Nortura i Bondebladet uke 28/2015

Trofaste mot våre gode grillvaner

Ifølge en ny meningsmåling er et flertall av nordmenn lite opptatt av eksperimentering og nye varianter på grillen. Og kjøttet – det skal helst være norsk.

Ifølge en ny meningsmåling er et flertall av nordmenn lite opptatt av eksperimentering og nye varianter på grillen. Og kjøttet – det skal helst være norsk.

Gode, gamle vaner er det som gjelder når nordmenn fyrer opp grillen. I en meningsmåling utført av Infact på oppdrag fra Nortura i mai i år, er under halvparten ivrige etter å prøve nye varianter og eksperimentere med grillmaten. Hele 3 av 5 er også klare på at de helst vil benytte norsk kjøtt når det grilles. Dette er interessante resultater for informasjonssjef Eskil Pedersen i Nortura. 

– Grilling er viktig for oss nordmenn, og da er det naturlig at det stilles høye krav til kjøttet som brukes. Meningsmålingen viser at vi helt ikke tar for mange sjanser, men velger det vi er trygge på og vet blir godt, sier Pedersen. Han oppfatter det som et kvalitetsstempel for norsk matvareproduksjon at så mange foretrekker nettopp norsk kjøtt på grillen. 

– Det forteller oss at forbrukere flest her i landet forbinder norsk mat med kvalitet og trygghet. Dette er spesielt hyggelig for Nortura, bondens selskap, og ikke minst med tanke på at våre merker Gilde og Prior som er bondens merkevarer, mener Pedersen.  

Varme tilhengere

Fagsjef Knut Weberg i Infact mener et interessant trekk ved denne målingen er at en uvanlig stor del av de spurte avgir maksimalt positive svar på spørsmålene om norsk mat og matproduksjon. – Det viser at norsk mat har et meget solid grunnfjell av varme tilhengere i befolkningen, på tvers av kjønn, aldersgrupper og fylker, sier Weberg.

Opptatt av hvor maten kommer fra

En trend i matmarkedet de senere år har vært økt fokus på hvor det vi spiser kommer fra. Vi vil gjerne ha kunnskap om både opprinnelse og tilberedelsesmetoder, og det er blitt mer vanlig at produsenter merker maten med opplysninger om dette. En slik trend bekreftes i denne meningsmålingen. Hele 4 av 5 mener også det er viktig at kjøttet kommer fra et landbruk der dyra har det bra. Dette er gledelige tall for Nortura. 

– Det er godt å se at så mange forbrukere har omtanke for dyras velferd, noe som er et svært viktig tema for alle oss som er involvert i norsk matvareproduksjon, sier Pedersen.

Tommel opp for norsk matproduksjon 

Et annet resultat som kommer frem, er at et flertall mener det er viktig at Norge produserer sin egen mat (mer enn 3 av 5 svarer dette). – Norsk matvareproduksjon har sterke og gode tradisjoner, og det positivt at så mange vil ta vare på dette. At vi kan ha en sterk og livskraftig norsk matproduksjon, har dessuten stor verdi i en verden der det blir stadig flere munner å mette, avslutter Eskil Pedersen.

 


 

Enkelt å melde inn på Min side fra mobil

På siste versjon av Min side har vi fått mobiltilpasset innmeldingsbildet for småfe, mens storfe og gris kom i forrige versjon. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at innmelding av slaktedyr på Min side fra mobil nå er enkelt og lettvint.

For storfe og gris er 55 % av slaktedyra meldt inn på Min side, enten på pc eller mobil/nettbrett. For småfe er andelen ca. 35 %. Vi ønsker at flere lammeringledere benytter Min side til innmelding vegne av medlemmene i ringen. Pc eller nettbrett er nok her å foretrekke fremfor mobil.

Mine innmeldinger, leveranser, min profil, avregningsbrevarkiv og rapporter på Min side er blant det som er tilpasset mobil visning og funksjon. Forsiden på Min side vil komme i en senere versjon. Siden forsidebildet ikke er mobiltilpasset må du ennå "utvide" på skjermen for å trykke deg fram til bl.a. innmeldingsbildet.

En knapp for Min side er lagt til på mobilutgaven av medlem.nortura.no.

 


 

Norsk fenalår inntar Paris

Nylig fant langtidsmodnet fenalår fra Gilde veien til mang en parisisk handlekurv. I to av byens flotteste matforretninger kan man nå kjøpe norsk fenalår, side om side med spansk iberico-skinke og italiensk parmaskinke.

Utenlandssatsingen gjennomføres i regi av produsentsammenslutningen Fenalår fra Norge. Merket har geografisk beskyttelse fra Matmerk, og nettopp en slik beskyttelsesordning er avgjørende for å lykkes.

Produsentene Bjorli, Tind og Nortura er de tre eneste som produserer den modnede varianten Fenalår fra Norge. Modnet Fenalår fra Norge har lengre modningstid, mindre salt og et vesentlig større smaksspekter.

Med Sylvi Listhaug, Norges ambassadør, to grossister og flere franske journalister tilstede, ble avtalen om innpass på markedet Le Bon Marche underskrevet. Gildes modnede fenalår vil bli demonstrert og solgt en gang i måneden ut året.

Se mer i egen nyhetssak.

 


 

Vellykket Sommerlam-kampanje

Gildes Sommerlam-kampanje i utvalgte Rema-butikker har bidratt til at vi i år har solgt en lang større andel av det vi har slaktet som Sommerlam.

Gilde SommerlamSommerlam er basert på "overskuddslam" i fra områder med tidlig lamming og som får et intensivt oppdrett basert på mjølkeerstatning, kraftfôr og litt grovfôr. Lamma får en fin fettdekning og er slaktemodne ved lavere vekt.

Tradisjonelt har sommerlammene vært solgt i Supermarkeder med ferskvaredisk der butikkslaktere stykker lammene selv. Økte tilførsler av Sommerlam har gjort at Nortura i samarbeid med Rema, har hatt en kampanje denne våren, der sommerlammene stykkes og pakkes før salg i butikk. Tross variabelt grillvær, er vi godt fornøyd. En langt større andel av det vi har fått inn av dette flotte produktet, er kommet ut i markedet som Sommerlam.

Vår kampanje i Rema har heller ikke gått upåaktet hen, og blant andre Ole Robert Reitan har løftet fram Gilde Sommerlam som årets gode eksempel på en sesongnyhet. Reitan skrøt også av kvaliteten på kjøttet og hvordan Gilde har utvidet et ettertraktet produkt til å bli enda bedre.

Dielam ute i verden er regnet som noe av det beste som finnes, og Gilde Sommerlam falt i meget god smak da det fikk være med en Nortura-delegasjon til Paris nylig.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det om lag 2 900 storfe, som er litt mindre enn forrige uke. Dekningsgraden er 75 prosent og tollen er satt ned på hele slakt.

Det er planlagt slaktet om lag 17 200 gris, nesten 1 700 færre enn i forrige uke. Etterspørselen går også litt ned og dekningsgraden er omtrent uendret, dvs. 83 prosent. 

Eggsalget er hvert år lavere i juli enn i de andre månedene i året, og slik er det også i sommer. Førtidsslaktingen er derfor forsterket om lag tilsvarende for å bringe produksjon og salg i bedre balanse.

 


 

Pris

Fra mandag 6. juli økes avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige med kr 0,04 per kg og for ung ku, ku og okse med kr 0,05 per kg. Endringene skyldes økte hudverdier.