Nortura i Bondebladet uke 37/2015

God start på lammesesongen

– Vi er nå i gang med årets slaktesesong, og har slaktestatistikk t.o.m. uke 35 dvs ut august. Tallene så langt er veldig oppløftende med tanke på kvaliteten på årets lam, sier fagsjef Finn Avdem.

Middel slaktevekt ligger på 21,1 kg og 87 % av lamma holder Stjernelam-kvalitet. Dette er en økning på 8,2 % i forhold til samme periode i fjor.

Fokuset nå er uttak av pinnekjøttråstoff og produksjon av fårikålkjøtt. Uke 37-40 er de store fårikål-ukene, og det er veldig viktig at vi får inn nok lam til å dekke mest mulig av det bestilte kvantum i disse ukene. Det er viktig for salget, markedssituasjonen på lam etter årets lammesesong, og prisen vi greier å betale bonden.

– Vi oppfordrer derfor alle til å sanke sau og levere første pulje med slaktemodne lam så fort som mulig nå, poengterer Avdem.
 
Lammesesongen på våre anlegg

Torsdag sist uke startet årets lammesesong på Nortura Rudshøgda, som er ett av våre anlegg som slakter småfe. Etter planen skal det slaktes rundt 80.000 lam og sau på 8 uker på Rudshøgda.

– Bemanningen økes med rundt 90 personer i disse ukene, forteller avdelingsleder i slakting, Tjærand Lyngnes. – Det er på saueklipping, slaktelinja, fjøset, salgshallen og avdeling for plussprodukter som må ha forsterkninger i disse ukene, og vi er godt forberedt, sier han.

– Samtidig slakter vi rundt 1000 storfe per uke i denne perioden, så det er virkelig full trøkk i hele slakteavdelinga utover høsten, forteller Lyngnes.

Men det er ikke bare på Rudshøgda det går for fullt de nærmeste ukene. På anlegga våre i Sandeid, Førde, Gol, Forus og Malvik slakter de hver flere lam enn på Rudshøgda, mens Målselv og Bjerka er litt under. Vårt nordligste anlegg som slakter lam ligger i Karasjok.

Rundt 700.000 lam og sau skal håndteres gjennom våre anlegg i høst.

De store fårikål-ukene er nå i starten av lammesesongen, og det er veldig viktig at vi får inn nok lam til å dekke etterspørselen i markedet.
De store fårikål-ukene er nå i starten av lammesesongen, og det er veldig viktig at vi får inn nok lam til å dekke etterspørselen i markedet.

 


 

Fjørfeskolen med nytt kyllingkurs på Tomb

Fjørfeskolen arrangerer i uke 44 og 47, 2015 nytt kyllingkurs på Tomb. Kurset er godkjent av Mattilsynet i forbindelse med kompetansekravet i Dyrevelferdsprogram Fjørfe. Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger.

KyllingerUndervisningen foregår på Tomb vgs, som ligger i Råde, mellom Moss og Fredrikstad, 7 mil sørøst for Oslo. De to torsdagskveldene mellom kursdagene er det middag og sosialt samvær i hønsehuset på Kihl Gård i Råde.

Kursavgiften er kr 3400,- for Norturamedlemmer. Det gis prisreduksjon på 20 % for andre deltaker pr bruk. Andre kr 4400,-. Arrangør formidler hotellbooking til Marche, som ligger like ved E6 rett sør for Moss.

Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post eller tlf/SMS 40864575 senest fredag 2. oktober.

Program for samlingene finner du i kalenderen på medlem.nortura.no.

 


 

Få avregninga på e-post

Ett klikk hjelper oss mye – og det blir enklere for deg! Huk av for "Avregning på e-post" på Min side, og det sparer store ressurser på medlemssenteret på å printe og pakke avregningsbrev, samt at portoutgiftene for fellesskapet reduseres.

Du får avregningsbrevet en dag tidligere, i tillegg er det alltid tilgjengelig på Min side. Snart 6500 medlemmer og leverandører har gjort det, har ikke du så er du ett klikk unna!
 
Alternativt kan du registrere deg på et skjema på eller send oss en e-post på medlem@nortura.no.

 


 

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Som en del av hygienepakken er det krav til informasjon om alle dyr som skal slaktes. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  1. Er merket ihht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige – ingen off. restriksjoner.
  2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.

Er svaret nei på ett av punktene, eller andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut. Skjema finnes i dyrebilen, eller du kan printe det ut fra medlem.nortura.no.

Det er du som ansvarlig for dyreholdet som må kvittere for disse punktene ved levering av dyra.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet om lag 4 200 storfe. Som forventet går etterspørselen litt ned når lammeslaktingen kommer i gang og dekningsgraden øker derfor til 90 prosent.
 
Det er planlagt slaktet om lag 16 800 gris denne uka og dekningsgraden er 75 prosent.
 
Lammesesongen er i gang og det slaktes om lag 43 000 lam denne uka. Som vanlig settes det dekningsgrad fra uke 37, og den er på 50 prosent.

 


 

Pris

Fra mandag 7. september reduseres engrosprisen for lam med kr 0,80 per kg og for ung sau og sau med kr 1,50 per kg. Avregningsprisene reduseres tilsvarende. Dette er i tråd med det som tidligere er varslet.

Samtidig reduseres grunntilskuddet på ung sau og sau med kr 1,00 per kg (ny sats kr 2,70 per kg) og effektivitetstillegget på kr 1,00 per kg tas bort.

Sesongtillegget på lam reduseres med 50 øre til kr 2,50 per kg.