Nortura i Bondebladet uke 23/2015

Gilde grill

– Vi lanserer nå flere spennende grillnyheter – Supergrill, Burgere og Sous vide, i tillegg til at vi også denne sommeren har et bredt utvalg av hele Norges grillfavoritter, sier konseptsjef Gilde, Kirsti Wiker Rönnmark.

– Vi lanserer nå flere spennende grillnyheter – Supergrill, Burgere og Sous vide, i tillegg til at vi også denne sommeren har et bredt utvalg av hele Norges grillfavoritter, sier konseptsjef Gilde, Kirsti Wiker Rönnmark.

Mediekampanjen vil bygge på den nye merkestrategien og vårt nye kommunikasjonskonsept – fra den norske bonden. Kampanjen skal friste med flotte matbilder og gi gjenkjennelse til produkt i alle kanaler.

– Vi skal aktivisere de 30 unike grillene Gilde delte ut rundt omkring i Norge i fjor ved å skape engasjement samt inspirere folk til å grille. Grillfest fra Gilde arrangeres på utvalgte steder hvor vi i fjor satt opp Gilde-grillene for å skape oppmerksomhet og goodwill rundt Gilde merket, sier Wiker Rönnmark.

Deltagelse på VG-lista i sommer gir oss god geografisk spredning og skal gi økt kjennskap til nyhetene Supergrill og burgere samt skape oppmerksomhet rundt Gilde merket, Gilde burgere og Supergrill.

 


 

Hvor finnes grillprodukter fra Gilde og Prior

Det er opp til de ulike butikkene og kjedene å bestemme hvilke varer de ønsker i sine butikker. Det betyr at grillutvalget av Gilde og Prior-produkter i ulike butikker vil variere noe, ut fra hvilke bestillinger og avtaler de har valgt. Tilgjengeligheten avhenger av hvilken "listing" vi får hos kjedene.

På medlemsweben finner du en oversikt over minimumsutvalget av ulike grillprodukter fra Gilde sommer og Prior sommer i ulike dagligvarekjeder. Er det produkter som står på "frivillig listing", kan du etterspørre de i din butikk. Vær med å påvirke din nærbutikk til å ta inn bondens egen merkevare!

Se oversikten på og

 


 

Prisendringer fra 2. halvår 2015

Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for andre halvår 2015 for storfe, lam og egg som alle nå ligger i volummodellen. Samtidig er det gjort vurderinger av prisuttaket for gris og vedtak om prisendringer for kylling og kalkun. 

Storfe

Det er vedtatt en økning i planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe på 50 øre per kg for 2. halvår 2015. Ser en imidlertid året under ett vil den totale prisøkningen fra 2014 til 2015 bli på to kroner etter at prisene ble økt med 1,50 kroner i 1. halvår. 3. august trappes engrosprisen ned med kroner 0,40 per kg, omsetningsavgiften økes og ekstra avtaletillegg fjernes.

Videre reduseres engrosprisen med kroner 0,50 per kg fra 21. september. Prisene er dermed på sitt laveste fram til 2. november. Da økes igjen engrosprisen med kroner 0,50 i tillegg til at omsetningsavgiften reduseres med 40 øre. Siste prisøkning før årsskiftet er planlagt 23. november og er på kroner 0,50 per kg.

Lam

Engrosprisen for lam er vedtatt videreført fra første til andre halvår 2015. Men også her må prisbildet sees i sammenheng med økningen i 1. halvår. Det betyr at økningen fra lammesesongen 2014 til lammesesongen 2015 er på kroner 1,80 per kg.

Egg

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg er fastsatt til kr 18,40 per kg for andre halvår. Det er en økning på 10 øre sammenlignet med gjeldende engrospris. Økningen er i realiteten allerede tatt ut gjennom at andelen av egg fra frittgående besetninger har økt siste halvåret. Prisøkningen får derfor ingen virkning på de faktiske prisene fra 1. juli, som dermed videreføres på dagens nivå.

Gris

Grisen er nå den eneste av Norturas produksjoner som har målpris, og den settes som kjent for ett år av gangen fra 1. juli. I jordbruksoppgjøret er det vedtatt en målprisøkning på kroner 0,70 per kg. Markedssituasjonen på gris er for tiden bra, og det betyr at prisprognosene siktes mot fullt målprisuttak kommende målprisår. Ved utgangen av inneværende målprisår ligger prisuttaket ca kroner 0,50 over gjeldende målpris. Med en normal prisøkning før jul, er det dermed ikke rom for en ytterligere prisøkning. Dagens engros prisnivå videreføres.

Kylling og kalkun

Situasjonen i kyllingmarkedet er for tiden krevende og styret i Nortura viderefører engrosprisen for kylling på dagens nivå. På kalkun er situasjonen enklere med bra balanse og godt salg og styret foreslår derfor å øke engrosprisen på kalkun med kroner 0,70 per kg.

Flere detaljer i prisendringene 2. halvår legges ut i egen sak.

 


 

Ny saldo på din medlemskapitalkonto

Du har kanskje lagt merke til det? Den blå boksen som viser din medlemskapital på Min side er oppdatert med avsetningen for 2014. Hvor mye din konto har økt, og din renteavkasning siste år, sendes det ut brev om disse dagene.

Ny saldo på din medlemskapitalkontoDet ble vedtatt på årsmøtet i april i år å sette av nye 80 mill kr på medlemskapitalkontoen til eierne for 2014. I sum er det avsatt 460 mill kr på individuelle medlemskapitalkonti de siste 6 år.

Renteavregning

I tillegg skal det avregnes renter for det du har inne på din andelskapital- og medlemskapital konto. Denne renteavregningen vil du få som en avregning, avregningsbrevet vil da også ligge på Min side.

Saldo 2014 forrentes med 4,82 %, og renteutbetalingen skjer 1. juni. I sum er det 28,5 mill kr Nortura skal avregne til eierne som renter for innestående på andelskapital- og medlemskapitalkonto.

For mer informasjon se medlem.nortura.no/ek.

 


 

Endre din adresse og personlige info

Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse er det viktig at du oppdaterer den. Om du oppdaterer i Produsentregisteret så henter vi din riktige adresse til vårt register. Se også etter om e-postadressen din er registrert, og om den er riktig.

Innføring av gateadresser i flere kommuner kan gjøre at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg, og du kan du gå glipp av viktig informasjon. Vi får en del post i retur på grunn av feil, eller manglende gateadresse.

Oppdaterer du adressa di i Produsentregisteret på nett så henter vi den riktige derfra. Det er viktig at du som har veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Du kan også sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som ligger inne på deg, vi får også en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn. Ved å legge din e-postadresse kan du og bestille på avregning på e-post.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det vel 4 000 storfe. Det er litt opp i forhold til nivået de siste ukene. Dekningsgraden er også litt høyere, med 65 prosent denne uka. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 17 700 denne uka. Selv om sommervarmen lar vente på seg, holder etterspørselen seg oppe, og dekningsgraden er på 75 prosent.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.