Nortura i Bondebladet uke 45/2015

Endret prisløype for storfe ut året

På grunn av økte vekter og bedre klassifisering enn forventet høsten 2015 må prisløypa justeres noe ut i fra det som tidligere er lagt fram for at gjennomsnittspris for halvåret ikke skal bli høyere enn forutsatt.

StorfeslaktI opprinnelig prisløype var det planlagt å øke engrosprisen for storfe med 50 øre i to omganger henholdsvis den 2. og 23. november.

Nå blir engrospris endret slik:

 • 2. november: + 0,30 kr/kg
 • 23 november: + 0,40 kr/kg

I tillegg reduseres omsetningsavgifta med 0,40 kr/kg fra 2. november, slik at total avregningspris da øker med 0,70 kr/kg.

 


 

Prisløyper for 1. halvår 2016

Konsernstyret vedtok den 21. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospriser for storfe, lam og egg. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Prisløype storfe:

 • 29. februar (uke 9): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • 28. mars (uke 13): Engrospris opp 0,90 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2016 som vil være 1,20 kr per kg høyere enn for 2. halvår 2015.

Prisløype lam:

 • 4. januar (uke 1): Engrospris ned 0,40 kr/kg
 • 11. april (uke 15): Engrospris opp 2,00 kr/kg
 • 2. mai (uke 18): Engrospris opp 2,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2016 som vil være på samme nivå som 2. halvår 2015.

Prisløype sau:

 • 4. januar (uke 1): Engrospris ned 5,00 kr/kg
 • 18. januar (uke 3): Engrospris opp 1,50 kr/kg
 • 25. januar (uke 4): Engrospris opp 1,50 kr/kg
 • 1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,00 kr/kg
 • 15. februar (uke 7): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Prisløype egg:
For egg videreføres dagens engrospriser.

Prisprognose for gris:
Ambisjonen er å ta ut målpris for avtaleåret 15/16, forutsatt at markedssituasjonen tillater det. Gitt denne forutsetningen, legges det opp til en prisoppgang på 0,40 kr/kg fra uka etter påske, dvs. mandag 28. mars.

Avregningsprisen kan ha små avvik fra engrospris om det er endring i slaktekostnader, hud- og skinnpriser etc.

 


 

Førtidsslakting av verpehøner mot 2016

Prognosen fra Totalmarked viser 2000 tonn i eggoverskudd i 2016, og samtidig vil det være betydelig reguleringslager av egg etter romjula. Omsetningsrådet har vedtatt en ramme for førtidsslakting på 2000 tonn egg fra uke 48/2015 og ut 2016. Førtidsslakting av høner starter opp allerede mot slutten av 2015 for å ha god effekt inn i 2016.

Førtidsslakting iverksettes fra uke 48/2015 til uke 15/2016, og det er anbefalt av Råd for frivillig førtidsslakting med deltakere fra Nortura og uavhengige eggpakkerier. Nortura vil tilpasse bruken av tiltaket i forhold til utviklingen i markedet.

Kompensasjon for førtidsslakting er knyttet til tapt eggleveranse i ukene fra førtidsslakting fram til ordinær avliving/slakting, og den er satt til kr 7,70 pr. kg egg for denne perioden. Denne satsen tar høyde for ekstra oppvarmingskostnader i et tomt hønehus nå om vinteren.

Informasjonsbrev er sendt til aktuelle eggprodusenter med oppfordring om å ta kontakt med sitt eggpakkeri.

 


 

Omsetningsavgifta for 2016

Konsernstyret i Nortura besluttet 21. oktober å anbefale følgende satser for omsetningsavgift gjennom året 2016:

  4/1-16 1/2 28/3 1/8 12/9 31/10
Egg 1,00          
Storfe 0,80   0,30 0,80   0,30
Sau/lam 1,30 0,90     1,30  
Gris 0,50          
Purke/råne  0,50          

  
Alle satser er i kroner per kg. Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene.

