Nortura i Bondebladet uke 11/2015

Sveinung Svebestad foreslås som styreleder for et nytt år i Nortura SA

En enstemmig valgkomite innstiller på Sveinung Svebestad som styreleder for et nytt år i Nortura SA.  Oddveig Gikling-Bjørnå, som overtok plassen til Lars Petter Bartnes da han gikk ut av styret i fjor sommer, foreslås valgt inn som nytt styremedlem. I tillegg innstilles Per Heringstad som nytt styremedlem etter Sverre Lang-Ree som har frasagt seg gjenvalg. Resten av konsernstyret foreslås gjenvalgt.

Sveinung Svebestad foreslås som styreleder for et nytt år i Nortura SA

– Det er har de siste tre årene vært en forholdsvis stor utskifting i styret i Nortura. For en valgkomite er det alltid en utfordring å balansere kontinuitet med nødvendig fornyelse, og vi er derfor godt fornøyd med at Sveinung Svebestad har sagt ja til et nytt år som styreleder. Vi mener at det nye styret i Nortura vil ha en god miks av erfaring og kompetanse, og tror at dette mannskapet har de kvalitetene som skal til for å løfte selskapet ytterligere, sier leder i valgkomiteen Terje Amundsen.

Valgkomiteen har siden i fjor høst brukt mye tid på å danne seg et best mulig bilde av utfordringene selskapet står overfor og situasjonen i styret.

– Det har vært viktig for oss å kartlegge hvilke kvaliteter og kompetanse som finnes i dagens styre og hva som vil være behovene framover. Både Gikling-Bjørnå og Heringstad har begge styreerfaring på høyt nivå fra før, i henholdsvis Felleskjøpet og Tine. Dette er derfor styrekandidater som vil utfylle styret i Nortura på en god måte, sier Terje Amundsen.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg på Kari Redse Håskjold som nestleder i styret, og innstiller Johan Narum fra Oppland, som 1. vara til styret. Se egen sak for alle innstillinger fra valgkomiteen.

Norturas årsmøte i 2015 avholdes på Lillestrøm 14. - 15. april.

 


 

Gilde pølsefest og nye drakter til 150 lag

Vi ønsker å synliggjøre Gilde på en folkelig og positiv måte igjennom lagidrett for barn og unge. Nortura gir en pølsefest og et sett med 16 drakter til totalt 150 håndball-, fotball-, volleyball-, eller innebandylag.

Har du et lag? Norturas eiere kan søke for «sitt» lag.

Send en enkel søknad til drakter@nortura.no med informasjon om:Gildeprofil drakt

 • lagets navn
 • klubbens kontaktperson/leder (navn, e-post, tlf)
 • hvilke lagidrett
 • aldersgruppe
 • kort om hvorfor du synes dette laget skal få en pølsefest og et sett drakter med Gildelogo

Greit å vite:

 • søknadsfrist 2. april 2015
 • dersom «ditt» lag trekkes ut, blir du vertskap for pølsefesten og overlevering av drakter
 • draktene, som består av trøye og shorts, sendes til deg sammen med litt pølsefest-utstyr. Kostnader til mineralvann og Gilde pølser refunderes. (Fotball i mai og hallidretter i august)
 • det praktiske rundt fabrikat, farger, lang/kort arm, størrelser, nummer, klubblogo osv avklares direkte mellom laget og Torshov Sport
 • klubbene kan evt bestille ekstra drakter for egen regning

 


 

Endring på innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

 • Frist for innmelding til uke 13 og 14, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 17. mars
 • Frist for innmelding til uke 15, uka etter påske er tirsdag 24. mars

 


 

Meld inn lamma i god før påske

Meld inn lamma før påske, de trengs i markedet og lam slakta etter 15. april får kategorien vær eller ung sau.

Vi gjør oppmerksom på at lam fra i fjor må slaktes innen 15. april for å kunne klassifiseres som lam. For å kunne planlegge slakting og være sikre på å få med alle lam innen fristen så meld inn lamma i god tid.

Flere av anlegga slakter ikke småfe i uke 14 og 15, så meld inn senest 17. mars for å være sikker.

 


 

Ubalanse på kylling gir redusert avregningspris og kompensasjon på uttak av innsett

Grunnet sviktende salg og stor ubalanse av kylling for Nortura gjennom Nærbø Kyllingslakt, reduserer Nortura produksjonen ut over en allerede innført reduksjon på all produksjon ved å kompensere for uttak av innsett. Samtidig reduseres avregningspris på alle produksjoner som tilligger slaktekyllingproduksjonen og øker pris på kjøp av daggammel kylling.

Kompensasjonen for uttak av innsett gis til produsenter som leverer inn mot Nortura Hå. Dette gjøres for å unngå en kostbar transport av ferdig slaktet kylling fra Jæren til Hærland, og er totalt sett mest lønnsomt for Norturas kyllingprodusenter. Konsernstyret godkjente prinsipielt ordningen i sitt møte 18. februar. Styret vedtok i samme møte å redusere avregningsprisene på foreldredyrsproduksjoner (oppal og rugeegg) og kylling, samt øke pris på kjøp av daggamle kyllinger. Dette for å kompensere for de økte kostnadene som underskuddssituasjonen medfører. Kyllingen er som kjent ikke en del av markedsordningene og næringa må derfor ta alle ubalansekostnadene gjennom prisen.

I tillegg til utsendt brev vil det bli holdt medlemsmøter for kyllingprodusenter i alle områder i løpet av mars. Samtidig jobbes det i alle markedskanaler for å øke salget av kylling.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det vel 3 600 storfe. Det er litt opp fra forrige uke, men fortsatt lavt og bare 57 prosent av etterspørselen kan dekkes med norsk vare. Utsatt slakting pga. god grovfôrtilgang synes å være forklaringen på de lave innmeldingstallene. Forhåpentlig vil prisoppgangen med 70 øre denne uka stimulere til økt slakting fram mot påske.

Det slaktes om lag 21 000 gris. Det er normalt nivå på slaktingen, men pga. høy etterspørsel er det likevel underdekning med 85 prosent.

Det slaktes om lag 2 800 lam og 1 000 sau denne uka. Det gir markedsdekning for lam. For sau beregnes lokal dekning.

 


 

Pris

Fra mandag 9. mars økes avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige med kr 0,73 per kg, ung ku, ku og okse med kr 0,77 per kg og kalv med kr 0,81 per kg. Endringene skyldes økt engrospris med kr 0,70 per kg og økte hudverdier.