Nortura i Bondebladet uke 26/2015

Påminning om temperatur i kjølerom for egg

For å sikre uavbroten kjølekjede for egg frå produsent til eggpakkeriet, må temperatur i kjølerom ikkje overstige 12 grader. Alle kjølerom må vere utstyrt med maks-min termometer.

Palle med egg– Det beste er målar med display nær utgangsdøra og med føler lenger inn i rommet. Det er viktig at sjåføren kan lese temperaturen så fort han kjem inni kjølerom. Samtidig bør målingspunkt for temperatur vere lenger inn i rommet, seier rådgiver på egg i Nortura Hannele Hestetun.

Dersom de har problem å klare å oppnå temperatur under 12 grader, kan følgjande tiltak hjelpe:

  • Reingjering av kjøleaggregat. Før oppstarting av kjøleaggregat om våren, er det viktig å fjerne støv frå kjøleradiatoren. Blås bort støvet med trykkluft eller børste det vekk (støvsugar åleine er ikkje effektiv nok). Ein kan klippe noko av gitteret eller skru av dekselet slik at ein kjem lettare til med børsting/blåsing. Det er også viktig å sørgje for god lufting på varmesida av aggregatet.
  • Minke volumet i kjølerom. Dersom ein har ekstra plass i kjølerom, kan rommet delast av med plastforheng. Dersom det er stor takhøgde i rommet, kan nedsenking av innvendig himling vurderast. Dørene og porten må vere heilt tette.
  • Service av aggregat. Av og til kan viftemotoren vere i orden (aggregatet "durar"), men sjølve kjølekompressoren er defekt.
  • Innkjøp av nytt kjøleaggregat, evt. eit ekstra aggregat for bruk på den varmaste tida.

– Da satser vi på en god sommer, godt vær, kjølige kjølerom og godt eggsalg, seier Hestetun.

 


 

Vellykket Tynset-tur med matbloggere

Første uka i juni tok vi med syv av landets største matbloggere til spekeverksted på Tynset. – Vi reiste opp med en nysgjerrig gjeng og kom tilbake med gode ambassadører for både Ekte Tynset og Nortura, sier informasjonsrådgiver i Nortura Marthine Haugen Petersen.

Turen med matbloggere var en av flere aktiviteter vi skal gjøre for å øke kjennskapen til den langtidsmodna spekematen fra Tynset. Tidligere "Skinkedestinasjonen Tynset" er nå endra til "Ekte Tynset", så den langtidsmodna spekematen fra Tynset merkes nå med emblemet "Ekte Tynset".

– I tråd med Gilde sitt nye kommunikasjonskonsept "Fra den norske bonden", tok vi med matbloggerne til gards. Vi besøkte sauebøndene Erling og Mette Semmingsen, og overnattet på vakre Telstad Gård. Bloggerne var svært interesserte i å lære om gårdsdrifta, sier Haugen Petersen.

Bringer Ekte Tynset til Oslo
Denne uka kjører fabrikksjef Geir Inge Høistad og ordfører på Tynset Bersvend Salbu traktor fra Tynset til Oslo for å vise hele verden "Ekte Tynset", langtidsmodna Santa Kristina og Æra spekeskinke. Nå skal langtidsmodna fenalår fra Nortura sitt anlegg på Tynset gis samme kvalitetsstempel som skinka. Traktoren har vi fått lånt av Felleskjøpet.

Marit Røttingsnes Westlie "Fru Timian" med sitt fenalår får nyttig instruksjon fra avdelingsleder ved Nortura Tynset Eirik Pallin.
Marit Røttingsnes Westlie "Fru Timian" med sitt fenalår får nyttig instruksjon fra avdelingsleder ved Nortura Tynset Eirik Pallin.

 


 

Endra prissetting på kje

Ved jordbruksoppgjeret for 2014/15 auka slaktetilskotet for kje med 220 kroner, slik at geitebonden får kr 300 per kje over 3,5 kg. Med bakgrunn i dette, forventar Nortura at tilførslane av kje vil auke. Vi ser alt nå tendensar til det.

Vi slakta 6500 kje i 2014, ein auke på 1300 kje i forhold til 2013.

På grunn av auka tilførslar, lageroppbygging og ynskje om å auke salet av kje, gjer Nortura fylgjande endringar i prisane frå 29/6 2015.

  1. Engrosprisen på kje blir sett litt ned
  2. Kje blir delt opp i fleire vektgrupper for å få ein rettare slaktekostnad og rimelegare retur på større kje
  3. Nedgang i pris for kje under 3,5 kg. Dette er ikkje salsvare, og vi ynskjer difor ikkje å slakte så små kje. Ynskja slaktevekt er minimum 5 kg.
  4. Positiv prisforskjell på kje over 9 kg. Her reduserer vi engrosprisen mest, for å gje ein ekstra prisstimulans for å auke salet av store kje, men sidan slaktekostnaden går enda meire ned, vil det bli ein netto prisauke på kje over 9 kg.

Brev om dette blei tidleg i mai sendt ut til alle geitprodusentane i Nortura, samt lagt ut i fagbiblioteket for småfe under drift.

 


 

Motta avregning på e-post

Medlemmer og leverandører til Nortura har tilbud om å få avregningsbrevet tilsendt på e-post. Det er nå 6250 abonnenter, altså en tredel av medlemmene som benytter seg av denne tjenesten.

Avregningsbrevet kommer som et pdf-vedlegg i e-posten i stedet for som vanlig brevpost. Ønsker du denne løsningen huker du bare av på Min side, under Min profil. Alternativt kan du fylle ut et skjema på . Du legger kun inn ditt leverandørnummer og produsentnavn i tillegg til e-postadresse. Eller bare ring medlemssenteret så ordner vi for deg.

Velges e-post vil avregningsbrevet komme minimum en dag tidligere enn ved brevpost. Vedlegg til avregninga (trekkbilag og lignende) vil ettersendes i posten.

For å spare ressurser på medlemssenteret på å printe og pakke brev, samt portoutgifter anbefales at du velger denne løsningen.

 


 

Har du ny adresse?

Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse er det viktig at du oppdaterer den. Om du oppdaterer i Produsentregisteret så henter vi din riktige adresse til vårt register. Se også etter om e-postadressen din er registrert, og om den er riktig.

Det er viktig at du som har veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner kan gjøre at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg, og du kan du gå glipp av viktig informasjon.

Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som ligger inne på deg, vi får en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

Du kan også ringe medlemssenteret, eller sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet om lag 3 700 storfe. Det gir en markedsdekning på 70 prosent.

Det slaktes vel 20 300 gris og dekningen er på 88 prosent.  

Eggsalget er som vanlig på et lavere nivå nå mot sommeren. Produksjonen er redusert med førtidsslakting slik at markedet bringes i balanse.

Salgsutviklingen for kylling er nå positiv. Sammen med en betydelig reduksjon av produksjonen gir det en nødvendig lagerreduksjon.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.