Nortura i Bondebladet uke 27/2015

Prognosen 2015 – Svært alvorlig for egg

Oppdatert markedsprognose for 2015 viser at situasjonen i eggnæringa med betydelig overkapasitet vedvarer. Situasjonen er svært alvorlig og det er en reell fare for ytterligere prisreduksjoner for å få markedet i balanse. Prognosen viser balanse for gris. Storfe preges fortsatt av underdekning av norsk produksjon, mens vi nærmer oss balanse for lam.

Prognosen 2015 – per juni 2015

Produksjon

Tonn

Endring

Anslag import

Salg

Endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv

79 100

+ 1 %

7 570

97 600

+ 4 %

- 10 900

Sau/lam

23 900

+ 1 %

1 050

25 350

- 1 %

- 400

Gris

131 900

+ 3 %

1 850

133 750

+ 2 %

0

Egg

60 750

0 %

121

60 300

0 %

600


Storfe

Underskuddet av storfe i år ser ut til å bli på om lag 10 900 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er et litt større underskudd enn i siste prognose og det skyldes at salgsprognosen er oppjustert. Produksjonen er forventet å øke med 1 prosent sammenlignet med 2014 som følge av en forventet økning i slaktevektene. Det ligger bl.a. inne en økning i slaktevektene på okse fra i fjor på 5,5 kg i snitt for året. Prognosen forutsetter også noe økt kuslakting.

Engrossalget av storfekjøtt prognoseres å øke med 4 prosent sammenlignet med 2014. Med disse forutsetningene ligger det an til fortsatt administrert tollnedsettelse på storfe.

Gris

Prognosen viser balanse for gris i 2015. Produksjonen er prognosert å øke med 3 prosent sammenlignet med 2014, til tross for at det forventes en reduksjon i antall gris til slakt på 1 prosent. Det er forventet effektivitetsøkning på 1 prosent og økning i slaktevektene på 3 kg i snitt som drar opp produksjonen. Det er tatt høyde for effekten av slakting av purker som følge av funn av MRSA-smitte i Trøndelag og Hordaland.

Engrossalget prognoseres å øke med 2 prosent.

Sau og lam

Med et prognosert underskudd på vel 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn, nærmer vi oss nå markedsbalanse for sau og lam. Underskuddet er 500 tonn mindre enn i forrige prognose, og forklaringen ligger hovedsakelig i at importen hittil i år har vært mindre enn prognosert. Prognosen viser en økning i produksjonen på 1 prosent.

På grunn av lavere slakting i fjor høst/vinter og høyere forventet lammetall ut fra fostertellinger, forventes en økning i bestanden på vel 3,5 prosent ved beiteslipp i 2015 sammenlignet med fjoråret. Det er forutsatt slaktevekter som snittet av de siste tre år, dvs. lavere vekter enn i rekordåret 2014.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på 1,5 prosent.

Fra midten av mars har det vært behov for import via administrerte tollnedsettelser, og det antas at det videreføres til norsk sesong starter. Selv om det prognoseres et underskudd for året kan det bli noe overskudd i slutten av norsk slaktesesong. Det vil i så fall være med på å forsyne markedet med norsk vare i perioder med underskudd neste år.

Egg

For 2015 prognoseres det om lag uendret eggproduksjonen sammenlignet med 2014, men det er etter at 1 950 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Korrigert for førtidsslakting er økningen i tilførslene fra 2014 på 2 prosent. Med uendret engrossalg sammenlignet med 2014 gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på ca. 600 tonn. Det var også 450 tonn egg på reguleringslager ved inngangen av året.

Prognosen viser at det fortsatt er store utfordringer i eggmarkedet, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Selv etter at vi tar ut ca. 2 000 tonn gjennom førtidsslakting og 400 tonn til fôr, ligger det an til et overskudd for året. Dette er svært alvorlig for næringa, sier Simonhjell og understreker viktigheten av at vi nå unngår nyetableringer i en næringa som allerede sliter med overkapasitet. Konsekvensen kan bli at ytterligere prisreduksjoner tvinger seg fram. Det vil ramme alle produsentene hardt.

