Nortura i Bondebladet uke 15/2016

Norturapriser til beste kjøttfeokser

Steinar Schanke fra Marifjøra og Knut Otto Espeseth fra Sande i Vestfold fikk tildelt prisene for beste seminokser innen Biff Natur og Biff Maxx på Tyr sitt årsmøte 16. mars. Norturas styremedlem Per Heringstad stod for overrekkelsen.

Biff Natur:
Pris som deles ut av Nortura til den eliteoksen av kjøttfe som etter visse kriterier er best tilpasset til inseminering i et ekstensivt driftsopplegg for krysninger. Her vektlegges grovfôropptak fra oksens testresultater på Staur, kjøttfylde/slakteklasse på avkommene, lite fettansetning på avkommene og slaktetilvekst på avkommene.

Årets vinner ble 74033 First Boyd av Li, oppdretter er Steinar Schanke, Marifjøra i Sogn og Fjordane.

Oksen hadde et usedvanlig høyt grovfôropptak mens dens stod på test i 2010. Den er bedre enn sine konkurrenter på alle nevnte punkter i vektlegginga for prisen. Den har faktisk 120 poeng mer enn neste okse for prisen Biff Natur. Det sier mye om oksens kvaliteter. I tillegg til dette har oksen meget gode tall for fødselsforløp. En nærmest komplett okse for bruk i grovforbasert produksjon.

Biff Maxx:
Pris som deles ut av Nortura til den eliteoksen av kjøttfe som etter visse kriterier er best tilpasset til inseminering i et intensivt driftsopplegg for krysninger. Her vektlegges fôrutnyttelse fra oksens testresultater på Staur, slaktetilvekst på avkommene og kjøttfylde/slakteklasse på avkommene.

Årets vinner ble eliteoksen 70101 Grieg av Dillerud, oppdretter er Knut Otto Espeseth, Sande i Vestfold.

Oksen har først og fremst sin styrke på avkommenes resultater med høy slaktetilvekst og god slakteklasse på avkommene. Oksen ble i fjor mye omtalt i Norske fagmedier for eksport av sine egne gener til Frankrike. I tillegg er oksens gener også eksportert til vårt naboland Sverige, der en av hans sønner for litt siden ble kåret til Champion for sin rase på Milautstillingen i Malmø.

Steinar Schanke fikk overrakt prisen av Norturas styremedlem Per Heringstad, Knut Otto Espeseth var ikke tilstede under utdelingen. Foto: TYR
Steinar Schanke fikk overrakt prisen av Norturas styremedlem Per Heringstad, Knut Otto Espeseth var ikke tilstede under utdelingen. Foto: TYR

 


 

Godt sal av lam i år

Nortura er ferdig med nok ein viktig lammesesong, nemleg påskelamsesongen. I løpet av to år har vi gått frå ein situasjon med underskot av norske lam og import, til at vi nå har rikeleg med både sau og lam på lager fram mot ny lammesesong.

Fagsjef på småfe i Nortura Finn Avdem
– Vi ynskjer auka sal inn i årets lammesesong og må da spele på lag med sauebonden for å få det til. I fjor var underdekninga av lam for stor i starten av sesongen, seier fagsjef på småfe i Nortura Finn Avdem.

– Nortura set difor alle klutar til for å auke salet, og da er det viktig å utnytte påskelamsesongen på ein god måte. Det er difor gledeleg å melde om ein salsauke på heile 11 % hittil i år. Auka sal av Gildelam til daglegvare- og storkjøkken kundar bidreg godt i denne statistikken, og er ekstra gledeleg. I tillegg har salet gjennom Norfersk til Norgesgruppen, også hatt ein betydeleg vekst, seier fagsjef Finn Avdem.
 
– Nortura legg nå fleire planer for korleis vi skal fortsette den gode trenden med auka sal inn i årets lammesesong. Her må vi sjølvsagt spele på lag med sauebonden. Eit ynskje frå seljarane våre, er at vi kan få tilførslar av fleire lam tidleg i sesongen, spesielt i vekene 36, 37, 38 og 39. I desse vekene var det stor underdekning av lam i fjorårets sesong, seier Avdem.

