Nortura i Bondebladet uke 24/2015

Leverer nesten 300 slaktelam utan å ha ei einaste søye

For seks år sidan vart det slutt på mjølkeproduksjonen på heimgarden til Paul Hindseth (66 år) frå Oppdal. Da dukka ideen opp om å satse stort på oppdrett av overskotslam.

Ein del sauebønder i Oppdal ynskjer ikkje å bruke tid på oppdrett av overskotslam. Dette var ein ressurs som burde bli tatt vare på, meinte Gerd og Paul Hindseth.

Båsfjøset på Hindseth vart difor bygd om til overskotslam-fjøs på ein enkel og rimeleg måte. Der det før var båsar, vart det plass til 10 overskotstlambingar på ca 24 m2  med plass til ca 30 lam i kvar binge.

Det daglege stellet går ut på å fylgje opp at alle lam drikker mjølk og har det bra, reinske og strø i bingane, blande mjølk og fylle opp i "lamme-mødrene" og vaske mjølkeutstyr. Eit vanleg stell tek ca tre timar når alle lamma er på plass. I starten når det stadig er nye lam i fjøset, må ein vera på plass både morgon, kveld og midt på dagen. Om sommaren må dei passe på at lamma alltid har tilgang på gode beite.

– Korleis blir økonomien i denne produksjonen da, spør fagsjef Finn Avdem?

– Mange meiner jo det er lite å tene på overskotslamma. Vi har aldri rekna på timebetalinga, seier Paul, men dette er eit liv vi trivast godt med frå 1. mai til ut oktober. Etter ein liten gjennomgang av rekneskapet og ROS-analysen, kom vi fram til dei har litt igjen for strevet.

Gerd og Paul Hindseth

Les om oppdrettet av overskotslam på Oppdal.

 


 

Spennende boksamarbeid med Andreas Viestad

Skribent, kokebokforfatter og matentusiast, Andreas Viestad, skal skrive en bok som skal inspirere folk til å ta i bruk flere av dyrets stykningsdeler når de lager mat. Nortura er samarbeidspartner og i tiden fremover vil Viestad blant annet besøke noen av Nortura sine produsenter.Andreas Viestad

«Den store kjøttkokeboka – fra hode til hale» handler om hvordan vi kan ta i bruk hele dyret, og boka skal blant annet inspirere til at de gode gamle oppskriftene som tar i bruk hele dyret kommer tilbake til folks kjøkken.

Oppskriftene handler først og fremst om de firbente dyra i denne aktuelle boka, men tematikken er selvsagt like aktuell for de tobente.

– Boka vil inneholde matoppskrifter som skal inspirere flere til å finne fram til skjulte matskatter. For Nortura er det svært viktig å øke interessen for å ta i bruk flere deler av dyret, slik at vi kan komme nærmere ambisjonen vår om å "selge hele dyret". Det er god ressursutnyttelse og bidrar til bedre økonomi i Nortura. Bokprosjektet til Viestad er derfor helt «i vår ånd», sier informasjonssjef Eskil Pedersen.

I vår skal Viestad besøke noen produsenter som en del av arbeidet med boka. Boka skal gis ut via bokforlaget Cappelen i høst.

 


 

Hvor finnes grillproduktene fra Gilde og Prior

Det er opp til de ulike butikkene og kjedene å bestemme hvilke varer de ønsker i sine butikker. Det betyr at grillutvalget av Gilde og Prior-produktene i ulike butikker vil variere ut fra hvilke bestillinger og avtaler de har valgt. Tilgjengeligheten avhenger av hvilken "listing" vi får hos kjedene. Prior MER grillpølse

På medlemsweben finner du en oversikt over minimumsutvalget av ulike grillprodukter fra Gilde sommer og Prior sommer i ulike dagligvarekjeder.

Er det produkter som står på "frivillig listing", kan du etterspørre de i din butikk.

Vær med å påvirke din nærbutikk til å ta inn bondens egen merkevare!

Se oversikten under området kampanje.

 


 

Nortura PROFF kåret til beste matleverandør

Nortura Proff er kåret til den beste leverandøren av mat i 2014 av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

NHO Reiseliv er en av Nortura PROFF's største kunder og omsetter for 2,4 MRD fordelt på 2119 medlemmer innen reiseliv i Norge. Organisasjonen har en årlig samling hvor de blant annet kårer årets leverandører innenfor mat, drikke og non-food.

Fra juryens begrunnelse:

Vinneren er en av de viktigste samarbeidspartnere innenfor varegruppen mat. Som ledende innenfor varegruppene har de tatt en unik posisjon for å utvikle sitt sortiment. Våre medlemmer var klart mest fornøyd med vinneren under leverandørundersøkelsen, på varens kvalitet, leveranse og oppfølging på det enkelte medlem. Vi er meget fornøyd med det arbeidet vinneren gjør ift. kokkefaget og utvikling både i topp og i bredde. Foruten å ha noen av landets fremste merkevarer på menyen, tilbyr leverandøren også en rekke spesialiteter, blant annet økologiske produkter og produkter med lokal tilknytning.

– Dette er priser som henger høyt i bransjen, og det er en bragd – som den største leverandøren i vår kategori – å stikke av med denne prisen, sier kjededirektør i Nortura PROFF, Jan Arstad.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det om lag 3 700 storfe. Dekningsgraden er på 61 prosent og markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Det slaktes knapt 18 300 gris. Det er mindre enn det markedet etterspør og dekningsgraden er 78 prosent.

Eggsalget er på et noe lavere nivå nå mot sommeren. Produksjonen er redusert om lag tilsvarende med økt førtidsslakting slik at markedet bringes i balanse.

 


 

Pris

Fra mandag 8. juni reduseres avregningsprisen på lam med kr 0,67 per kg og på ung sau, sau og vær med kr 0,07 per kg. Endringen skyldes redusert skinnverdi.