Nortura i Bondebladet uke 3/2015

Fra Noroc til Edelgris

For å få en tydeligere varestrøm og styrke Edelgris som merkevare, har Noroc som navn på LYD-gris gått ut, og er erstattet med Edelgris.

Edelgris
Edelgrisen har med 20 års naturlig avlsarbeid gitt utrolige resultater og danner grunnlaget for et skikkelig comeback for grisen som statusmat og kokkefavoritt. Kjøtt fra Gilde Edelgris er saftig og smakfullt og viser med all tydelighet at målet med det langsiktige arbeidet er oppnådd.

Da Duroc ble introdusert som en del av farrasen, var det et ønskelig å skille produksjon og sluttprodukt gjennom blant annet å gi dem ulike navn.

Nå har forbrukeren en større oppmerksomhet på hvor maten kommer fra, og det er tid for å synliggjøre sammenhengen i verdikjeden.

Vi har også tro på at denne endringen vil gi oss, både svineprodusenter og ansatte i Nortura, større bevissthet rundt hva vi produserer for markedet.

I praksis betyr dette at Noroc på innmelding, livdyrportal, internett, Min side endres til Edelgris. Det vil ikke få andre praktiske konsekvenser for deg som produserer Edelgris.

Endringen gjennomføres gradvis fra 1. januar 2015.

Kontaktinformasjon dersom du har ytterligere spørsmål:

 


 

Biffakademiet med modul 2

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon! Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. Modul 2, Kalven blir i 2015 blir avholdt i Rogaland og i Hamar-området.

Limousin ku med kalv
Nå er det tid for ny runde med Biffakademiet, og modul 2, Kalven blir avholdt i Rogaland og i Hamar-området i vinter/vår.

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle modulene kan kalle seg CanBIFF. Modul 2 gjennomføres i Stavanger 10. og 11. februar 2015, og i Hamar-området 8. og 9. april 2015.

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. Modulene skal til sammen ha et innhold som tilfredsstiller krav til formell utdannelse på høyskolenivå for de som ønsker dette.

Samlinger
Samlingene har tidligere blitt lagt til Østlandet og Trøndelag. Høsten 2014 ble Modul 1 Ammekua, gjennomført i Rogaland og i Hamar-området. Det blir avholdt en ny modul hvert halvår på begge steder.

På hvert sted vil alle de 4 modulene være gjennomført i løpet av 2 år. Første samling av Biffakademiet var høsten 2011. Det er viktig å påpeke at hver modul er frittstående, så det er fullt mulig og kun være med på en av dem. Modul 1 og 3 kjøres om høsten og modul 2 og 4 ut over etterjulsvinteren.

Mer info om Biffakademiet og påmelding til Modul 2 i Stavanger finner du under Biffakademiet.

 


 

Eskil Pedersen ny informasjonssjef i Nortura

Tidligere AUF leder, Eskil Pedersen er fra nyttår ansatt som informasjonssjef i Nortura med spesielt ansvar for selskapskommunikasjon og samfunnskontakt.


Eskil Pedersen, kjent som tidligere leder i AUF er ansatt som informasjonssjef i Nortura.

– Eskil er en dyktig kommunikatør og en samfunnsengasjert person som jeg er sikker på vil gjøre en glimrende jobb for Nortura og bidra til å synliggjøre Nortura og Norturas merkevarer, sier informasjonsdirektør, Elin Ytterdahl Tohje.

I høst ble også Åse Kringlebotn er ansatt som informasjonssjef i Nortura. Hun skal blant annet ha kommunikasjonsansvar for matfag og ernæring.

Kringlebotn har siden 2010 vært kommunikasjonssjef i MatPrat. Hun har skrevet en lang rekke fagbøker og kokebøker, og hun har forfattet markedsledende lærebøker i mat og ernæring for alle trinn i norsk skole.

Åse har lang og god erfaring med kommunikasjon av disse fagområdene.

– Vi er svært fornøyde med å få styrket vårt lag med to så dyktige medarbeidere, sier Tohje.

 


 

Nortura Proff best igjen

Nortura Proff er kåret til Årets leverandør 2014 til storhusholdningsmarkedet og gjentar dermed suksessen fra i fjor.

Utmerkelsen henger meget høyt i bransjen ettersom den speiler svært mange kunders tilfredshet og tillit. Kåringen fant sted under Kunde- og leverandørtreffet for storhusholdning og servicehandel i regi av ASKO og NorgesGruppen. Avgjørelsen er basert på 1.200 kundeintervjuer der kundene blir spurt om hvilke matvareleverandører som er dyktigst på å matche deres ønsker og behov.

De øvrige nominerte til finalen var Evergood, Joh. Johannson og Vaasan.

– Vi er stolte og ydmyke over å få tildelt denne prisen, til og med for andre år på rad! Dette er resultatet av alt det gode arbeidet som gjøres av alle Nortura Proffs medarbeidere hver eneste dag, sier salgsdirektør i Nortura Proff Petter Brinchmann.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det nær 4 400 storfe, noe som er for lite til dekke etterspørselen. Markedet kan suppleres gjennom import med redusert tollsats.

Av gris slaktes det vel 20 400 dyr. Etterspørselen holder seg oppe og det gir noe underdekning også for grisen.

Det slaktes litt over 2 000 lam. Pga. lav etterspørsel fryses det inn noe lam til reguleringslager.

Til tross for et godt eggsalg inn mot jul, preges nå markedet av betydelig overskudd etter få salgsdager i romjula. Etter nyttår er salget bra for å etterfylle egg i butikkene. Produksjonen holdes nede med førtidsslakting mot påske, og det er fortsatt ønskelig at eggprodusenter melder seg på.

 


 

Pris

Fra mandag 12. januar øker engrosprisen på sau og ung sau med kr 1,50 per kg.

Fra samme dato øker følgende avregningspriser; ung okse, kastrat og kvige opp kr 0,09 per kg, ung ku, ku og okse opp kr 0,26 per kg, kalv under 50 kg opp kr 0,12 per kg, kalv over 50 kg opp kr 0,11 per kg, lam opp kr 0,34 per kg, ung sau og sau opp kr 1,57 per kg og vær opp kr 0,07 per kg. Endringene skyldes da økte engrospriser for ung sau og sau, samt økte hud og skinnverdier.