Nortura i Bondebladet uke 44/2015

Nortura vil øke ammekubestanden

Storfeproduksjonen må opp, og konsernstyret i Nortura støtter ambisjonsnivået om en årlig vekst i ammekubestanden på 4 500 ammekyr. Styret ber videre administrasjonen sammen med fagutvalg storfe utarbeide en plan for hvordan ambisjonen kan nås.

Markedssituasjonen for storfekjøtt bekymrer, og prognosen for 2016 viser et underskudd på 13 000 tonn. Hovedbudskapet er at det er behov for flere ammekyr, men målet, og takten på økningen uklar for mange. Fagutvalg storfe ønsker i første omgang å få konkretisert ambisjonsnivået, og ønsker at Nortura setter konkrete mål for vekst i ammekuproduksjonen pr. år fram mot 2030. Målet er 4 500 flere ammekyr pr år.

Ved søknaden om produksjonstilskudd 1. januar 2015 var det 71 300 ammekyr i Norge. Skal produksjonsmålet nås må antall ammekyr økes med 4 500 pr år de neste 15 årene.

Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 økte antall ammekyr med 2 600, mens økningen de foregående årene har ligget på rundt 1 500 pr år. Selv om det ser ut til at de tiltakene som er iverksatt de siste årene virker, er det behov for et betydelig taktskifte.

Styret har tro på å være offensive og synkroniserte gjennom fagutvalget, og politisk skape grunnlag for enighet om dette. Et fortsatt godt samarbeid med Tyr, Geno og Tine er nødvendig i prosessen. Det må jobbes videre med fôrspørsmålet, problematikk rundt bruksendring av kornområder til gressbeite for ammekyr, og bruk av gjengrodde områder til beiteområder.

Hele saken kan du lese .

Styreleder i Nortura Sveinung Svebestad t.h. og leder i fagutvalg storfe i Nortura Jan Erik Fløtre.
Styreleder i Nortura Sveinung Svebestad t.h. og leder i fagutvalg storfe i Nortura Jan Erik Fløtre.

 


 

Nortura justerer organisering og konsernledelse

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har besluttet å gjennomføre enkelte justeringer av organisering og konsernledelse i Nortura. Endringene er gjennomført 22. oktober.

Ved utgangen av 2014 vedtok styret i Nortura en vekststrategi for perioden 2015-2017. Utviklingen i konsernet og i markedet så langt i år gjør det nødvendig å foreta endringer i organisasjonen for å gjøre konsernet bedre i stand til å respondere på endringer i markedet og realisere vekstpotensialer.

– Markedet er i kraftig endring, og den nye konsernstrategien legger opp til lønnsom vekst i et marked med økt konkurranse og marginpress. Vi ligger ikke på målsettingen for inneværende år, og trenger tiltak for å sikre større kraft og skape større fart i vekstinitiativene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

–Tiltakene som gjennomføres betyr en forenkling av organisasjonen og organisering som passer en ny etterspørselsstruktur fra våre kunder. Grepene setter både industrien og kundefronten i stand til å respondere raskere og bedre på endringer i markedet, sier Kolberg.

Se endringer på www.nortura.no.

 


 

Engrospris for 1. halvår 2016

Konsernstyret i Nortura har fastsatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2016 innenfor volummodellen.

Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren ung okse i 1. halvår 2016 til kr 58,70 per kg. Dette er en økning på kr 1,20 i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.
 
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam videreføres i 1. halvår 2016 på samme nivå som inneværende halvår på kr 70,50 per kg.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg videreføres i 1. halvår 2016 på samme nivå som inneværende halvår på kr 18,40 per kg.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første, samtidig varsles prisløype for gris. Det orienteres for øvrig om at konsernstyret har vedtatt at engrospris for kylling og kalkun videreføres på dagens nivå.

