Nortura i Bondebladet uke 46/2015

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 7. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å sikre nok ferskt svinekjøtt til markedet før jul.  For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Årets prisnedgang følger samme mønster som i fjor, men er tilpasset nytt topp-pris punkt som ble innført ved påske i år da prisene ble justert slik at også gris i vektgruppen fra 90,1 til 95,0 kg oppnår høyeste pris, mot tidligere bare opp til 90 kg.

Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.

Plan for prisnedtrapping før jul

 • Uke 50, fra 7. desember settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg, gris fra 90 til 95 kg settes ned med 0,80 øre per kg og gris over 95 kg settes ned med 0,70 øre per kg.
 • Uke 51, fra 14. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.
 • Uke 52, fra 21. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.

Utslaktingsstrategi
Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk pr kg på slaktet.

 • Uke 49: Slakt all gris over 80 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 118 kg levendevekt
 • Uke 50: Slakt all gris over 75 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 110 kg levendevekt
 • Uke 51: Slakt all gris over 72 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 106 kg levendevekt

Forutsetninger for beregna slaktestrategi:

 • Slakteprosent på 68 %
 • Tilvekst i slaktevekt på 5 kg pr uke, som tilsvarer 1,1 kg levendevekt pr dag
 • 7 dager mellom hver levering

Flere faktorer vil påvirke hvilken utslaktingsstrategi du bør velge i din besetning, blant annet puljetillegget. Ta kontakt med din lokale Norturarådgiver dersom du har spørsmål om rett utslaktingsstrategi for din besetning.

Satsene i vektgupper over 79 kg justeres tilbake 28. desember, samtidig som det kan komme endringer i kostnader. Omsetningsavgifta økes med 10 øre til 50 øre per kg fra 4. januar 2016, forutsatt at Omsetningsrådet følger Norturas forslag.

 


 

Gilde – "fra den norske bonden" gir resultater

Etter at den nye merkevarestrategien og kommunikasjonskonseptet "fra den norske bonden" ble besluttet i februar 2015, begynner omleggingen å gi gode resultater.

GildelogoFor å kunne måle effekten av den nye strategien, ble det i forkant av lanseringen gjort en markedsundersøkelse.

Allerede etter den første kampanjen, med reklamefilmen "Takk for maten" i spissen, fikk man indikasjoner på at dette gikk veien.

De siste målingene, etter høstens påleggskampanje, viser svært gode resultater:

 • Klar fremgang på holdninger til norsk mat og særlig på utsagnet "jeg er glad i den norske bonden"
 • Klar fremgang og målsetningen for 2015 er nådd på flere posisjonsutsagn om Gilde, som f.eks.:
  • Alle produkter fra Gilde er produsert i Norge med norsk kjøtt
  • Gilde inspirerer
  • Gilde er den norske bondens eget merke
  • Gilde er folkets merke
  • Gilde er skikkelig
  • Gilde er opptatt av kjøttråvarer av ypperste kvalitet

– Det er veldig gledelig å se at den nye merkevarestrategien fungerer som ønsket. Vi er på svært god vei når det gjelder å bygge merkevaren og holdningene til Gilde og den norske bonden, sier markedssjef for Gilde, Anita Fallan.

Se filmene

 


 

Bestill elektroniske øremerker

Nortura gir pristillegg for kjøp av elektroniske merke til sau og lam også i 2016, på samme måte som de 4 siste åra. Det betyr at kr 12,- per dyr vil bli avregna på slakteoppgjøret ved slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Bestill elektroniske øremerker– Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengige av elektronisk øremerking for at registreringa skal skje raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om dette siden 2010, samtidig som vi gir pristillegg for dyr levert med elektroniske merke, sier fagsjef Finn Avdem.

Rabatt ved tidlig bestilling
OS ID® og Nortura har i tillegg en samarbeidsavtale som sikrer Nortura-produsenter svært gunstige priser på øremerker. Du får større rabatt jo tidligere du bestiller.

 • Innen 22. november 2015: 25 % rabatt
 • Innen 20. januar 2016: 20 % rabatt
 • Innen 1. mars 2016: 13 % rabatt

Tilleggsbestilling av merker etter fostertelling, gir samme rabatt som hovedbestillingen fram til 30. juni. Så bestill merker innen første frist, da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming.

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker må du bestille på osid.no eller returnere bestillingsskjemaet du får tilsendt i tilbudspakken fra OS ID® og Nortura nå i november.

Hvis du ikke mottok tilbudet, ta kontakt med ditt medlemssenter.

Les mer på medlem.nortura.no/RFID

 


 

Nortura profilklær

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS om Norturaprofilerte klær og utstyr. Dette gjør at du som Norturamedlem kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser og andre profilklær direkte fra nettbutikken.

Om du ikke har handlet før, og vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm. Det ligger en enkel oppskrift på hvordan du skal registrere deg på medlem.nortura.no/profil.

Her finner du også en oversikt på hvilke avtaleprodukter Nortura har til svært gunstige priser.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er stor etterspørsel og dekningsgraden er 77 prosent.

Av gris slaktes det ca. 19 500 stk. Det er litt under nivået de foregående ukene, og med økte bestillinger går dekningsgraden ned til 70 prosent.

Det slaktes ca. 20 800 lam og 2 900 sau. Det er mer enn markedet etterspør og både sau og lam vil bli fryst inn til reguleringslager denne uka også.  

Tilførslene av egg er fortsatt litt over behovet i markedet.

 


 

Pris

Fra mandag 9. november øker grunntilskuddet på lam over 13 kg med kr 0,50 per kg. Ny sats for grunntilskuddet er kr 4,20 per kg.

Grunntilskuddet for sau og ung sau reduseres med kr 1,00 per kg til kr 2,70. I og med at effektivitetstillegget for sau fjernes fra samme tidspunkt, reduseres utbetaling til bonde totalt med kr 2,00 per kg.

Perioden med tillegg for økologiske sau og lam er over for i høst, det samme er perioden med gourmetlamtillegg.