Nortura i Bondebladet uke 50/2015

Lammesesongen 2015 – treg start, men flott kvalitet

Mange utsette årets sauesank med ei veke eller to fordi vekstsesongen var forsinka i store delar av landet. Årets lammesesong hadde difor ein litt treg start, og vi låg etter fjorårets slakting i starten av september. Regelen med sein snøsmelting gjev gode sauebeite slo ikkje feil i år heller.

Lammesesongen 2015 – treg start, men flott kvalitet

Når lamma var sanka og tilgjengelege for plukkslakting, så kom dei veldig godt. I dei to siste vekene i september og dei to fyrste vekene av oktober slakta Nortura over 70 000 lam kvar veke. Vi gjekk frå å ha 50 % marknadsdekning i starten av september til marknadsdekning på godt over 100 % frå veke 42.

Marknadsdekning på over 100 % betyr at vi legg inn lam på reguleringslager. Ved utgangen av november er reguleringslageret på ca 1000 tonn, som vi reknar med er passeleg i forhold til å ha nok norske lam å tilby marknaden fram mot ny lammesesong.

Nortura-sauebonden blir stadig flinkare til å produsere kvalitetslam. I vekene 28-47 har Nortura slakta 637 600 lam, vel 4 % fleire enn i fjor. Medel slaktevekt i sesongen ligg på 19,6 kg, som er over rekordåret 2014. Både medel klasse og medel feittgruppe ligg stabilt mellom R og R+ (8,3) og 2+ (6,0).

 


 

Titriltunge.no – Nortura sin nye spekemat-nettbutikk

Nettbutikken for spekemat er en ny salgskanal for Nortura. Nettbutikken er fortsatt på "pilotstadiet" og åpnet for ansatte og medlemmer i november, den vil utvikles videre og produktspekteret vil øke etter hvert.

Med Tiriltunge.no ønsker Nortura å gjøre flere spekematprodukter tilgjengelige til en noe redusert pris. Besøk nettbutikken på tiriltunge.no.

Håndtering av bestillinger vil foregå fra Nortura Sogndal, og produktene vil sendes med brev- og pakkepost. Det er mulig å velge mellom tre ulike leveringsalternativer med ulik pris; Til postkontor, til døren eller til døren over natten.

Navnet Tiriltunge bærer en rik historie for Nortura. Tiriltunge er en helt spesiell fårepølse – en matskatt som ble registrert som varemerke allerede i 1932. Tiriltunge er et av flere fåreprodukter som tar vare på en norsk mattradisjon som trolig går 3500 år tilbake i tid. Den gamle metoden med røyking og tørking i eldhus over bål utøves fortsatt i dag, likt som ved oppstarten for over 80 år siden. Oreved av beste sort og regelmessig tilsyn er med på å gi den unike smaken Tiriltunge er kjent og elsket for.

 


 

Holdbarhetsindikator på utvalgte Gilde biffer hos Rema

Gilde pepperbiff og Gilde biffstrimler kommer med Keep-it holdbarhetsindikator på pakningen i de fleste Rema-butikker med det første. Indikatoren blir satt på under pakking, og vil indikere antall holdbarhetsdager biffen har igjen basert på temperatur.Holdbarhetsindikator på utvalgte Gilde biffer hos Rema

Ved å ha en god kjølekjede vil indikatoren kunne vise at produktet fortsatt har god kvalitet selv om datostemplingen har utgått, og dermed kan varen selges av butikken, til nedsatt pris.

– Vi håper dette vil gi forbruker en økt trygghet og kvalitetsinntrykk, samt at hele verdikjeden vil øke sitt fokus på riktig kjølekjede, sier Robert Ekrem, business Controller i Nortura.

 


 

Desember er kalkuntid

Kalkun har etablert seg i norsk matkultur. Desember er tid for kalkun, og forbruket mer enn dobles. Det startet allerede siste torsdag i november med høsttakkefesten Thanksgiving.

Kalkunkjøttet er alltid mørt og har en mild smak som kan kombineres med det aller meste. Dette gjør at det hvite kalkunkjøttet er anvendelig og populært for alle aldersgrupper.

