Nortura i Bondebladet uke 35/2015

Pålegg til 20 millioner brødskiver

Ukene rundt skolestart er hektiske på Nortura sine fabrikker. Hos Nortura Sarpsborg som er Norges største påleggsfabrikk leveres rundt 240 tonn pålegg, som tilsvarer over 19 millioner påleggskiver hver uke rundt skolestarten!

Mange har delt sitt beste matpakkebilde med oss på emneknaggen #gildepålegg

Dette er rundt 40 tonn mer enn en "normal" uke, og det er klassikeren Gilde kokt skinke som er desidert størst med rundt 25 tonn i uka.

Også spekepålegg som salami er populært i matpakka. Det er Nortura Sogndal som produserer spekepølsene våre. Til skolestart øker salget med rundt 25 prosent, fra 35 til 45 tonn. Det er særlig Gilde Favorittsalami som er bestselger blant spekepølsene.

Leverpostei og egg er også klassikere på brødskiva, og her er det Nortura Tønsberg samt eggpakkeriene våre i Heimdal, Hå og Rakkestad som trår til.  

– Skolestarten er travel for oss, men det er slik vi liker det – og det er godt å vite at vi bidrar til at folk finner tilbake til hverdagen igjen, sier informasjonssjef Ellen Flø Skagen. Mange har delt sitt beste matpakkebilde med oss på emneknaggen #gildepålegg.

 


 

Flytter noe av pølseproduksjonen fra Nortura Målselv

Nortura Målselv skal fortsatt produsere pølser som dekker volumet i Nord-Norge, øvrig pølseproduksjon flyttes til andre anlegg. Arbeidsgruppen som har gjort utredningen leverte sin rapport i mai.

Flere alternativer er vurdert, og konsernsjefen har nå gjort en totalvurdering som konkluderer med at det mest fornuftige er å beholde produksjon av pølser som skal distribueres i Nord-Norge, i Målselv. Øvrig pølseproduksjon flyttes til andre fabrikker i Nortura. Det omfatter om lag to tredeler av pølseproduksjonen.

Produksjon av deiger blir også værende i Målselv, og produksjonen av Thulefjord-produkter er ikke berørt av endringen.

Nortura Målselv slakter og skjærer storfe, småfe og gris samt produserer pølser og deiger (kjøttdeig, karbonadedeig). De produserer også regionale spesialiteter for merkevaren Thulefjord. Anlegget har 185 medarbeidere. Endringen i pølseproduksjonen vil berøre 26 årsverk i Målselv.

Medarbeidere som blir berørt blir omfattet av Norturas omstillingsavtale. Nortura har gode erfaringer med omstilling av ansatte, der 9 av 10 har fått nytt arbeid i, eller utenfor selskapet. Ansattetillitsvalgte er alltid sentrale i omstillingsarbeidet.

 


 

Økt fettrekk for storfe høsten 2015

Fra mandag 5. oktober økes fettrekket for storfe. Dette gjøres for å gi mer riktig betaling i forhold til verdien av slakt i ulike fettgrupper. Fettrekket økes med 50 øre i gruppene 3 og 3+ og samt med en krone i gruppene fra 4- til 5+.

Klassifisering og prising skal bidra til at verdien på de ulike slaktedyrene blir riktig – både for leverandør av slaktedyr og kjøper av slakt. Prisen på hele dyret skal hentes ut i markedet gjennom de prisene en kan hente ut på de ulike delene av dyret. Dette gjenspeiler seg i ulike priser i de ulike klasser og fettgrupper. Det har over tid utviklet seg slik at trekket for feite dyr ikke samsvarer nok med den lavere verdien feite dyr har videre i verdikjeden.

Det er en stor og økende utfordring med fett fra storfe. Andel feite slakt går opp og forbruket går i retning magrere produkter. Dette gir pressede priser på fett og også overskuddsfett som ikke blir utnyttet i mat. Samtidig har fettrekket over tid fått stadig mindre verdi etter som det ikke er justert med økende priser for storfe totalt sett.

Det er da oppstått en situasjon med i utgangspunktet for stor produksjon av fett fra storfe i forhold til behovet, samt for svake prissignaler i forhold til reell verdi både mot produsent og kjøper av slakt.

