Nortura i Bondebladet uke 6/2015

Årets kretsmøter i Nortura 2015

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter. Møterunden i år starter 16. februar og går fram til 6. mars. Innen årsmøtet går av stabelen den 14. - 15. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 145 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

Også i år samler vi de 4 kretsene i Finnmark til ett møte, 7 kretser i Agro og 3 kretser i Vest har også fellesmøte.

Saksliste for kretsmøtet:

  • Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
  • Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
    • Orientering om drifta – status i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet
  • Vedtektssaker
  • Åpen post – lokale saker
  • Valg

Årsmelding og regnskap legges ut i pdf.-format på medlem.nortura.no den 12. februar.

Samdriftene får kun en innkalling til møtene, men alle medlemmene i samdrifta er velkomne til å møte på kretsmøtene. Ta gjerne med ektefelle eller samboer også.

For felles kretsmøte på Jæren er det påmelding , eller du kan ringe grønt nummer 800 33 315. Påmeldingsfrist er 16. februar.

Se kalenderen for alle møter.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida eller har du sjøl spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena. For ikke alle kan få besøk av konsernsjefen i fjøset og gi innspill så direkte som Laila og Ståle Granmo gjorde i fjor.
Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida eller har du sjøl spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena. For ikke alle kan få besøk av konsernsjefen i fjøset og gi innspill så direkte som Laila og Ståle Granmo gjorde i fjor.

 


 

Rapporter tal foster inn i Sauekontrollen

Nortura Totalmarked har svært god nytte av at fosterteljingsdata blir rapportert inn i Sauekontrollen. Det er da mogleg å lage sikre prognosar på eit tidleg tidspunkt.

– Vi vil difor også i år oppmode alle Sauekontrollmedlemmer som gjennomfører fosterteljing om å rapportere tal foster inn i Sauekontrollen. Da får du også betre oversikt når du skal gruppere søyene og fôre etter tal foster, seier fagsjef Finn Avdem.

Lister frå Sauekontrollen med fostertal er også nyttig når søyene skal lamme.

Sauekontrollen har nå lansert "Sauekontrollen APP" som kan lastast ned frå AppStore eller Google Play. Du kan bruke Sauekontrollen APP  når du skal rapportere inn tal foster.

 


 

Spesialitet-merket til Thulefjordprodukter

Norturas Thulefjordprodukter av lam ble tildelt Spesialitet-merket for unik smak på mat- og landbruksmessen Grüne Woche i januar. Thulefjordprodukter av lam blir produsert ved Nortura Målselv.

Grune Woche– Norske delikatesser er populært som aldri før, og våre Thulefjord-produkter er helt i tet når det gjelder eksklusive smaker av frisk, nord-norsk natur. Denne tildelingen er fantastisk inspirerende og en flott bekreftelse på den gode jobben som både sauebøndene i nord og Norturas ansatte i Målselv gjør, sier Svein Inge Jakobsen, regionsjef for Nortura i Nord-Norge.

– Det er veldig gledelig å se at disse eksklusive produktene i Thulefjord-serien passerer nåløyet for å tildeles Spesialitet-merket, forteller Nina Sundqvist, direktør i Matmerk.

Det er Matmerks fagutvalg, under ledelse av Lars Sponheim, som gjør en grundig vurdering av kandidatene. Fagutvalget har gitt uttrykk for at de er meget imponert over det håndverket og kvalitetsarbeidet som ligger bak Thulefjordproduktene.

Spesialitet-merket er en av de aller gjeveste prisene norske matprodukter kan få, og det var mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug som sto for overrekkelsen i Berlin.

 


 

NIB signert lån for ny Norturafabrikk på hvitt kjøtt

Gode miljø- og klimaeffekter av Norturas nye slakteri- og foredlingsfabrikk på Hærland i Østfold har ført til at Den nordiske investeringsbank (NIB) og Nortura SA har inngått en ny låneavtale med ti års lånetid på NOK 330 millioner for å finansiere slakteri - og foredlingsfabrikken.

Den nye fabrikken startet virksomheten i desember 2014 og vil være i full drift fra juni 2015.  Nortura reduserer kapasiteten på sitt anlegg ved Elverum og legger ned et anlegg i Rakkestad.

Nortura forventer at investeringen og omorganiseringen skal bidra til å redusere det årlige energiforbruket med nærmere 30 %. Varmegjenvinning i det nye slakteriet skal utnytte spillvarmen fra kjøleprosessene til å varme opp lokalene og varmtvann, og den nye slakteristrukturen forventes å redusere utslipp fra transport.

Det nye slakteri - og foredlingsfabrikken blir et av de mest moderne prosesseringsanlegg for hvitt kjøtt i Europa. Fabrikken gjør at Nortura kan optimalisere sin produksjonseffektivitet betydelig innen hvitt kjøtt.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet nær 4 300 storfe, som er det samme som forrige uke. Dekningsgraden er på 75 prosent og markedet dekkes med import.

Av gris slaktes det 16 250 dyr, som er noe ned fra forrige uke. Samtidig holder etterspørselen seg oppe, og det gir underdekning for grisen.

Slaktingen av sau og lam er som ventet lav, og det beregnes derfor bare lokal dekning.

Eggsalget er nå lavere enn forventet. Dermed blir det overskudd av egg i markedet på tross av at eggproduksjonen er redusert med førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 2. februar økes avregningsprisen for lam 13-23 kg med kr 0,50 per kg, lam over 23 kg med kr 0,60 per kg og ung sau og sau med kr 1,00 per kg. Endringene skyldes økte grunntilskuddssatser.