Nortura i Bondebladet uke 25/2015

Nortura.no – ny på nett

Sist uke lanserte digitalavdelingen nye nettsider på nortura.no. Målet vårt er å tydelig vise fram Nortura sin rolle i norsk landbruk, våre stolte eiere, dyktige fagfolk og kollegaer. Bevisste forbrukere, som ønsker mer informasjon om maten og produktene de kjøper, skal enkelt finne den kvaliteten som finnes i alle ledd i Nortura sin verdikjede. Vi skal vise hvorfor vi er det beste valget.

www.nortura.no

Verdikjeden i fokus – Nortura er verdikjeden

Vi er stolte av produktene våre, fra bås til bord! Nettsidene viser kunnskapen, kvaliteten og stoltheten i samvirket vårt. Vi trekker i størst mulig grad fram menneskene, ikke organisasjonen. Nortura er stolte bønder og dyktige fagfolk. Sammen jobber vi for å gi forbrukerne trygg og norsk mat. Alt med kjærlighet for dyra.

Vi har nye tekster, bilder og annet innhold. Vi baserer veiene rundt på nettstedet på verdikjeden, gir publikum svar på de spørsmålene de faktisk har, og viser veien videre til det som er viktig for oss i Nortura å fortelle om. Hele Nortura har vært involvert i arbeidet med å finne den optimale formen for de nye nettsidene. Målene vi skal nå, historiene vi skal fortelle, brukerne vi skal nå, alt er basert på et svært grundig forarbeid med involverte fra alle våre forretningsområder.

Det har vært viktig for oss å trekke fram det unike ved våre ulike produksjonsanlegg, kunnskapen og stoltheten anleggene huser. Gjennom intervjuer med ansatte og ledelse forsøker vi å finne det unike på hvert anlegg. Dette arbeidet fortsetter også etter lansering, vi skal ha levende sider som stadig bedre fremhever særpregene ved hvert enkelt anlegg.

Et unikt design for et unikt Nortura

Målet vårt har vært å finne et design som fungerer godt på alle flater, enten du bruker mobil eller pc. Vi kombinerer ulike elementer for å vise vårt moderne Nortura, som er trygt forankret i våretradisjoner. Designet skal hjelpe brukerne av nettstedet vårt videre, ikke stå i veien, og har derfor få overflødige elementer.

Hva skjer videre?

Nettsidene våre skal være levende og oppdaterte, et moderne nettsted blir aldri ferdig. Digitalavdelingen vil hele tiden overvåke bruken av nettsidene. Vi skal måle og analysere om brukerne finner den informasjonen de trenger, om nettsidene svarer på konsernets prioriteringer. Vi vil gjøre justeringer og endringer kontinuerlig, slik at opplevelsen av nettstedet alltid er optimal.

Vi er stolte over det arbeidet som har blitt gjort, og gleder oss til å fortsette med å ta Nortura til nye høyder på nett. Vi håper dere alle liker det dere ser!

Vi starta med gilde.no i fjor høst, og avslutter med medlemsweben neste år.

 


 

Nortura SA fornyet avtalen med OS ID as

Nortura har siden år 2000 hatt en innkjøpsavtale med OS ID som revideres hvert tredje år. Ny avtale er fra 1. juli inngått for tre nye år, med stort sett samme innhold som den forrige avtalen. Bestillingsrutiner, priser og rabatter videreføres.
 
– Som medlem av Nortura skal bonden ha de beste betingelsene som det er mulig å oppnå i markedet, på øremerker av tilsvarende høye kvalitet. Dette er denne avtalen med på å sikre, sier fagsjef i Nortura Øivind Bjurbeck.
 
Våre medlemmer står selvsagt fritt til selv å velge den merkeleverandør de ønsker å benytte.

Investerer i utvikling og vekst

Avtalen mellom Nortura og OS ID sikrer ikke bare gode betingelser, men bidrar til at medlemmene også videre framover får kjøpt norske kvalitetsøremerker basert på moderne produkt- og produksjonsteknologi. De nærmeste par åra skal OS ID gjennomføre betydelige investeringer ved hovedanlegget sitt på Os i Østerdalen. Totalt investeres det 53 millioner kroner fordelt på produktutvikling, ytterligere automatisering av produksjonen, posisjonering i nye markeder og utvidelse av lokaler.

– Vi investerer i utvikling og vekst. Dette vil komme også Nortura-medlemmene til gode, ikke minst i form av enda bedre produkter for øremerking, understreker Wenche Wikan Ligård, adm. dir. i OS ID.

 


 

Husdyrtreff 2015

Tine, Nortura, Norsvin og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. 251 elever fra 14 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

Storfevinnerne med Even Ekeberg f.v., Hallvard Sollien, husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland, Karina Orset og instruktør i fjøset Svein Olstad. (Foto: Berit Jakobsen)
Storfevinnerne med Even Ekeberg f.v., Hallvard Sollien, husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland, Karina Orset og instruktør i fjøset Svein Olstad. (Foto: Berit Jakobsen)

Husdyrtreff startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82 og har vært arrangert i alle år siden.

I år var det Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag og Tomb videregående skole og landbruksstudier i Østfold som hadde årets landsvinnere på Husdyrtreff.

Elevene Kathrine Hynne, Kristin Bjerkan, Ingvild Tronstad, Hallvard Okkenhaug og Jakob Buran ved Mære Landbruksskole har valgt fjørfeoppgaven i årets Husdyrtreff. De har besvart utfordringene på en god måte. I arbeidet med oppgaven har de også søkt råd hos en eggprodusent i fylket. Å etablere slike kontakter er viktig i læringsarbeidet.

Mære Landbruksskole ble også best på gris. John Martin Østborg, Nikolai Ødegård og Jørgen Ness leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen.

Tomb ble vinnere på storfe og sau

VG2 gruppen fra Tomb med Even Ekeberg, Karina Orset og Hallvard Sollien ble årets landsvinnere på storfe, fordi de leverte en ryddig, solid og reflektert besvarelse, med gode begrunnelser for sine valg/anbefalinger.

På sau ble Einar Høystad og Øystein I. Elgevasslien vinnere med oppgaven som blant annet analyserte utskrifter fra Sauekontrollen fra en sauebonde på Jæren som nylig har bygd ut til 300 vinterfôra sau. Bonden fikk gode tips og råd om hvordan han kan redusere lammetapet sitt og øke tilveksten på lamma.

Vi gratulerer årets Husdyrtreffvinnere!

 


 

Årets kjekampanje

I veke 12 og 18 hadde Nortura sin årlege kjekampanje saman med Ultra, Meny og nokre utvalde Eurospar butikkar, dette året prøvde vi oss også i Nord-Noreg. – Slike kampanjar krev god logistikk frå geitebonde til butikk. God planlegging og oppfylging frå alle partar gjorde at dette fungerte godt, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Ca 1300 kje vart seld i kampanjevekene, ein auke på 400 kje frå i fjor. Det seier vi oss godt fornøgde med, spesielt fordi kundane seier dei ynskjer enda fleire kje til neste år, seier Avdem.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet nær 4 000 storfe og det gir en dekningsgrad på 66 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Planlagt slakting av gris er på godt 20 600 stk., og dekningen denne uka er på 80 prosent.

Eggsalget er på et noe lavere nivå nå mot sommeren. Produksjonen er redusert med førtidsslakting slik at markedet bringes i balanse.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.