Nortura i Bondebladet uke 13 - 14/2015

Optimisme i sauenæringa

Onsdag 11. mars var 245 sauebønder på seminar for å lære meir om stordrift med sau. Team småfe i Nortura i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Animalia arrangerte seminaret med tema "Stordrift med sau". Dette var tydelegvis eit tema som interesserte mange.

Det var 275 påmeldte til seminaret. Flystreik og nokre få sjukdomsforfall gjorde at det var 243 sauebønder frå heile landet som sat samla i salen da fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem, ynskte velkomen til seminar.

Alle presentasjonane frå seminaret kan du laste ned frå kategorien "".

– Den gode oppslutninga om seminaret gjev inspirasjon for rådgjevarane våre på sau, sa Avdem som her står saman med møteleiarar og foredragshaldarar frå seminaret. Avdem la også til at målet med seminaret var at alle skulle reise heim med ny kunnskap og inspirasjon til å lykkast som sauebonde.

– Den gode oppslutninga om seminaret gjev inspirasjon for rådgjevarane våre på sau, sa Avdem som her står saman med møteleiarar og foredragshaldarar frå seminaret. Avdem la også til at målet med seminaret var at alle skulle reise heim med ny kunnskap og inspirasjon til å lykkast som sauebonde.

 


 

Prioriterer fraktstøtten for slaktedyr og storfekjøttproduksjonen

I sitt innspill til årets jordbruksoppgjør har Nortura gitt høyest prioritet til fraktstøtten for slaktedyr og kvalitetstilskuddet for storfekjøtt.

Nortura mener at fraktordningen for firbeinte slaktedyr har vist seg å fungere tilfredsstillende, og ber om at ordningen i år tilføres midler for å dekke den opprinnelige underfinansieringen og kompensere for kostnadsveksten fra 2010, da satsene ble fastsatt.

Nortura foreslår at kvalitetstilskuddet på storfeslakt økes med 3 kr per kg, og at målprisen for gris økes med 1 kr per kg for avtaleåret 2015/2016. Du kan lese mer om Nortura sitt innspill til jordbruksoppgjøret i egen sak.

 


 

Nortura Klyppeteam

Team småfe i Nortura ynskjer å stimulere til at det det blir utdanna nye norske saueklypparar. Vi ynskjer også å bidra til eit godt kollegialt nettverk, med sosiale samlingar der klypparane kan utveksle erfaringar i teknikk, teori og trening. 

Gjennom Nortura Klyppeteam kan vi også gje betre service til Nortura sine saueprodusentar gjennom å kunne skaffe saueklyppar dersom du har behov for det. Vi har klyppeteam i gang i heile landet utanom Nord-Noreg.                

I Nortura klyppeteam er det ekstra plass for nybegynnarar (klypper 50 sau om dagen) og erfarne klypparar.

Skaffer deg saueklyppar 
Gjennom Nortura Klyppeteam kan vi også gje betre service til Nortura sine saueprodusentar gjennom å kunne skaffe saueklyppar dersom du har behov for det. Vi har klyppeteam i gang i heile landet utanom Nord-Noreg.

Kontaktpersonar for dei ulike klyppeteama:

Ta kontakt om du treng saueklyppar!

 


 

Ekstra avtaletillegg på storfe i sommer

Som tidligere år innfører vi ekstra avtaletillegg for å stimulere til at flest mulig slaktemodne storfe slaktes før telledato 1. august, og til noe mindre slakting i perioden med størst slakting på høsten.

Det ekstra avtaletillegget brukes for å stimulere til økte tilførsler i perioder der det er stor underdekning av storfe. Særlig er dette aktuelt nå før sommeren, da etterspørselen etter råvare øker med tanke på salget i grillsesongen.

På samme måte som de siste årene legges det i år opp til en trinnvis opptrapping og nedtrapping av tillegget. Tillegget innføres fra mandag 20. april med en sats på kr 0,80 per kg og trappes opp med ytterligere kr 0,80 per kg fra 4. mai. Nedtrappingen starter 6. juli med en reduksjon på kr 0,80 per kg og fra 3. august fjernes avtaletillegg.

Dette betyr at storfe vil oppnå høyeste pris er i perioden 4. mai til 5. juli, og da med et ekstra avtaletillegg på til sammen kr 1,60 pr kg. Dette er litt lavere enn det har vært de siste årene, noe som må sees i sammenheng med at engrosprisen i år brukes tilsvarende sterkere for å stimulere til slakting i 1. halvår.

Dato

Ekstra avtaletillegg
kr. per kg

20. april

0,80

4. mai

0,80

6. juli

- 0,80

3. august

- 0,80

 


 

Tilsynskampanje fra Mattilsynet

Fra 1. mars til 31. oktober skal Mattilsynet gjennomføre en stor tilsynskampanje der 750 grisebønder skal kontrolleres. Målet er å bidra til færre branner i grisehus, og dermed bedre dyrevelferden.

Samtidig vil også prøvetaking av MSRA samordnes og utføres under kampanjen, egen informasjon om LA-MRSA er utsendt til svineprodusentene.

På Mattilsynet sine nettsider kan du lese hva som skal kontrolleres. Se også mer info under siste nytt på gris.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet ca. 3 500 storfe og dekningsgraden er på 57 prosent. Det er på nivå med de foregående ukene. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Det er planlagt slaktet ca. 19 000 gris. Det er litt ned fra forrige uke og dekningsgraden er også litt lavere med 78 prosent.

Det slaktes ca. 3 600 lam og markedet er dekket.

Eggsalget er svært bra mot påske, og det er en trend i forbruksmønsteret at salget kommer helt opp mot høytiden.

 


 

Priser

Det er ingen prisendringer denne uka.