Nortura i Bondebladet uke 16/2015

Biff-priser til Erling Gresseth og Kjell Bredholt

Nortura ønsker å vise at vi setter pris på de produsentene som deltar aktivt i avlsarbeidet ved å premiere de beste oksene, og deler ut priser for å fange opp to retninger i avlsarbeidet, Biff Maxx som anbefales i et intensivt driftsopplegg og Biff Natur som anbefales i et ekstensivt driftsopplegg. Denne tradisjonen startet på BIFF 2007 i Stavanger.

Erling Gresseth prisvinner i kategorien Biff Maxx.
Erling Gresseth prisvinner i kategorien Biff Maxx. Vinner av Biff Natur, Kjell Bredholt var ikke tilstede under overrekkelsen.

– Bakgrunnen for at vi har gjort dette er at ikke alle ammekuprodusenter er like oppdatert på indekser og avlsmål. Denne rangeringen skal være et hjelpemiddel for disse til å velge seminokser med de rette egenskapene for sitt driftsopplegg. Rangeringen av de best oksene i de to kategoriene finner du i oksekatalogen fra Tyr, sier fagsjef storfe i Nortura Asgeir Svendsen.

Biff Maxx

Oksene som står i denne listen er alle avkomstgransket for slakteegenskaper i bruksdyrkrysning i melkekupopulasjonen og for kalvingsvansker og dødfødsler.

Vinner av Biff Maxx, det vil si oksen som scoret høyest på egenskaper som egner seg i et intensivt driftsopplegg, er en ny eliteokse for i år, født i 2010, han er homozygot kollet og meget god på slakteegenskaper.

Oksen er den eneste som er over gjennomsnittet god på alle egenskapene som inngår i beregningene; tilvekst, fôrutnytting, slaktetilvekst og kjøttfylde.

Oksen som har fått høyeste poengsum i kategorien Biff Maxx er Charolaisoksen 70090 Fat Lane av Veistad, oppdretter er Erling Gresseth.

Biff Natur

Her vektlegges grovfôropptaket i fenotypetesten på Staur, slakteklasse i bruksdyrkrysning, lite fett og bra tilvekst. For å komme på lista kreves det at dyret har fått resultater fra egne avkom, både på fødselsforløp og slakteresultater i både krysning med mjølkeku og i ammekubesetninger.

Vinner av Biff Natur, er en okse er født i 2008. Den er god på egenskapen fett, men utpreger seg spesielt på egenskapene slaktevekt, slakteklasse og grovfôropptak. Vinneren er Herefordoksen 71038 KB Devil 462, oppdretter Kjell Bredholt.

 


 

Endret regelverket for VAK-griser

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) er endret fra og med 7. april 2015. Oppdateringen er gjort på bakgrunn av erfaringen fram til i dag med metoden og regelverket, og skal legge til rette for økt bruk av kastrering ved vaksinasjon.

Norske slakterier åpnet i 2012 for vaksinering mot rånelukt som en alternativ metode til kirurgisk kastrering av gris. Endringene i regelverket innebærer at det må gå minst 4 uker fra siste vaksinering til slakting (tidligere 3). Den andre endringen er at gebyret som gis dersom det påvises androstenon over grenseverdien i prøver fra slaktet reduseres fra kr. 10 000,- til kr. 3 000,-.

I en overgansgperiode fram til 1. juni vil det kunne leveres griser det har gått mindre enn 28 dager fra siste vaksinasjon til slakting uten at dette får konsekvenser for klassifisering eller avregning.

For mer informasjon henvises til animalia.no.

 


 

Råmelk – viktig for lammene

Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

Når lammene er 2 - 3 måneder gamle har de produsert nok antistoffer selv, før den tid er de avhengig av antistoffene de får fra råmelka. Når mordyret vaksineres i løpet av drektighetstiden, vil råmelka inneholde antistoffer mot de sjukdommene hun er vaksinert mot. I tillegg vil råmelka inneholde antistoffer mot andre smittestoffer hun har vært i kontakt med.

Et lam må få i seg nok råmelk, så tidlig som mulig, etter at det er født (innen 3 - 4 timer, helst umiddelbart). Mengde råmelk første levedøgn er ca 1 liter på et lam på 5 kg. Dersom lammet må få hele eller deler av sitt behov dekket med flaske eller sonde, må råmelka deles på flere små porsjoner.

Ettersom lammene fødes uten eget immunforsvar, er det livsviktig at de får i seg disse antistoffene. Det er ingen "energidrikk" eller annet vi kan få kjøpt som erstatter denne fantastiske råmelka.

Se mer under kategorien lamming på småfe.

 


 

Årsmøtet i Nortura

Når denne utgaven av Bondebladet er ute i papirform har det vært avholdt årsmøte i Nortura på Lillestrøm. Saker fra årsmøtet 14.-15. april, og resultat av valgene legges ut her på medlemsweben.

Du kan også følge hva som postes på sosiale medier årsmøtedagene under taggen #nortura15.

 


 

Kadaverhenting av hest

Fra 2015 koster kadaverhenting av hest kr. 2000,- + mva uavhengig av medlemskap i Nortura eller ikke.

Norsk Protein har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Hest er ikke med i ordningen som gir fri leveranse. Innmelding av dyrekadaver gjør du direkte til faste transportører.

 


 

Nortura sauefôring

Fôrplanleggingsverktøyet Nortura Sauefôring er lagt ut i ny versjon med oppdatert næringsinnhald i sauekraftfôret frå ulike leverandørar.

Logg deg inn på medlemsweben og gå til kategorien Beregningskalkulatorer under Småfe for å finne verktøyet.

 


 

Marked

Det er planlagt slakting av 3500 storfe denne uka. Det er stor etterspørsel og dekningen av norsk storfe er på 58 prosent. Markedet suppleres med import til redusert toll for hele/ halve slakt samt såkalte pistoler (bakpart med rygg).

Som tidligere år innføres ekstra avtaletillegg for å stimulere til at flest mulig slaktemodne storfe slaktes før telledato 1. august, og til noe mindre slakting i perioden med størst slakting på høsten. Tillegget blir som tidligere varslet innført fra mandag 20. april med en sats på kr 0,80 per kg og trappes opp med ytterligere kr 0,80 per kg fra 4. mai.

Det slaktes vel 17 800 gris denne uka. Det gir en markedsdekning på 80 prosent. Det er forventet økende slakting av gris framover.

Det var som normalt godt salg av egg inn mot påske. Det er stort fokus på salg av egg og Opplysningskontoret for egg og kjøtt har fokusert ekstra på egg i den siste tiden, og vil også gjøre det framover.

Salget av kalkun er stabilt godt, mens det fortsatt er noe krevende for kylling.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.