Nortura i Bondebladet uke 17/2015

Årsmøtet 2015: – Kjemper for økte marginer

Nortura fører en intens kamp for en mer rettmessig andel av verdiskapingen i matvarekjeden. Det var et hovedbudskap fra både styreleder Sveinung Svebestad og konsernsjef Arne Kristian Kolberg på årsmøtet i Nortura på Lillestrøm.  Kjedemakt, merkevarer, eggoverskudd og framtidas markedsregulering var sentrale temaer i debatten.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg på talerstolen på Årsmøtet. I panelet f.v. organisasjonssjef Tor Olav Brandtzæg, styreleder Sveinung Svebestad og nestleder i styret Kari Redse Håskjold. Foto: Håvard Simonsen

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg på talerstolen på Årsmøtet. I panelet f.v. organisasjonssjef Tor Olav Brandtzæg, styreleder Sveinung Svebestad og nestleder i styret Kari Redse Håskjold. Foto: Håvard Simonsen

Nedgangen i salget av Norturas mest lønnsomme produkter – merkevarene – fikk mye oppmerksomhet på årsmøtet.

Styreleder Sveinung Svebestad la selv an tonen i sitt innledningsforedrag.

– Når dagligvarehandelen har økonomisk rom for en enorm overetablering, mens store deler av kjøttbransjen ikke lenger er i stand til å fornye seg, da er det ganske tydelig hvem som har tapt marginkampen. Vi må derfor våge å utfordre sluttleddet. Det kan ikke være for mye forlangt at industrien som sitter med produksjonsutstyret, innovasjonsarbeidet og all råvare- og produksjonsrisiko, både må og skal ha høyere marginer enn de som selger varene. Dette må vi tørre å si og tørre å stå for, sa Svebestad.

EMV øker kraftig

De siste fem åra har dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) økt fra 5 til 35 prosent av markedet, mens Gilde- og Prior-produktenes markedsandel har gått ned fra 42,9 til 37,8 prosent. Selv om konsernsjef Arne Kristian Kolberg kunne fortelle at merkevarene har hatt en liten oppgang til 38,8 prosent de 12 første ukene i 2015, uttrykte både han og mange av utsendingene stor bekymring over utviklingen.

Konserndirektør for økonomi, finans og IKT, Harald Ullevålsæter, understreket at man er godt fornøyd med fire prosent høyere salg og åtte prosent omsetningsvekst i 2014.

– Men vi vokser i hovedsak på lavmarginområdene, som industrisalg og Norfersk (produksjon for Norgesgruppen), og taper omsetning innenfor merkevarer der vi har høyest marginer, forklarte han.

Kolberg sa at Norfersk-samarbeidet med Norturas største kunde, Norgesgruppen, nå er mer balansert, men fortsatt er krevende. Han pekte imidlertid på at forholdet til COOP og kjedens oppkjøp av ICA vil være Norturas største utfordring i 2015. Mest gledelig i år er utviklingen hos Rema 1000, der Nortura tidligere har stått svakt.

– Vi har blitt presset hard i lang tid. Vi har lagt ned mange anlegg, redusert antall ansatte, men selv med 22 milliarder i omsetning makter vi ikke å betale mer til eierne enn vi strengt tatt må. De som presser oss bygger stadig, selv om vi har butikkarealer nok til dobbelte så mange som bor i Norge. Derfor gode årsmøte, må vi gi et kraftig signal om at nedgangen i marginene våre må stoppes og helst snus, sa Nils Henry Haugen fra Sandefjord tidlig i debatten. Og mange fulgte opp.

Bonde-forankring

I den nye merkevarestrategi blir Gilde og Prior tettere forankret mot bonden.

– Det er positivt å knytte tettere bånd mellom produkt, selskap og bonden. Bonden forbindes med ærlighet. Men ærlighet forplikter, også Nortura, sa Ole Næss fra Brandbu.

Advarer sterkt mot fjørfe-etableringer

Den vanskelige situasjonen i både for egg- og kyllingprodusentene fikk naturlig nok mye plass i årsmøtedebatten. Det ble sterkt advart mot nyetablering, oppfordret til solidaritet mellom produsenter både internt i Nortura og på tvers av varemottakere. Flere var også frustrert over medieomtalene som har gitt så kraftige utslag i markedet.