Rikeleg med sau og lam på lager
Til tross for gode salstal i Nortura er det likevel rikeleg med lam på lager. Pr veke 12 er det 1 955 tonn lam og sau på reguleringslager. På same tidpunkt i 2015 var reguleringslageret betydeleg mindre, berre 167 tonn.

– Det skal difor gjerast ein betydeleg salsjobb for å få tømt lagra før ny lammesesong. I dette bildet høyrer det med at det vart importert ca 640 tonn ferske lam i 2015 med redusert toll fordi reguleringslageret ikkje var stort nok til å dekke behovet fram mot ny lammesesong, seier Finn Avdem.

– Med den marknadssituasjonen vi har nå, er det ikkje behov for å stimulere til import ved å setje ned tollen.

 


 

Pølsevalget ble Gilde sin beste nylanseringskampanje noen gang

Aldri før har en kampanje for en nylansering gitt større salg. Folket har spist 3,8 millioner pølser og over 55 000 stemmer har tikket inn på pølsevalget.no. Ost og chili gikk tilslutt av med seieren og fikk 53 prosent av stemmene.

I over fire uker har Gilde holdt valgkamp for de nye grillpølsene ost og chili, og bacon og løk. Pølsevalget har med humor og pølseglede vært synlig på TV, digitalt, utendørs, i butikk og under skiskytter VM i Oslo – tilsammen ble dette en suksess.

Over 55 000 stemmer kom inn, noe som slår alle tidlige rekorder for Gilde når det kommer til å engasjere forbrukere digitalt.

Før kampanjens siste salgstall er klare har vi allerede en tredobling av det som var målsatt, og Gilde Grillpølse med Ost og chili blir i butikkhyllene fra uke 18.

 


 

Årsmøtet i Nortura

Når du har denne utgaven av Bondebladet er årsmøtet i Nortura gjennomført på Lillestrøm. Årsmøtet ble arrangert på Thon Arena 12. og 13. april.

Aktuelle saker fra årsmøtedagene som eksempelvis styreleders tale, valgresultat og utdrag fra paneldebatten legges ut på medlemsweben under årsmøtet eller i etterkant.

Se under Eierorganisering/Aktuelt eller under Nyheter på medlem.nortura.no. Søker du saker fra årsmøtet på sosiale medier så kan du bruke taggene #nortura2016 og #bondensselskap.

 


 

Få siste nytt om ditt dyreslag på e-post

På Min side kan du huke av for markedsinformasjon på SMS, som vesentlig er en varsling ved endring i avregningspriser. Nyhetsartikler på ditt dyreslag kan du få på e-post.

Det er allerede rundt 2800 som abonnerer på nyheter om sitt dyreslag fra medlemsweben. Gå inn på nyhetsbrev og meld deg på om du vil ha e-post tilsendt på nyhetsartikler på ditt dyreslag.

Markedsinfo på SMS sendes ut når det er prisendringer eller viktig informasjon om kommende priser. Det er du selv som bestemmer om du vil ha disse varslene. Dette styrer du fra Min profil på Min side.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 600 storfe. Det er 300 mindre enn i forrige uke og dekningsgraden går også litt ned til 64 prosent. Tollen er satt ned og markedet suppleres med import.

Av gris slaktes det vel 18 800 stk. Det er også en reduksjon fra forrige uke. Sammen med økte bestillinger gir det mindre overskudd enn de foregående ukene og det blir dermed betydelig mindre innfrysing.

Det slaktes knapt 1 800 lam denne uka og alt går ut i markedet. Det forventes at dette er siste uka med nevneverdig slakting av lam født i 2015, da lam slaktet etter 15. april settes i kategorien vær eller ung sau.

Eggsalget er bra, og reguleringslageret er lavt. Førtidsslaktingen avsluttes nå etter å ha vært gjennomført med tilpasset nivå helt siden rett før jul. Markedet er godt dekket.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.