Nortura i Bondebladet uke 31/2015

MRSA-testing av folk – viktig info fra Mattilsynet

Undersøkelser har vist at smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. Testing av personer som skal i kontakt med svin er derfor viktig for å hindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger.

MRSA-testing av folk – viktig info fra Mattilsynet

For å unngå at personer som skal teste seg for MRSA blir avvist av legekontoret, har Mattilsynet og Folkehelseinstituttet laget et informasjonsskriv. Det anbefales at informasjonsskrivet skrives ut og tas med i forbindelse med legebesøk eller at man viser til skrivet i forbindelse med bestilling av time for MRSA-testing.

Informasjonsskrivet finner du på Mattilsynets nettsider eller på gris under siste nytt.

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet anbefaler at følgende personer som skal i kontakt med norske svinebesetninger testes for MRSA:

  • Alle som har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold
  • Personer som kan ha vært eksponert for MRSA-smitte
  • Utenlandsk arbeidskraft

Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard

Utover testing av personer er smittebeskyttelsestiltak avgjørende for å unngå MRSA-smitte. I mai ble det tatt inn oppdaterte smittebeskyttelseskrav spesielt rettet mot MRSA i KSL-standarden for svin.

De oppdaterte kravene finner du på adressen www.matmerk.no/cms/files/2332
 
Nedenfor så gis det et utdrag av tiltak i KSL-standarden som gjelder for personer med uavklart MRSA-status (jfr. testings-anbefalinger over) eller personer som har fått påvist MRSA:

  • Bruk besetningens smittesluse.
  • Der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i grisehuset.
  • Heng urene klær i uren sone, helst i et skap som bare brukes til dette.
  • Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir.
  • Skift til overtrekkstøy og skotøy som brukes i besetningen.
  • Bruk hodeplagg, engangshansker og maske av standard FFP-3 uten ventil.
  • Det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag, og arbeidstøyet skal vaskes ved minst 60 ºC.

 


 

Ny spesialrådgiver bygg i Nortura

Øyvind Froknestad fra Ringsaker er ansatt som ny spesialrådgiver på bygg for storfekjøttproduksjon. Han vil ha kontorsted på Rudshøgda, men ha hele Norge som arbeidsområde.

Øyvind er 26 år og bor på Løten sammen med samboeren sin Solvei C. Hoff, som for øvrig arbeider i Tyr. Han fullførte i vår sin bachelorgrad i landbruksteknikk ved Blæstad, her fant han for alvor interessen for landbruksbygg.

– Jeg ser virkelig fram til å ta fatt på en jobb hvor jeg kan tegne og løse utfordringer, sier Øyvind, og trekker fram undervisningen med Lars Erik Ruud ved Blæstad som veldig interessant, hvor de fikk prøve seg på planlegging av ulike husdyrbygg.

Byggrådgiving fra Nortura
Nortura tilbyr uavhengig rådgiving til våre eiere for utforming av driftsbygninger til storfe. Målet er å hjelpe våre eiere å utvide driften på gården på en bærekraftig måte.

 


 

"Takk for maten" ble beste kinoreklame

Gilde vant suverent prisen for beste kinoreklame 2. kvartal. Dermed er den med i kampen om beste kinoreklame for 2015.

Fem filmer var med i kampen om den andre Sølvfilmen for 2015, som kinoreklameselskapene Media Direct Norge og CAPA Kinoreklame står bak. Ingen kunne imidlertid true "Takk for maten" fra Gilde.

Juryen skriver blant annet følgende: «En flott film som klarer å formidle en stor aktør som bryr seg om de små ting. Den gir god merkevareeffekt ved å formidle emosjoner og fakta på en balansert måte».

Juryen mener at filmen er solid laget fra A til Å. Det oser kvalitet av den og den viser en stor bredde som Gilde har i sin portefølje av produkter, mener juryen. TRY Reklamebyrå står bak filmen.

Vinnerne fra hvert kvartal er med i konkurransen om årets Gullfilm for 2015.

 


 

Kompetent bonde – nytt forsknings- og utviklingsprosjekt

Hvordan kan bonden spilles god? I et nytt prosjekt kalt Kompetent bonde, skal en rekke forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner gå sammen om å forbedre arbeidet med å gjøre bøndene enda mer i stand til å møte jordbrukets utfordringer.

Nortura er en av næringspartnerne i tillegg til TINE, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket (Grønn forskning). I tillegg bidrar fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med finansiering.

Hovedmålet for dette prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. En betydelig del av prosjektet er aksjonsrettet med pilotprosjekter hvor nye arbeidsmetoder skal prøves ut i praksis i et samarbeid mellom rådgivere, bønder og forskere.

Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

Prosjektet, som skal vare fram til 2018, er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Norsk senter for bygdeforskning (prosjektansvarlig), NILF (NIBIO fra 1. juli 2015), Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Hovedfinansieringen kommer fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig egeninnsats i pilotprosjektene.

Det er egen prosjektnettside på adressen kompetentbonde.no

 


 

Marked

Denne uka slaktes det om lag 1 900 storfe, som er 100 flere enn forrige uke. Dekningsgraden er 37 prosent og tollen er satt ned på hele slakt.

Det er planlagt slaktet om lag 18 000 gris, nesten 1 400 flere enn forrige uke. Etterspørselen har tatt seg litt opp og dekningsgraden er på 77 prosent.  

Eggsalget er hvert år lavere i juli enn i de andre månedene i året, og slik er det også i sommer. Førtidsslaktingen er derfor forsterket om lag tilsvarende for å bringe produksjon og salg i bedre balanse.

 


 

Pris

Fra mandag 27. juli økes smågrisprisen med kr 20,- per stk til kr. 920,- for helsegris ved 25 kg. Endringen har sammenheng med prisoppgang på gris i oktober.

Det økologiske tillegget for lam, ungsau og sau innføres fra den 27. juli (gjelder i ukene 31-45). Tillegget utgjør henholdsvis kroner 3,- per kg på lam og kroner 1,- per kg på ungsau og sau.