Ole Johs. Egeland i fagutvalget for fjørfekjøtt sa at selv om det er kontraktproduksjon for fjørfekjøtt, så må en forholde seg til markedsmekanismer, produsenter og kjeder, og mente den største utfordringen er doblingen av konsesjonsgrensen. Han berømmet imidlertid produsentene rundt om landet for å drøfte utfordringene på en åpen og ærlig måte.

 


 

Rekordraskt valg på Årsmøtet

2015 ble året da Nortura innførte elektroniske valg. Det viste seg å være svært effektivt, og valgene ble gjennomført rekordraskt. Både leder Sveinung Svebestad og nestleder Kari Redse Håskjold ble gjenvalgt med meget solid støtte fra Årsmøtet.

Per Heringstad fra Heidal ble valgt som nytt styremedlem etter Sverre Lang-Ree, som hadde frasagt seg gjenvalg. Oddveig Gikling-Bjørnå fra Sundal, ble valgt som styremedlem og erstatter Lars Petter Bartnes som gikk ut av styret da han ble leder i Norges Bondelag i fjor sommer. Bente Roer, Robert Søndrål og Teig Madsen fikk alle tre fornyet tillit for en ny toårsperiode som styremedlemmer.

Oversikt over alle valg finner du i egen sak.

 


 

Gilde – fra den norske bonden

I forbindelse med Gildes nye merkestrategi lanseres det nye kommunikasjonskonseptet "fra den norske bonden" med en 60-sekunders reklamefilm mandag 27. april. Denne filmen er til matglade nordmenn fra den norske bonden.

Reklamefilmen tar utgangspunkt i en takk for maten-tale, hvor forbrukeren får et innblikk i spekteret av produkter og anledninger den norske bonden bidrar med – fra ventepølse til langtidsmodnet spekeskinke. Målet med mediekampanjen er å knytte sterkere bånd til forbrukeren, og samtidig øke kjennskapen til at Gilde er eid av bonden og at Gilde er bondens eget merke. Reklamefilmen vil også gå på kino (uke 18-21) og digitalt (uke 17-27).

Det nye kommunikasjonskonseptet "Gilde – fra den norske bonden" som er laget i samarbeid med Try skal vise fram den norske bonden og den jobben han eller hun gjør hver dag. Vi skal fortelle gode historier som skaper sterkere følelser for Gilde-merket. Det er bare å se frem til mange magiske øyeblikk fremover.

"Takk for maten" filmen vil bli gjort tilgjengelig på Gilde sin YouTube-kanal mandag 27. april. Gjerne del den på sosiale medier!

 


 

Presisering angående regelverk for VAK-griser

I en overgansgperiode fram til 1. juni vil det kunne leveres griser det har gått mindre enn 28 dager fra siste vaksinasjon til slakting uten at dette får konsekvenser for klassifisering eller avregning.

Som skrevet i forrige nummer er regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) endret fra og med 7. april. Endringene i regelverket innebærer at det må gå minst 4 uker fra siste vaksinering til slakting (tidligere 3), det blir en overgangsperiode fram til 1. juni på dette punktet.

 


 

Skinkedestinasjonen Tynset i internasjonal PR-finale

Skinkedestinasjonen Tynset er nominert til prestisjefylt internasjonal PR pris; The 2015 EMEA Sabre Awards. Vinnerne kåres i London i mai.

The 2015 EMEA Sabre Awards er den årlige kåringen av beste PR-jobber for EMEA-regionen (Europa, Midt-Østen og Afrika). Blant 2000 innsendte jobber er Skinkedestinasjonen Tynset (the ham destination) en av finalistene som er nominert i bransjekategori.

Nortura har allerede vunnet den norske prisen Gullkorn for arbeidet med Skinkedestinasjonen Tynset og alle ansatte på Nortura Tynset var involvert i dette arbeidet i fjor.

 


 

Marked

Det kommer fortsatt inn lite storfe til slakting. Denne uka er det planlagt slaktet vel 3 200 storfe og dekningsgraden er bare 54 prosent. Fra mandag 20. april innfører Nortura ekstra avtaletillegg, noe som forhåpentlig vil stimulere til økte tilførsler. Markedet suppleres gjennom import til nedsatt toll.

Av gris er det planlagt slaktet 18 700 dyr. Det etterspørres mer gris og dekningsgraden er 81 prosent denne uka.

Etter påske reduseres eggproduksjonen med førtidsslakting. Eggsalget er lavere nå, og markedet er bra dekket.

 


 

Priser

Fra mandag 20. april innfører Nortura ekstra avtaletillegg for storfe på kr 0,80 per kg, ellers ingen prisendringer denne uka.