 


 

Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen i Nortura SA er i gang med arbeidet fram mot årsmøtet 2016 og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.

– Vi er ennå kartleggingsfasen og ønsker derfor innspill fra eiere og tillitsvalgte. For oss er det viktig å få en best mulig oversikt over aktuelle kandidater både til styret og andre verv før vi på nyåret går i gang med konkrete vurderinger av kandidater, sier Terje Amundsen, leder i Norturas sentrale valgkomite.

Innspillene bes sendt skriftlig, enten som e-post eller brev innen 5. januar 2016 til Terje Amundsen, Hjellevegen 63, 2910 Aurdal.

Årsmøtet i Nortura 2016 foregår på Lillestrøm den 12. og 13. april.

Valgkomiteen i Nortura 2015 - 2016

Navn
Adresse
Telefon
Hjellevegen 63, 2910 Aurdal
992 33 327
Else Norheim, nestleder Åsanveien 17, 8400 Sortland 913 15 012
Reidar Kallestad Keilegavlsvegen 15, 5953 Fonnes 415 60 048
Bjørn Laugaland Vormedalsvegen 728, 4130 Hjelmeland 452 62 262
Kjetil Larsgard Hovsvegen 215, 3577 Hovet 908 65 957
Arne Magnus Aasen Aspa, 6670 Øydegard 480 43 584

 
Gå inn på Eierorganisering for å få en fullstendig oversikt over hvem som i dag sitter i styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Nortura, og som er de organene som velges på Årsmøtet.

 


 

Andreas Viestads "Den store kjøttkokeboka" er lansert!

Boken skal inspirere folk til å ta i bruk flere av dyrets stykningsdeler når de lager mat. Nortura har vært samarbeidspartner og hjulpet Viestad underveis i arbeidet.

Den store kjøttkokebokaNå er "Den store kjøttkokeboka" å finne i butikk. Dette er omfattende kjøttkokebok med 200 oppskrifter og tips fra hode til hale, samt bakgrunnsstoff om dyrene. Her er den saftigste lammesteken og den møreste biffen, og enkle og smarte måter å tilberede de andre, mer krevende stykningsdelene.

Med sin inspirerende og pedagogiske stil minner Andreas Viestad oss om viktigheten av å benytte hele dyret i matlagingen, av å ta vare på klassikerne og de norske tradisjonsrettene.

På sin Facebookside takker Viestad ansatte og bønder i Nortura for hjelpen.

– Denne boka handler om dyr som har det bra, og om hvordan vi kan yte dem rettferdighet ved å ta vare på kjøttet. Bedre mat blir det også, sier han.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er ca. 500 mindre enn forrige uke. Samtidig øker etterspørselen etter storfe nå som skjærekapasitet frigjøres som følge av at lammeslaktingen går ned, og det fører til underdekning denne uka. Dekningsgraden er 80 prosent.   

Av gris slaktes det nesten 22 000 stk. denne uka, 2 800 mer enn forrige uke. Stor etterspørsel gir underdekning med 89 prosent.

Lammesesongen er på hell og denne uka slaktes det ca. 31 200 lam. Etterspørselen er også fallende og det blir et lite overskudd. Saueslaktingen er også redusert, til ca. 3 800 stk. Dermed går det både sau og lam inn på reguleringslager denne uka, men vesentlig mindre denne uka. Rundt 1000 lam, mot 8-9000 de foregående ukene.

Tilførslene av egg er fortsatt noe høyere enn behovet i markedet.

 


 

Pris

Fra mandag 2. november økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,70 per kg. Endringen skyldes økt engrospris (+ 0,30 kr per kg) og redusert omsetningsavgift (- 0,40 kr per kg).

I tillegg øker prisen på fôringskalv, og prisen er nå på topp før nyttår. Fremdeles er den beste tida å formidle fôringsdyr på mellom 100-200 kg. Ikke la dyra stå å ta plass og vokse ut av både kvalitet og vekt tillegg, meld de inn i god tid før nyttår. Se prisendringen under livdyr.