Nortura i Bondebladet uke 4/2015

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at slakte- og eggbilen kommer trygt fram.

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking. Kvister og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør om mulig drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer. På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd slik at dyrebilen kommer fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.
Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer. På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd slik at dyrebilen kommer fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

 


 

Meld inn storfe på web

Å melde inn dyr er svært enkelt, og fordelen ved å melde inn på web er at innmeldingsfristen er forlenget i forhold til å melde inn på telefon. Og du kan gjøre det akkurat når det passer deg på døgnet.

Du har oversikt over hele besetningen din på Min side, og det er enkelt å huke av for hvilke dyr du vil melde inn. Da ser du med det samme at du har valgt riktig dyr. Du slipper å notere ned individnummer, lese de opp over telefon til andre som skal registrere innmeldingen.

Webinnmelding av storfe gir medlemssenteret den største ressursbesparelsen siden det er individinnmelding, og mange leverandører.

– Vi har nå rundt 40 % andel webinnmelding for storfe, potensialet bør utnyttes bedre og vi vil gjerne doble andelen, sier Kjell Otto Gard, som er fagansvarlig for innmelding i Nortura.

Snart mulig på smarttelefon og nettbrett
– Vi får endel spørsmål innmeldingsmulighet på mobil og nettbrett, men ennå er ikke funksjoner tilrettelagt for det i Min side. Dette prioriterer vi – og i løpet av senvinteren vil dette bli mulig, sier fagsjef Øivind Bjurbeck.

 


 

Design og vinn din egen SWIX-dress

Gilde, Swix og Tiril Eckhoff har sammen laget en konkurranse hvor du kan designe og vinne din egen skidress. Kampanjebilde

Vinteren er tiden for gode skiturer og god mat. Mange av oss synes også det er greit å se bra ut når vi er ute i løypa. Derfor har vi sammen med Swix og Tiril Eckhoff laget en spennende konkurranse.

I butikkene vil du nå se at flere av Gildes bestselgere er merket med «design og vinn SWIX-dress». Kjøper du to av produktene, kan du være med i konkurransen.

I konkurranseperioden som varer fra 12. januar vil vi trekke ut vinnere hver uke frem til 2. mars.

Gå til www.gildeswix.no for å delta, du kan også se mer på www.gilde.no.

 


 

Endringer i Dyrevelferdsprogram slaktekylling

Landbruks- og matdepartementet vedtok like før jul innstramminger i Dyrevelferdsprogram slaktekylling gjeldende fra 1. januar 2015.

I Forskrift om hold av høns og kalkun er "tråputetrappa" endra slik at dyretettheten må 5 kg/m2 ned istedenfor 3 kg/m2 for ett innsett med C, og 3 kg/m2 ned istedenfor 2 kg/m2 for ett innsett med B. Videre må man ha tre innsett med A på rad (mot to før), for å øke 2 kg/m2 om man er i intervallet 33-36 kg/m2. Tabell med endringer er lagt ut på Dyrevelferdsprogram-slaktekylling.

I tillegg endres vilkårene for godkjenning av Dyrevelferdsprogram slaktekylling slik at det blir krav om to helseovervåkingsbesøk per år mot ett til nå. Vi kommer tilbake med informasjon når dette er avklart med Mattilsynet.

 


 

Noroc på avregning

Inntil videre gjeninnfører vi Noroc på avregninger, dette grunnet samme varekode brukes til industrikunder ved salg. Når vi har løst dette datateknisk endrer vi også tekst på avregninger til Edelgris.

 


 

Marked

Det er fortsatt underdekning av storfe, og med slakting av nær på 4400 storfe er dekningsgraden 75 prosent. Markedet dekkes med import.

Det er planlagt slaktet i underkant av 20 700 gris denne uka. Etterspørselen holder seg oppe, og det er noe underdekning.

Det er relativt stor slakting av sau nå på nyåret, med slakting av nær 6500 sau. Etterspørselen etter sau er noe større enn tilgangen. For lam er det moderat slakting, og noe overskudd av lammeslakt i Nord som reguleres.

Det er normalt godt salg av kylling på denne tida av året. Det er gledelig nok situasjonen også i starten på 2015.

 


 

Pris

Engros- og avregningspris for sau og ung sau økes etter varslet prisløype med kr 1,50 fra mandag 19. januar.