Nortura i Bondebladet uke 10/2016

Har du alt klart til lamminga?

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammesesong.

LammingOrdne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Mogelegheit for handvask
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfalls sele
 • Helsekort

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc. til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod eller blåspray, sårsalve osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass? Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

Sjå meir på smaafe/lamming.

 


 

Bli med i Helsegris

Helsegris er et nytt elektronisk dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for gris. Verktøyet er nettbasert og skal kvalitetssikre daglig praksis i besetningen, inkludert hygiene, helse og velferd. Det skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent.

Illustrasjon helsegrisDu som svineprodusent skal legge inn informasjon om din egen produksjon i en Helseplan.

Hver besetning skal knytte seg til en fast veterinær som skal fungere som en rådgiver for besetningen.

Ved hjelp av Besetningsjournalen vil veterinæren gå systematisk gjennom besetningen en til tre ganger i året med fokus på områder som blant annet helse, velferd og hygiene.

Besetningsjournalen vil danne grunnlaget for om svinebesetningen oppfyller svinenæringen sine kriterier for å selge og levere gris gjennom deres slakterier som Helsegris.

Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger og er frivillig.

Svineprodusenter oppfordres til å logge seg inn og registrere seg på helsegris.animalia.no.

 


 

Bruk stemmeretten din!

Den klassiske grillpølsen fra Gilde har fått to nye smaker og det store pølsevalget er i gang. Folket skal få avgjøre om det blir den "konservative" Gilde Grillpølse med bacon og løk, eller den "liberale" Gilde Grillpølse med chili og ost som skal regjere i butikkhyllene etter valgkampen.

Pølsevalget

Kampanjen som i noen uker har vært synlig på produktpakning og i butikk, vil f.o.m 10. mars lanseres bredt på TV, digitalt og utendørs. Målet med kampanjen er å øke salget og spre pølseglede ved å engasjere forbruker til å stemme frem sin nye grillpølsefavoritt. Kampanjen ble presentert under Gilde sine kjedeinnsalgsmøter og nyhetene har fått listing hos samtlige dagligvarehandler.

Stem på din favoritt på www.pølsevalget.no og følg kampanjen på facebook. Vi dukker nok opp i facebookfeeden din med valgflesk, valgfusk, skandaler og pølsevev – alt som hører et ekte valg til!

 


 

Fôring, stell og økonomi ved oppdrett av overskotslam

Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite.

– For å få økonomi i eit overskotslamoppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Det fyrste ein bør gjera, er å utnytte muligheitene til adopsjon av lam slik at alle friske vaksne søyer minimum går med to lam. Ein bør så vurdere om støttefôring med kraftfôr om våren er nok til å gje tilfredsstillande tilvekst på lamma. Dette er særleg aktuelt dersom ein har gode sommarbeite.

– Når desse muligheitene er brukt opp, vil det som regel vera ein del lam som blir overskotslam. Desse bør vi ha eit gjennomtenkt opplegg for, seier Avdem.

Sjå artikkel i fagbiblioteket for småfe under Fôring.

 


 

Få siste nytt om ditt dyreslag på e-post

På Min side kan du huke av for markedsinformasjon på SMS, som vesentlig er en varsling ved endring i avregningspriser. Du bør samtidig huke av for avregning på e-post om du allerede ikke har gjort det. Nyhetsartikler på ditt dyreslag kan du få på e-post.

Det er allerede over 2600 som abonnerer på nyheter på ulike dyreslag fra medlemsweben. Gå inn på nyhetsbrev og meld deg på om du vil ha e-post tilsendt på nyhetsartikler på ditt dyreslag.

Markedsinfo på SMS sendes ut når det er prisendringer eller viktig informasjon om kommende priser. Det er du selv som bestemmer om du vil ha disse varslene. Dette styrer du fra Min profil på Min side.

 


 

Karin Røhne ny regionsjef i Øst

Karin Røhne fra Stange, er ansatt som ny regionsjef i Råvare og Medlem Øst.

Røhne er 45 år, bor på gård i Stange og har fra 2010 vært markedssjef kraftfôr i FK Agri, men har vært ansatt i ulike posisjoner i Felleskjøpet siden 1997. Hun har også en del styreerfaring og sitter i dag styreleder i FK Fôrutvikling. Røhne er utdannet sivilagronom i husdyrfag og har tilleggsutdannelse i markedsøkonomi fra BI og en master i innovasjonsledelse.

Den nye regionsjefen er en tydelig leder og er kjent for å være flink til å motivere, utfordre og skape engasjement hos sine medarbeidere og har oppnådd gode resultater som markedssjef i FK Agri.

– Jeg er derfor veldig fornøyd med å ha fått med Karin på laget. Hun har en solid ledererfaring, og har stor kunnskap om norsk husdyrproduksjon. Det kombinert med hennes lange fartstid i landbrukssamvirket gjør at hun kjenner godt hvordan våre eiere tenker og hva de er opptatt av. Det er viktig for å lykkes i denne jobben sier Hans Thorn Wittussen.

Karin begynner i stillingen 1. august.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet knapt 3 400 storfe. Dekningsgraden av norsk vare er 61 prosent. Tollen på storfe er satt ned slik at markedet kan suppleres med import.

Av gris slaktes det knapt 20 700 stk. Det er mer enn markedet etterspør og dekningsgraden er 112 prosent. Dermed blir det noe innfrysing til reguleringslager.  

Det er planlagt slaktet ca. 3 600 lam og 1 500 sau. Etterspørselen er lav og det blir innfrysing til reguleringslager også denne uka.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.