Nortura i Bondebladet uke 14/2016

Stadig flere eiere av Nortura: Passert 19 000

Nortura er bondens selskap, eid av bondefamilier over hele landet, med innflytelse gjennom eierformen samvirke. I det siste har flere meldt sin interesse, og nylig passerte Nortura SA 19 000 eiere.

Nortura er bondens selskap, eid av bondefamilier over hele landet, med innflytelse gjennom eierformen samvirke. I det siste har flere meldt sin interesse, og nylig passerte Nortura SA 19 000 eiere.

– Som Nortura-medlem er bonden medeier i ett av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter i over 30 norske kommuner, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef med ansvar for medlemmer og råvarer i Nortura.

Han ønsker de nyeste eierne hjertelig velkommen, og understreker at Nortura har ett overordnet mål: Å skape best mulig økonomi for eierne.

Eierne som leverer sine råvarer til Nortura er del av en verdikjede med merkevarene Gilde og Prior i sluttleddet, noen av de sterkeste matmerkene i Norge. Gilde og Prior er de eneste merkevarene du finner over hele landet og i alle butikker. De fleste andre varemerkene av kjøtt og egg eies i dag av kjedene selv. Gilde og Prior er også de eneste merkene som garanterer forbrukerne at produktene er produsert på norske råvarer.

Eiernes innflytelse starter på kretsnivå og går videre gjennom regionutvalg, konsernstyre og årsmøte, som er øverste organ i bedriften. Nortura har såkalt mottaksplikt som et av sine viktige samfunnsansvars-områder. Dette innebærer at en Nortura-bonde alltid får hentet sine egg, eller dyr til slakting, uansett hvor få de har og samme hvor de bor i landet.

Les hele pressemeldingen.

 


 

Nortura pris til beste NRF kjøttokse

I forbindelse med Genos årsmøte den 16. mars ble Erlend Lynum fra Sundvollan tildelt Norturas pris for beste NRF kjøttokse for oksen 11039 Skjelvan.

– Lynum har drevet gården Nedre Skjelvan siden starten av 90-tallet, og han er en særdeles avlsinteressert person. Med kjønnseparert kvige-sed blir det mye salg av drektige dyr. I tillegg til gårdsdriften er han ansatt som økonomirådgiver i Tine, sier Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Oksen som premieres ble født i 11.03.2009. Etter avkomstgranskingen i februar i år fikk oksen en samlet avlsverdi på 29. Oksen har vært populær i utlandet og blir derfor også hedret med Genos eksportpris.

– Slakteopplysninger fra 295 sønner ga 118 i indeks for kjøtt, og den ble dermed den beste NRF-oksen for denne egenskapen i sin årgang (okser født 2009). 11039 Skjelvan er derfor et godt eksempel at NRF-avlen gir dyr som er gode både på melk og kjøtt, sier Svendsen.

Oksen har vært eliteokse i ca. 2 år, og har levert ca. 66 000 sed-doser til norske melkekyr.  

Kjersti Hoff fra konsernstyret i Nortura overrakte prisen til Erlend Lynum. Foto: Rasmus Lang-Ree.
Kjersti Hoff fra konsernstyret i Nortura overrakte prisen til Erlend Lynum. Foto: Rasmus Lang-Ree.

 


 

Nye tillitsvalgte på regionnivå

Regionutvalgsmøtene i Nortura ble gjennomført før påske, og det er noen nye fjes i arbeidsutvalgene (AU) i hvert regionutvalg (RU).

Nyvalgte i arbeidsutvalgene er:

  • Regionutvalg Nord-Norge ny AU-medlem storfe Fred Tore Fagereng fra Straumsjøen.
  • I regionutvalg Midt-Norge er Olav Håkon Ulfsnes fra Vihals ny nestleder, ny AU-medlem egg Kolbjørn Frøseth fra Spongdal, AU-medlem gris Rigmor Hustad fra Steinkjer og AU-medlem storfe Trude Sandstad Eldnes fra Beistad.
  • Regionutvalg Vest ny AU-medlem gris Ragnhild Døving fra Eidsdal.
  • I regionutvalg Agro er ny leder Willy Finnbakk fra Bryne, Åge Andre Brømnes nyvalgt som nestleder mens ny AU-medlem fjørfekjøtt blir Sigurd Høyland fra Nærbø. Martin Mæland fra Vigrestad er ny AU-medlem storfe.
  • I regionutvalg Øst er Jon Lilleslett fra Hovet ny leder og Brit Karin Flaata fra Uvdal ny AU-medlem småfe.
  • I regionutvalg Innlandet er Hans Amund Braastad fra Fåvang ny leder. Andre nye er AU-medlem kalkun Tolle Hoel Slotnæs fra Nes på Hedmarken, AU-medlem storfe Stein Rønjus Hålien fra Lomen og AU-medlem småfe Hilde Stokke Odden fra Folldal.

På medlemsweben under eierorganisering/regionutvalg er det en oversikt på alle representanter i arbeidsutvalgene i regionene.

 


 

Økte avregningspriser for storfe våren 2016

For å bidra til størst mulig slakting når etterspørselen etter godt norsk storfekjøtt er på topp, økes avregningsprisen for storfekjøtt gjennom flere runder på våren.

Både engrospris, omsetningsavgiften og ekstra avtaletillegg benyttes for å løfte prisen på våren. Det ekstra avtaletillegget brukes for å stimulere til økte tilførsler i perioder der det er særlig stor underdekning av storfe. Særlig er dette aktuelt på våren, da etterspørselen etter råvarer øker med tanke på salget i grillsesongen.

Mandag 18. april økes prisen med 80 øre gjennom innføring av ekstra avtaletillegg. Dette videreføres til mandag 9. mai der det øker med ytterligere 80 øre til 1,60 kr per kg. Høyeste pris vil derfor være fra 9. mai.

Det kan bli noen mindre endringer i prisene framover knyttet til eventuelt endrede biproduktverdier, hudverdier etc, men prisen vil holde seg på dette nivået fram til 1. juli.

Ekstra avtaletillegg trappes trinnvis ned fram mot telledato 31. juli.

 


 

Husk å registrere deg på Landbrukets Dataflyt

Nortura legger om til at avregningsbrevet sendes ut som e-post. Det er viktig da at du registrerer deg i Landbrukets Dataflyt. De aller fleste regnskapsførerne i Norge har nå tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via "Dataflyt i landbruket".

Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke allerede har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk.

Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.

 


 

Ny innsamlingsordning for kadaver

Norsk Protein har innført en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver i deler av Sør-Norge fra april.

Ordningen ble innført fra februar for deler av Vest Oppland, Buskerud, Nordre Akershus og Hedmark. Innføringen vil skje i tre faser for hele landet. Fra juni innføres ordningen også i Midt- og Nord-Norge med unntak av Finnmark.

Innlogging til innmeldingstjenesten på kadaver.norskprotein.no. Medlemmer logger inn med brukernavn og passord fra produsentregisteret. Norsk Protein informerer via SMS når leverandørene kan starte og bruke systemet.

norskprotein.no kan du lese mer om ordningen. Spørsmål kan rettes til firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet ca. 3 900 storfe. Det er ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 70 prosent. Tollen er satt ned og markedet kan suppleres med import.

Slaktingen av gris er relativt høy med ca. 23 700 stk. denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og det blir noe innfrysing til reguleringslager.

Slaktingen av småfe er som forventet lav med ca. 1 500 lam og 500 sau. Alt går ut i markedet.   

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.