 


 

Landbruksskoleelever – meld dere på Husdyrtreff

Et nytt skoleår har for lengst startet. Nortura, TINE, Geno, Norsvin, og dette året har vi også fått med Tyr som arrangør, har derfor sendt ut invitasjon til alle landets landbruksskoleelever til Husdyrtreff.  

Husdyrtreff er en uhøytidelig tevling der elever som melder seg på får tildelt en oppgave fra en konkret gård, der de skal tolke utskrifter fra Husdyrkontrollene og svare på faglige spørsmål omkring dette.
 
Vi håper både lærere og elever benytter denne anledningen til å knytte kontakt med våre organisasjoner og fagtilbudet vårt. Mer informasjon, og lenke til påmelding .

Frist for påmelding er onsdag 4. november.

 


 

Ny KSL standard

Endringene i KSL-standarden fra høsten 2015 er basert på lov- og forskriftsendringer, samt innspill fra produsentmiljøer, råvarekjøpere, veiledningsapparatet og revisorkorpset.

Nytt i år er blant annet tiltak for smittebeskyttelse ved besøk i besetninger og flytting av dyr mellom besetninger.

Har du forresten sett filmen som er laget om KSL?

Se den, og les mer her eller på www.matmerk.no/no/ksl.

 


 

Gilde Singelfryst kjøttdeig ble årets innovasjon!

For andre år på rad vinner Nortura Dagligvareleverandørenes Forening sin Innovasjonspris, i år med Gilde Singelfryst kjøttdeig til storhusholdning.

Juryens begrunnelse:

  • En innovasjon i storhusholdningsmarkedet som gjør hverdagen på kjøkkenet enklere og mer effektiv
  • Lanseringen har skapt lønnsomhet, driftsfordeler, kategorivekst og kan redusere matsvinn
  • Produktet har utviklingspotensial i flere kanaler

– Vi er veldig stolte av denne prisen, det er en lagseier for hele Nortura, sier markedssjef i Nortura PROFF, Hilde Klerck-Nilssen.

 


 

Har du fått ny adresse?

Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse er det viktig at du oppdaterer den. Om du oppdaterer i Produsentregisteret så henter vi din riktige adresse til vårt register. Se også etter om e-postadressen din er registrert, og om den er riktig.

Innføring av gateadresser i flere kommuner kan gjøre at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg, og du kan du gå glipp av viktig informasjon. Oppdaterer du adressa di i Produsentregisteret på nett så henter vi den riktige derfra. Det er viktig at du som har veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette.

Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som ligger inne på deg, vi får også en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn. Ved å legge din e-postadresse kan du og bestille på avregning på e-post.

Du kan også sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

 


 

Få markedsinfo på sms – avregning på e-post

Er det varslet prisendringer, nye avregningspriser? Vi har et tilbud der du kan motta sms-meldinger om dette.

Da må du gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og velge ditt dyreslag der.

Ved å legge din e-postadresse i Min profil kan du og bestille på , noe som vi anbefaler alle medlemmer og leverandører.

 


 

Marked

Slaktingen av lam er på vei ned, men er fortsatt ganske høy med ca. 54 000 lam denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og dekningsgraden er 119 prosent. Det slaktes ca. 7 300 sau, også det mer enn markedet etterspør. Dermed går det både sau og lam inn på reguleringslager denne uka.  
 
Det er planlagt slaktet ca. 4 800 storfe denne uka. Alt omsettes i markedet og det er tilnærmet full dekning med 99 prosent.

Av gris er det planlagt slaktet ca. 19 100 stk. Det gir et lite overskudd med dekningsgrad på 102 prosent.

Eggmarkedet er godt dekket, og det ser ut til å fortsette slik framover høsten. Selv om tilførslene fortsatt er redusert med noe førtidsslakting, er de allikevel litt for høyt i forhold til salget.

 


 

Pris

Fra mandag 26. oktober reduseres grunntilskuddet for vær med kr 4,50 til kr 0,50 per kg. Ellers ingen prisendringer.