Nortura i Bondebladet uke 36/2015

Sjeldent stort behov for fôringsdyr

– Med et historisk stort underskudd av fôringsdyr i markedet er det ikke nødvendig at fôringsdyra står unødvendig trangt hos melkeprodusent eller ammekuprodusent. Meld de inn som livdyr, både fôringsokser og kviger, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Tendensen de fleste åra er at egen driftsbygning blir litt for liten når alle dyra skal inn til høsten. I store deler av landet meldes det om gode grovfôravlinger som et godt grunnlag for sluttfôring. Selv om de fleste foretrekker å få kjøpe inn dyr fra 100-200 kg levende vekt er livdyrformidlinga også i stand til å formidle dyr av andre størrelser og alder.

– Ammekuflokker bør ta fra kalvene mens dyra fremdeles er i god vokster, sier Finnesand.

– Består flokken av dyr som kan kåres bør disse holdes igjen. Etter at dette er gjort kan det være greit å slippe flokken med mordyr på beite igjen. Passer det å gjennomføre drektighetstest bør det også gjøres i samme omgang, sier han.

Nortura har også dette året gode priser og ordninger for fôringsdyr. Innmelding gjøres til ditt nærmeste medlemssenter, eller via livdyrportalen på Min side.

I begynnelsen av september avtar beitekvaliteten hos de fleste. Ta derfor flokken inn, sorter fra det som ikke skal brukes til eget påsett. Meld disse inn til liv både fôringsokser og kviger.
I begynnelsen av september avtar beitekvaliteten hos de fleste. Ta derfor flokken inn, sorter fra det som ikke skal brukes til eget påsett. Meld disse inn til liv både fôringsokser og kviger.

 


 

Nye mobiltilpasninger på Min side

Min side for medlemmer og leverandører til Nortura ble lansert på forsommeren 2013 og erstattet da "slakteweben". Min side har i tillegg sin egen "livdyrportal". Sist uke ble også forsiden av Min side mobiltilpasset for smarttelefon og nettbrett.

Knappen for Min side ligger i toppen på mobilutgaven av medlem.nortura.no.

Når du har logget deg på Min side viser status på din medlemskapitalkonto, din siste avregning, leveranseoppsummering, siste livdyrordre og siste innmeldinger på forsiden både på mobil, nettbrett og pc. Bruk menyknappene øverst om du skal melde inn slaktedyr, livdyr, se dine rapporter eller annet som ligger inne på Min side.

Innmeldingsbilder slakt, mine innmeldinger, leveranser, min profil, avregningsbrevarkiv og rapporter ble tilpasset mobil visning og funksjon tidligere i år.

– Vi får gode tilbakemeldinger på hvor enkelt det er å melde inn dyr på Min side, sier fagsjef innmelding i Nortura Kjell Otto Gard. På mobilutgaven er det nå minst like enkelt som på pc, sier han.

 


 

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris

Ein stor del av betalinga til sauebonden kjem i form av tilleggsytingar. – Dette er betaling frå fellesskapet for god kvalitet, marknadstilpassing og sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum sau/lam/ull til Nortura og for medlemsskap, seier fagsjef småfe Finn Avdem.

Det er difor viktig å setje seg inn i leveringsvilkåra og tenkje igjennom korleis ein kan ta ut høgast mogleg pris. Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avrekningsprisen ved å utnytte leveringsvilkåra:

Vi føreset eit lam på 18,5 kg, levert i Gourmetlam-perioden og at garden leverer minst 1000 kg slakt/ull til Nortura.

  • Puljetillegg: (kr 10-60,- pr dyr): kr 0,50-3,20
  • Tillegg Stjernelam: kr 2,50
  • Tillegg Gourmetlam: kr 2,00
  • Kvantumstillegg: kr 0,50-2,00 pr kg
  • Lammeringstillegg (kr 10 pr dyr): kr 0,50 pr kg
  • Avsetning individuell eigenkapital: ca kr 0,65 pr kg (avsetning av all samhandling med Nortura dividert på kg lam)
  • Støtte elektroniske øyremerke: kr 12 pr dyr: 0,65 pr kg
  • Sum: kr 7,30-11,50 per kg lam

– Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og prisprognosa som er lagt til grunn blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i veke 36 betale seg med kr 69,45 pr kg (inkludert grunntilskot), seier Avdem. I tillegg kan ein unngå stoppsats på kr 150,- dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.

 


 

Ullprisen øker med 2 kroner

Fra 1. september økes ullprisen til produsent med ca. 2 kroner. De nye prisene til produsent er basert på gjennomsnitt høyere tilskudd på ca. 1 kr/kg og et flatt tillegg fra Norilia på 1 kr/kg. I gjennomsnitt gir det en økning på 2 kr/kg som er ca. 6 %.

I tråd med vår ønskede strategi har Landbruksdirektoratet også differensiert satsøkningene og gitt mer til de "beste" kvalitetene.

Det innebærer at avregningspriser for C1 og A1 får totalt 2,30 kr/kg i økning, og alle andre kvalitetene får 2 kr/kg, utenom de "dårligste" ullkvalitetene C2S, H2, H3, G og V som får 1 kr/kg i tillegg.

 


 

Nortura styrker storfelaget i Nord Rogaland og Hordaland

Roy Erik Hetland er fra 1. september nyansatt som rådgiver storfe. Han blir tilknyttet anlegget i Sandeid, og skal arbeide i Nordfylket og deler av Hordaland.

Roy Erik er utdannet agronom, og har lang erfaring som melk- og svineprodusent. Han har i tillegg hatt tillitsverv i både Tine, Geno og Nortura.

Roy Erik vil være kontaktperson og en ressurs for alle som leverer storfeslakt. Det gjelder enten det er spørsmål om faglige råd, informasjon til nye brukere, reklamasjoner eller noe du som medlem eller leverandør er misfornøyd med, eller annet som Nortura kan hjelpe med.

Er det noe du lurer på, eller ønsker å diskutere, ta kontakt på tlf. 905 37 158, eller e-post roy.erik.hetland@nortura.no

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet om lag 4 500 storfe. Det er litt opp fra forrige uke og dekningsgraden er 77 prosent.

Av gris er det planlagt slaktet om lag 17 500 stk., som er tilbake til normalt nivå etter en oppgang forrige uke. Dekningsgraden er 82 prosent.

Lammeslaktinga øker litt på til 25 700 lam denne uka, men det fortsatt tidlig i sesongen og det settes kun lokal dekning.  

Eggsalget er lavere et par uker nå. Effekten av skolestart og ferieavslutning er over, og eggsalget har også vært redusert på grunn av fint vær og forbrukerne oppholder seg ute og bruker mindre egg. Framover forventes et noe forbedret salg.

 


 

Pris

Fra mandag 31. august går avregningsprisen på lam ned med kr 0,80 per kg. Det skyldes endring i engrospris i tråd med varslet prisløype.

Avregningsprisen på egg går ned med kr 0,30 per kg fra samme dato.