– Stekt brystfilet av kalkun uten skinn inneholder bare 1,8 % fett; nesten sørgelig lite siden fettet er av det sunne, umettede slaget, sier informasjonssjef Åse Kringlebotn.

Favorittmat nyttårsaften
Kalkun går seirende ut som favoritt på årets siste dag. Et nytt produkt, fryst Prior Festkalkun kommer i butikkene før jul, med oppskrift utviklet av det norske kokkelandslaget, med stekepose og ferdig krydderblanding i esken. Dermed skal alle, både de erfarne og nybegynnerne lykkes med nyttårskalkunen i år, sier merkevaredirektør Tore Torgersen.

– En del forbrukere tror det er vanskelig å lykkes med den hele fuglen. Til dem har vi utviklet produktet "garantert saftig kalkunfilet", med stekepose, som gjør at kjøttet holder på saftigheten. Dette produktet vant Innovasjonsprisen til DLF i fjor, sier Torgersen.

Tips for å lykkes med hel kalkun
Se artikkelen Tid for kalkun. I tillegg har vår produktutvikler Steve Westerby nylig delt av sin kalkun-kunnskap med Dagbladet, filmer med tips finner du i artikkelen .

 


 

Fleire lammeringar i haust

Stadig fleire Nortura-medlemmer og leverandørar finn ut at det er lønsamt å vera med i lammering. Nortura har nå 548 lammeringar i sving som leverer 75 % av tilførslane av sau og lam.

– Slaktestatistikken viser at lammeringmedlemmene hittil i år har teke ut kr. 140,- meir pr lam enn dei som ikkje er med i lammering. Dette på grunn av høgare slaktevekt, meir kvalitetstillegg, høgare pulje- og sesongtillegg og lammeringstillegg, seier fagsjef på småfe i Nortura Finn Avdem.

Fellesskapet i Nortura får mest att når alle i grenda er med i lammeringen. Da treng transportplanleggjarane berre å ta omsyn til lammeringen sitt behov når eit lass skal planleggjast, og heile grenda er tømt for slaktemogne dyr når lammeringen har levert.

– Vi håpar difor oppslutnaden om lammeringane fortset å auke, ved at fleire blir med i dei eksisterande lammeringane, eller at det blir organisert nye lammeringar. Det er mest lønsamt både for sauebonden og Nortura, seier Avdem.

 


 

Øvre vektgrense for slaktegris senkes

Fra 28. desember senkes grensa for høyeste pris på slaktegris fra 95 til 90 kg. Gris i denne vektgruppa får 50 øre lavere pris enn gris fra 67-90 kg.
 
Årsaken til endringen er at prognosen for 2016 viser noe overskudd av gris, særlig tidlig på året. I tillegg har bransjen utfordringer med overskudd av fett, og det er tidvis krevende å få omsatt smågris.

Slakting av gris på noe lavere vekter vil virke positivt inn på alle disse forholdene.

Samtidig vil regelverket for klassifisering endres slik at øvre grense for klassifisering som slaktegris heves fra 106 til 125 kg. Dette vil gi et mindre prisfall ved vekt over 106 kg enn tidligere, men det vil i utgangspunktet ikke være lønnsomt å produsere så tunge griser.

 


 

Marked

Det slaktes vel 3 600 storfe denne uka. Det er for lite i forhold til etterspørselen og med dekningsgrad på 65 prosent er det betydelig underdekning. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

For gris er det bedre dekning med en slakting på vel 25 000 gris denne uka. Det er likevel for lite til å dekke etterspørselen etter fersk ribbe inn mot jul og tollen på sideflesk er satt ned i uke 50, 51 og 52.

Det slaktes fortsatt litt lam, ca. 8 200 stk. denne uka, men det er lite etterspørsel nå inn mot jul. Dermed blir det overdekning og innlegg på reguleringslager.

Eggsalget er høyt som normalt mot jul og tilførslene er tilstrekkelige. Samtidig med julesalget pågår det førtidsslakting for å redusere overskuddet som oppstår når etterspørselen går ned etter jul.

 


 

Pris

For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 7. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg, ned kr. 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg, ned kr. 0,80 per kg og gris over 95 kg, ned kr. 0,70 per kg.