Nortura i Bondebladet uke 34/2015

Sauebonden er god til å plukkslakte etter hold

Eit lam er slaktemogent når tilveksten stagnerar og lammet byrjar å avleire feitt. Kva vekt lammet har når dette skjer, blir bestemt av mange ting. Ein viktig faktor som påverkar dette, er vårtilveksten til lammet.

Dersom lammet har låg vårtilvekst grunna for lite mjølk og/eller vårbeite, så vil feittavleiringa også starte ved ei lågare vekt. Lam som generelt har hatt lågare tilvekst gjennom sommaren og difor blir slakta seint i sesongen, vil også avleire fett ved ei lågare vekt. Slaktestatistikken viser at dei fleste sauebønder er veldig gode til å ta omsyn til dette.

Medel feittgruppe held seg stabil gjennom heile sesongen, men slaktevekta går nedover med vel 3 kg eller 7,5-8 kg levandevekt. Medel slaktevekt var i fjor 0,5-1,5 kg høgare enn året før gjennom heile slaktesesongen, dvs rund 2,5 kg levandevekt, medan medel feittgruppe var ganske lik desse åra.

Våren dette året var sein og kjøleg stort sett over heile landet. Dersom dette førte til lågare vårtilvekst, så bør ein vera obs på at lamma kan byrje å avleire feitt ved lågare vekt enn i fjor. Rase og kjønn påverkar og når eit lam er slaktemogent. Søyelamma er litt feitare enn vêrlamma, så dersom du er plaga med litt feitt-trekk, så sjekk om det gjeld søyelam.

Holdvurdering

Dei fleste er flinke til å plukkslakte etter hold. Vi minner likevel om kva du gjer når du skal vurdere om eit lam er slaktemogent: Legg handa på ryggen til lammet, framfor krysset og bak ribbeina. Kjenn etter feitt på tverrutvekstane og torntappane. Mange brukar både vekt og holdvurdering når dei plukkslaktar. Hugs da at slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) som regel er høgare i sankekvea enn når lammet har fylt opp vomma med godt haustbeite.

Sjå meir i heftet Lammesesongen 2015, eller på medlem.nortura.no/lammesesongen.

Utplukking av slaktelam på haustbeite (foto: Peter Bruvold)
Utplukking av slaktelam på haustbeite (foto: Peter Bruvold)

 


 

Team småfe sine råd ved samlasting av sau og lam

Samlasting av slaktedyr saman med gode Nortura-naboar blir meir og meir vanleg, spesielt i lammeringane. Dette har mange positive sider fordi dyr og transportør blir spara for mange stopp, transportida går ned, og bonden får betre betalt gjennom høgare puljetillegg, fråfall av stoppavgift, lammeringstillegg og betre slaktekvalitet på lamma.

Ulempa med samlasting er at det kan auke risikoen for å spreie smittsame sjukdomar. Det bør ein alltid ha i tankane når ein samlastar.

Her er nokre råd frå Team småfe som bør fylgjast:

  • Buskaper som er bandlagte skal ikkje vera med på samlasting
  • Samlasting bør skje på ein slik måte at livdyr og slaktedyr frå andre flokkar ikkje kjem i kontakt
  • Forslag til egna plassar for samlasting:
    1. Tomt fjøs, reiskapshus og liknande
    2. Kve/uteareal som ikkje er i bruk til livdyr
    3. Felles møteplass (levering frå hengar)

Samlasting bør helst skje saman med buskaper som har mykje kontakt frå før, for eksempel på beite eller i vêrringen. Småfe frå ulike buskaper bør vera i ulike bingar fram til opplasting på dyrebilen, slik at sjåføren kan ha kontroll med kor mange dyr som blir levert frå kvar produsent.

 


 

Årets sommer ga lavere grillsalg

I år har vi hatt en dårlig sommer værmessig, og folk har derfor grillet mindre enn i fjor. Salget så langt ligger naturlig nok under rekordsommeren i fjor, men noen lyspunkter er det, spesielt på hamburgere og skrivet spekeskinke.

Vi har en salgsvekst på 13 prosent på hamburgere, og salget av skivet spekemat har økt med hele 45 prosent sammenliknet med året før. Kjøttdeigsalget har også vært bedre enn i fjor sommer.

Vi har fulgt nøye med på værmeldingen og har så godt det lar seg gjøre klart å tilpasse produksjonen til det dårlige grillværet. Men sesongen er enda ikke over, og ønsket for august og september er at det blir bra grillvær.

 


 

Høstens første TV-reklamer er ute

De to første reklamefilmene i Prior sitt nye kommunikasjonskonsept, "Så lett kan det gjøres", vises nå på TV, samtidig går flere nye påleggsfilmer fra Gilde.

Filmene fra Prior skal ved å bruke en humoristisk og uhøytidelig form, fremstå som annerledes og gjøre at forbruker legger merke til, liker og velger Prior. Utover høsten kommer det flere filmer som tar for seg ulike produkter, men først ut er pålegg.

Gilde sin nye påleggsfilm er også på TV fra denne uka, med pålegg fra den norske bonden. Påleggsfilmen "Til alle som står opp litt før de andre" følges opp med 4 kortere filmer direkte på produktet. Fra Gilde kommer det også flere filmer ut over høsten, blant annet på pølser.

Sammen med filmene kjøres det kampanjer i digitale kanaler, der du også kan sende inn bilde av matpakka di.

Har du ikke sett filmene på TV, kan du se de på medlem.nortura.no eller YouTube.

Gildefilmen "Til alle som står opp litt før de andre"

 


 

Har du fulgt med på Priortrening i sommer?

Prior har gjennomført en kampanje på sosiale medier der fire av Norges mest populære trenings- og matbloggere brukte sommeren på å dele sine tips om Prior og trening.

Denne kampanjen er den første av sitt slag vi har gjennomført, og vi er svært godt fornøyd med resultatene vi har skapt gjennom sommeren. Kampanjen henvendte seg kun til kvinner i alderen 25-40 år, opptatt av trening og sunt kosthold.

Her er noen av de viktigste resultatene:  

•    9900 % økning i Priors synlighet i sosiale medier knyttet til sunnhet og trening
•    Vi engasjerte 361 000 kvinner mellom 20 og 45 som liker å spise sunt og trene
•    Kampanjen ble til sammen sett av 1.119.779 forbrukere

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet vel 4 400 storfe. Det er nesten 800 mer enn forrige uke, og dekningsgraden øker litt, til 70 prosent.

Av gris er det planlagt slaktet 19 000 stk. Etterspørselen etter slakt har holdt seg oppe gjennom sommeren til tross for at det store grillværet har uteblitt. Denne uka er dekningsgraden på 83 prosent.

Kylling har hatt svakt salg gjennom juni og juli og er totalt 5 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Noe av dette kan nok tilskrives værsituasjonen, for så langt i august ligger vi 2 prosent over fjoråret. Resultatet er at lageret ikke har blitt redusert så mye som budsjettert, og produksjonen må derfor tas ytterligere ned med 700 tonn fra uke 40 og ut året.

 


 

Pris


Gourmetlamtillegget på lam innføres med kr. 2,00 pr/kg denne uka. Ellers ingen prisendringer.