Nortura i Bondebladet uke 29 - 30/2015

Ny storfekongress – Storfe 2016

De seks organisasjonene Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr går sammen om å arrangere en ny storfekongress i november 2016.

Logo storfe 2016Det faglige og sosiale arrangementet for alle storfebønder foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016. Planleggingen er godt i gang så sett av datoene allerede nå.

Arrangementskomiteen består av Jon Grønsberg, Felleskjøpet, Mari Bjørke, Geno, Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving, Asgeir Svendsen, Nortura, Tone Roalkvam, Tine, og Guro Alderslyst, Tyr.

Programkomiteen, ledet av Tone Roalkvam, er i gang med arbeidet. Målet er å sy sammen et godt og interessant program med en rød tråd. Det legges opp til flere parallelle sesjoner med ulike tema.

Komiteen for økonomi og sponsor ledes av Asgeir Svendsen. Det er plass for en rekke utstillere i de nye kongressfasilitetene hos Thon Hotel Oslo Airport.

Markedsføring- og PR-komiteen ledes av Mari Bjørke. Egne nettsider og Facebook-sider blir sentrale i markedsføringen av Storfe 2016.

Du kan følge Storfe 2016 på Facebook på www.facebook.com/storfe2016.

 


 

Lammesesongen 2015 – et mer balansert lammemarked

Underskuddet på norske lam krymper. Årets juni-prognose fra Nortura Totalmarked på sau/lam viser et underskudd på 400 tonn. Dette tilsvarer ca. 20 000 lam. For bare to år siden snakket vi om et underskudd på 100 000 lam.

SauerDet betyr at den norske sauebonden har reagert på markedets etterspørsel etter flere lam.

I bladet Lammesesongen 2015 som sendes ut i slutten av måneden kan du blant annet lese om tre gode naboer i Setesdal som alle bygger nye sauefjøs for til sammen 1000 sau. I tillegg finner du prisprognose, leveringsvilkår og annen informasjon du trenger når du skal levere lam til Nortura denne sesongen.

Lammesesongen 2015 sendes til alle småfeleverandører som har levert 10 lam eller mer i 2014, samt nybrukere på sau. Innholdet finner du og på medlemsweben under småfe.

 


 

Nortura Evanger videreføres

Konklusjonen fra konsernsjefen er å beholde produksjonen ved Nortura Evanger.  

Nortura startet i 2014 en utredning av hele sin fabrikkstruktur på rødt kjøtt for å unngå overkapasitet og bedre lønnsomheten i industrien. Som et ledd i dette har også produksjonen ved Nortura Evanger blitt vurdert med tanke på flytting til andre Nortura-anlegg. Nortura Evanger produserer spekemat og pinnekjøtt under merkevaren Eldhus, samt Vossakorv for Gilde og har 14 medarbeidere. Utredningen er gjennomført i samarbeid med ledelse og tillitsvalgte.

Konsernledelsen har konkludert med at det vil ha liten økonomisk effekt å avvikle Nortura Evanger. Det vil også bli gjort tiltak for økt beredskap og flomsikring i samarbeid med NVE og Voss kommune, for å minimere konsekvens ved og fare for driftsstans.

– Nortura Evanger er også et viktig anlegg for oss knyttet til produksjon av spesialiteter og regionmat. Totalvurderingen er derfor at vi mener det er riktig å videreføre og fortsatt utvikle Nortura Evanger, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

 


 

Satser på økt eggsalg

Det siste halvåret har det vært stor fokus på ubalansen i eggmarkedet, og dermed dystre utsikter for eggprodusentene. På eggringmøter har dette hatt en sentral fokus, og ubalansen har skapt engasjement.

Produsentene har fremhevet at en ubalanse har to sider, nemlig både tilførsel og salg, og det har blitt vist til at det i Norge konsumeres klart mindre egg per innbygger enn hva tilfellet er i andre land vi sammenligner oss med, ikke minst Danmark og Sverige.

I den forbindelse er det fra eggprodusentene etterlyst et større fokus på markedsføring og salg av egg.

Nortura vil ta grep for å fremme eggsalget, og nå et mål om et eggforbruk i Norge på linje med øvrige nordiske land. Fabrikksjef ved Nortura Revetal, Thomas Lagarhus har gått inn i en ny stilling som salgs- og utviklingsdirektør i Nortura egg, og skal ha det overordnede ansvaret.

Dette betyr at vi får et sterkere apparat på kategorien egg og eggprodukter, og det vil være fokus på både storhusholdning, industri og dagligvaremarkedet.

 


 

Rente/betingelser på låneinnskudd i Nortura SA

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd overfor medlemmer i Nortura SA fra 8. juli 2015.

Rentesatser:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala:

0 - 49.999 kr 0,60 % p.a.
50.000 kr - 1.999.999 kr 2,10 % p.a.
over 2.000.000 kr   2,20 % p.a.


Alle satser gjelder fra første krone.

Øvrige betingelser:

 • Renteavregning vil skje en gang i året ved utgangen av hvert år.
 • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på 50.000 kr og 2 mill. kr.er passert.
 • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse.
 • Antall gebyrfrie uttak er fra nå av begrenset til ti pr år.
 • Selv om alle medlemmer nå er direkte medlemmer i Nortura SA, og det etableres felles innskuddsbetingelser, er det ingen forandring i praktiseringen hvor innskuddene skal skje.  Innskuddene skal fortsatt gjøres hos Nortura SA ved oppgjørs trekk eller innbetaling bank konto: 8380.08.08882.

Kontakt oss gjerne på E-post: innskudd@nortura.no eller tlf. 52 87 78 90.

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

Region nord:

 • Nortura Målselv slakter ikke i uke 30
 • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 29, 30 og 31

Region vest:

 • Nortura Sandeid slakter ikke i ukene 28, 29, 30 og 31
 • Nortura Førde slakter ikke i uke 29 

Region øst:

 • Nortura Gol slakter ikke i ukene 29, 30 og 31
 • Nortura Otta slakter ikke i uke 30 og 31 

Kontakt medlemssenteret dersom du har spørsmål om levering.

 


 

Marked

I uke 29 slaktes det om lag 2 100 storfe, som er 800 færre enn forrige uke. Dekningsgraden er 40 prosent og tollen er satt ned på hele slakt.

Det er planlagt slaktet om lag 18 300 gris, nesten 1 100 flere enn i forrige uke. Etterspørselen har gått litt ned og dekningsgraden er på 93 prosent.  

Eggsalget er hvert år lavere i juli enn i de andre månedene i året, og slik er det også i sommer. Førtidsslaktingen er derfor forsterket om lag tilsvarende for å bringe produksjon og salg i bedre balanse.

 


 

Pris

Fra mandag 13. juli økes smågrisprisen med kr. 20,00 per stk. Endringen har sammenheng med prisoppgang på slaktegris i oktober.