Nortura i Bondebladet uke 7/2015

Meld fra om dyrekadaver snarest

Ikke la dyrekadaver bli liggende ute. Meld fra til transportøren så fort som mulig så unngår du både lukt, åtseldyr og fugler. Merk kadaverplassen godt om du ikke er hjemme, og husk at plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!

Det er Norsk Protein som har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Innmelding av dyrekadaver gjør du direkte til faste transportører.

Kadaverordningen omfatter:

  • Storfe, kalv, småfe og svin.
  • Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke:

  • Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en enhetspris.

Ved innmelding av kadaver, husk:

  • Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker.
  • For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
  • Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
  • Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
  • Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt merket plass.
  • Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett tilgjengelig for kranbil.
  • Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke bruk plast!

Oppgi fullstendig navn, adresse og telefonnummer når du ringer eller sender SMS. Se oversikt på transportører.

Varslingsplikt
Du plikter å melde fra til Mattilsynet om alle selvdøde eller avlivede storfe over 24 måneder og sau/geit over 18 måneder. På mattilsynet.no er det en selvbetjeningsløsning for innmelding av døde produksjonsdyr.

 


 

ROS-analysen klar

Alle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2014 får i desse dagar ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata). Det er 7 264 Nortura-sauebønder som får ROS-analysen for 2014. Dette er ein auke på seks produsentar i forhold til 2013.

– ROS-analysen er ei attendemelding på kvaliteten på lammeslakta du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata som ligg inne. Du får høve til å samanlikne deg med medelet av alle medlemmer i Nortura og dei 25 % beste. Du får også samanlikna deg med medelet i eigen landsdel, seier fagsjef sau i Nortura Finn Avdem.

Den viktigaste samanlikninga gjer du med deg sjølv.

– Ta difor fram ROS-blankettane for dei siste åra og sjå på utviklinga når det gjeld slaktekvaliteten på lam. Set deg kvalitetsmål for 2015 og legg ein plan for korleis du skal nå måla, gjerne saman med ein rådgjevar frå Nortura, seier Avdem.

Finn Avdem

 


 

Bestill elektroniske øremerker nå

OS ID® og Nortura har en samarbeidsavtale som sikrer Nortura-produsenter svært gunstige priser på øremerker. I tillegg til den rabatterte prisen gir Nortura et pristillegg ved kjøp av elektroniske merker, uavhengig av merkeleverandør. Pristillegget utbetales på slakteoppgjøret. Siste frist for bestilling av elektroniske merke for å oppnå rabatt er 1. mars.

Rabatt ved bestilling av elektroniske merker innen 1. mars er på 13%.

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengige av elektroniske øremerke for at registreringa skal skje raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt dette som krav siden 2010, samtidig som vi gir et pristillegg på kr 12,- per dyr med elektroniske merke.

Tilleggsbestilling av merker etter fostertelling, gir samme rabatt som hovedbestillingen fram til 15. juni. Så bestill merker innen første frist, da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming.

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker må du bestille på osid.no eller returnere bestillingsskjemaet du har fått tilsendt i tilbudspakken fra OS ID® og Nortura tidlig i november. Hvis du ikke mottok tilbudet, ta kontakt med ditt medlemssenter.

Les mer på medlem.nortura.no/RFID

Bestill elektroniske øremerker nå

 


 

Arne Viggo Nesvold ny fabrikksjef ved Nortura MålselvArne Viggo Nesvold ny fabrikksjef ved Nortura Målselv

Arne Viggo Nesvold er fra 1. februar ny fabrikksjef ved Nortura Målselv. Han overtar etter Svein Inge Jakobsen som får et overordnet ansvar for fabrikkene i Bjerka, Målselv og Karasjok, og samtidig er regionsjef for Råvare og medlem i nord.

Nesvold har jobbet ved fabrikken i 28 år og har det siste året vært driftssjef og stedfortreder for fabrikksjef. Han har vært avdelingsleder siden 1992 i ulike avdelinger på fabrikken.

– Arne Viggo Nesvold har bred ledererfaring fra hele fabrikken. Nå som fabrikken går inn i en krevende utredningsfase om pølseproduksjonen blir hans lange erfaring og gode lederegenskaper svært viktig, sier Svein Inge Jakobsen.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet vel 3 700 storfe. Det gir en dekning på 65 prosent, og markedet suppleres med import.

Det er planlagt slaktet vel 19 000 gris, som er normal slakting på denne tiden av året. Den lave dekningsgraden på 72 prosent skyldes lite tilgjengelig slakt fra foregående uke.   

Det er planlagt slaktet om lag 6 500 sau og 2 500 lam denne uka. Det er underdekning av norsk vare og markedet suppleres med fra lam fra reguleringslager.   

Eggsalget er nå lavere enn forventet. Dermed blir det overskudd av egg i markedet på tross av at eggproduksjonen er redusert med førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 9. februar økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,70 per kg. Økningen skyldes redusert omsetningsavgift.

Fra samme dato økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg og for ung sau og sau med kr 0,50 per kg. Endringene skyldes økning i engrospris. I tillegg innføres effektivitetstillegg på ung sau og sau med kr 1,50 per kg, effektivitetstillegget står i 3 uker.