentene. Vi har derfor gått en ny runde nå og blitt enig om å redusere trekket på sau og lam til 29 øre, sier visekonsernsjef i Nortura, Hans Thorn Wittussen.

Beslutningen vil få tilbakevirkende kraft, slik at de som har levert småfe etter 5. september også vil få oppgjør med utgangspunkt i ny slaktesats.