Fra 1. januar i år ble fettrekket økt i de øverste gruppene. Det ble da varslet at dette var første steg i en gradvis økning av fettrekket. Neste steg gjennomføres med økning fra mandag 5. oktober. Det er ikke besluttet om fettrekket må økes videre ut over dette.

 


 

Livdyrauksjon på Jærmessa 2015

– Et hektisk husdyrmiljø som Jæren har en lange tradisjoner med utstillinger og auksjoner. Også i år blir det auksjon, og samtlige miljøer er invitert til å bidra, sier Norturas livdyrsjef Odd Finnesand.

Katalogen over dyr på auksjonen er lagt ut på medlemsweben under livdyrmarkedet, og den vil bli oppdatert frem mot auksjonsdagen.

– Som auksjonarius stiller dette året Håkon Marius Kvæken, han har et stort hjerte for landbruket og driver selv med storfe, sier Finnesand.

Aksjonen som er et samarbeid mellom Prima og Nortura starter kl. 20.00 på fredagskvelden den 28. august. Jærmessa arrangeres fra fredag til og med søndag den 30. august, og inneholder også dyreutstilling, kumønstring og kalvemønstring. Mer om programmet kan du lese på jaermessa.no.

 


 

Årets unge bonde 2015

Norges Bygdeungdomslag, McDonald's i Norge og Felleskjøpet Agri kårer Årets unge bonde for femte gang.

Nå kan du nominere en du kjenner som fortjener å bli kåret til Årets unge bonde 2015, og du nominerer gjennom Facebook-siden www.facebook.com/gronnutdanning. Siste frist for å sende inn din nominasjon er 4. oktober. De 20 beste nominasjonene går videre til en semifinale der hele Norge er med og stemmer fram finalistene.

Folkets og fagjuryens stemmer utgjør 50 prosent hver, men juryen har den avgjørende stemmen. Stemmerunden starter 15. oktober og avsluttes 8. november. En fagjury velger til slutt en vinner som kåres under Agroteknikk i Lillestrøm lørdag 28. november.

 


 

Ny fagartikkel om grovfôrbasert kjøttproduksjon på storfe

I en ny fagartikkel fra Øystein Havrevoll, rådgiver på storfe i Nortura viser han hvordan ulikt bruk av grovfôr i rasjonen til okser kan påvirke fôropptak, tilvekst og økonomi i produksjonen. Storfe er en drøvtygger og spesialist til å kunne omdanne gras, grovfôr og beite til melk og kjøtt.

– Til ammeku med kalv, og oppdrett av kviger trenger en ikke så mye konsentrert fôr. Men ved framfôring av okser til slakt, går det med relativt mye kraftfôr, både til kjøttfe og NRF, sier Havrevoll.

Produksjon av tunge kvalitetsslakt til en lavest mulig kostnad, bør være et mål i storfekjøttproduksjonen.

– Rapport fra ulike landsdeler denne sommeren, viser at førsteslått mange steder har gitt god mengde av bra kvalitet. Så langt er det bra med andreslått siden det har vært nok, og mer enn nok regn i juli. Derfor er det grunn til å tru at mange produsenter har god tilgang på grovfôr til kommende innefôringssesong, sier han.

Logg deg inn i fagbiblioteket storfe, under drift og fôring finn du artikkelen.

 


 

Marked

Denne uka slaktes ca. 4 200 storfe, som er 300 mindre enn forrige uke. Dekningsgraden er 70 prosent. Tollen er satt ned ut september slik at markedet kan suppleres med import.

Av gris slaktes det ca. 22 300 stk. Det 3 300 mer enn forrige uke og det høyeste antallet i en enkeltuke siden begynnelsen av januar. Dekningsgraden er 100 prosent.

Lammesesongen er så smått i gang. Denne uka slaktes det ca. 12 500 lam, som er 1 500 mer enn tilsvarende uke i 2014. Foreløpig settes det bare lokal dekning.  

Eggsalget er som vanlig bra i forbindelse med skolestart. Markedet balanseres gjennom førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 24. august reduseres grunntilskuddet for lam med 0,50 øre per kg. Ny sats er kr 4,20 per kg.