 


 

Sykkelklær med Norturaprofil

Nå er det mulig å bestille Norturas egen sykkeldrakt med 20 % rabatt – direkte gjennom leverandøren Kalas fram til 8. juli.

Nortura har sammen med Original Teamwear sin egen kolleksjon på sykkelbekledning fra Kalas i Nortura sitt design. Vi hadde dette tilbudet for noen år siden, og selv om det ikke har vært så mange som har benyttet seg av det så har det vært etterspurt blant eierne.

Logg inn på Nortura sin egen nettbutikk for bestilling: teamservice.original.no. Brukernavn er: nortura2015

Bruk størrelsesguide for kontroll av størrelse. Nettbutikken er åpen til og med 8. juli og varene vil bli levert hjem til hver enkelt.

Slik ser Norturas sykkeldrakt ut og den kan bestilles via vår nettbutikk.
Slik ser Norturas sykkeldrakt ut og den kan bestilles via vår nettbutikk.

 


 

Thulefjord reinsdyrpølse best i test

I en VG-test nylig ble Thulefjord einerøkt reinsdyrpølse kåret til den beste spesialpølsen. "Grov og fin kjøttpølse, saftig, ren kjøttsmak. Flott konsistens med deilig krydderinnslag. Testens beste!" var juryens dom.
 
Thulefjord einerøkt reinsdyrpølse – Det er gledelig å se at Nortura hevder seg i toppen når det kommer til testing av spesialpølser. Thulefjord reinsdyrpølse kan anbefales på det varmeste for oss som liker grove og smakfulle pølser på grillen eller i stekepannen, sier Bente Avseth-Bakke, Markedssjef AMV.

Nøye håndverk
Det ligger mye kjærlighet og omtanke bak produksjonen av hver eneste Thulefjord-pølse. Ole Sigfred Karlsen som er arbeidsleder hos Nortura i Målselv, benytter kun de beste råvarene når han skal lage reinsdyrpølsene.

Reinpølsene røkes med eineflis. Ole velger selv ut einebuskene som han barker og fliser opp, og han følger hele røykeprosessen slik at pølsene får den rette fargen og den ekte einesmaken.

Thulefjord reinsdyrpølse kan du få kjøpt i COOP Mega, utvalgte COOP Extra, ICA supermarkeder, Ultra/Meny, Kiwi, Spar, Joker og Rema. Finner du ikke produktet i hyllen – ikke nøl med å spørre de som jobber i butikken. Vi kan i tillegg anbefale Thulefjord badsturøkte lammepølse og Thulefjord bøkerøkt gourmet grillpølse.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 400 storfe, dvs. omlag som nivået de siste ukene. Ferieavviklingen har startet hos noen skjærebedrifter og det gjør at dekningsgraden går opp til 75 prosent.

Av gris slaktes det knapt 18 900 stk. og dekningen er 82 prosent.

I juli forventes det som normalt at eggsalget reduseres ytterligere. Førtidsslaktingen er derfor forsterket omlag tilsvarende for å bringe produksjon og salg i bedre balanse.

 


 

Priser

Fra mandag 29. juni reduseres avregningsprisen lam med kr 2,40 per kg og for ung sau og sau med kr 0,21 per kg.

For storfe, unntatt kalv reduseres avregningsprisen med kr 0,15 per kg. Kalv reduseres med kr 0,07 per kg.

For slaktegris under 95,0 og over 100,0 kg økes avregningsprisen med kr 0,09 per kg. For gris fra 95,1 til 100,0 kg (ny vektgruppe) økes avregningsprisen med kr 1,29 per kg. For purke (flådd) er økningen kr 0,02 per kg.

Avregningsprisen på egg reduseres med kr 0,20 pr. kg.

Endringene i avregningspris er et resultat av engrosprisendringer for lam og purke, endringer i slaktekostnader og trekk for alle dyreslag, samt at omsetningsavgift reduseres for slaktegris med kr 0,30 per kg og øker for egg med kr 0,20 per kg.