Nortura i Bondebladet uke 16/2016

Svebestad gjenvalgt som Nortura-leder

Sveinung Svebestad fra Sandnes ble gjenvalgt som styreleder i Nortura på konsernets årsmøte i Lillestrøm onsdag 13. april. Per Heringstad fra Heidal ble valgt til ny nestleder.

Sveinung Svebestad fra Sandnes ble gjenvalgt som styreleder i Nortura på konsernets årsmøte i Lillestrøm onsdag 13. april. Per Heringstad fra Heidal ble valgt til ny nestleder.

Svebestad har vært styreleder i Nortura siden 2008. Heringstad overtar som nestleder etter Kari Redse Håskjold fra Volda som hadde frasagt seg gjenvalg.

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa og Johan Narum fra Kolbu ble valgt til nye styremedlemmer. Hasvang Vaag er utdannet innen økonomi, administrasjon og offentlig rett og driver med økologisk melk- og kjøttproduksjon og sau. Narum er utdannet landbruksøkonom og arbeider som autorisert rengskapsfører ved siden av gårdsdrifta med rugegg som hovedproduksjonen.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:

Sveinung Svebestad, Sandnes – styreleder
Per Heringstad, Heidal – nestleder
Teig Madsen, Harstad
Robert Søndrål, Hol
Bente Roer, Rygge
Trine Hasvang Vaag, Snåsa
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Mosterøy
Johan Narum, Kolbu
Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa

Merethe Sund, Sømna – 1. varamedlem
Olav Håkon Ulfsnes, Aure – 2. varamedlem
Linda Gjerde Myren, Norddal – 3. varamedlem
Bernt Mikalsen, Kvæfjord – 4. varamedlem

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble videreført med samme satser som året før, det var også valgkomiteens forslag.

 


 

Svebestad svarte på statministerens utfordring
– Tar samfunnsansvar hver eneste dag

– Jeg er stolt av å representere et selskap som til de grader kan stå med rak rygg å dokumentere at vi leverer i forhold til samfunnsansvar hver eneste dag, sa styreleder Sveinung Svebestad på årsmøtet i Nortura. Han brukte mye av talen til å svare på statsministerens utfordring om omstilling, verdiskaping og å beholde verdiene i Norge.

Svebestad fant det meningsløst at Regjeringen, som snakker om omstilling og verdiskaping, samtidig sier i sin regjeringserklæring at den ønsker å svekke landbrukssamvirkene sin posisjon.

– Min misjon er å vise at Nortura er et selskap som leverer det som etterspørres, sa Svebestad og forklarte:

– Nortura arbeider ikke for kapitalen, vi arbeider med kapital for å gi avkastning på eiernes produksjon. Nortura og samvirkets forretningsmodell tapper ikke verdikjeden for kapital. Vi styrker den ved å sende pengene tilbake i verdikjeden og til samfunnet. Dette er å investere i norsk verdiskaping, skape levende lokalsamfunn med lokal matproduksjon, og det er dette norsk økonomi trenger mer av dersom samfunnet skal utvikles i en bærekraftig retning. Dette er faktisk midt i kjernen av det vår statsminister etterspør. Dette er samfunnsansvar i praksis, sa han.

– Hva slags selskap er det som kan oppfylle målsettingen til statsministeren? Det er på høy tid å ha et større fokus på hvem som eier bedriftene, og om verdiskapingen kommer det norske samfunn til gode. Vi ser en utvikling hvor eierskapet i vår bransje begynner å få store innslag av private equity og utenlandsk kapital. Det er relevant å stille spørsmålet om hvor pengene tar veien og hvilke selskaper som bidrar mest til samfunnsutviklingen, sa Svebestad.  

Mer fra årsmøtet, og hele talen kan du lese på eget område.

 


 

Påmeldingen til Storfe 2016 er åpnet

Storfekongressen går av stabelen på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 10. - 11. november og kan friste med et spennende fagprogram med overordna tema «Lønnsom og bærekraftig storfeproduksjon – melk og kjøtt».

Storfe 2016 går over to dager og programmet er delt inn i seks ulike fagbolker. Vi anbefaler deg å melde deg på foredrag innenfor samme fagbolk da det ikke er avsatt tid til forflytning ut over innlagte pauser.

På Storfe 2016 sin egen nettside – www.storfe2016.no - kan du lese mer utfyllende om programmet og påmelding. Det lønner seg å registrere sin påmelding tidlig og benytte seg av «Early Bird»-tilbudet frem til 15. mai.

Vi sees på Storfe 2016 i november!

 


 

Omsetningsavgift for 2. halvår 2016

Satser for omsetningsavgift for 2016 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren. På grunnlag av endringer i markedet og prognosen vedtok Styret i Nortura den 12. april å foreslå for Omsetningsrådet å endre satsene for 2. halvår for egg, slaktegris, storfe og sau/lam.

I forhold til de vedtatte satsene foreslår styret følgende endringer for 2. halvår:

For egg reduseres satsen med 20 øre til 80 øre per kg. For slaktegris økes avgiften med 50 øre til kr 1,00. For sau/lam økes avgiften med 80 øre til kr 1,70 fra 19. september, og med ytterligere 80 øre til kr 2,50 fra 3. oktober. Det opprinnelige forslaget var økning til kr 1,30 fra 12. september. Satsen for storfe reduseres med 10 øre sammenlignet med vedtatt sats i perioden 1. august til 30. oktober, dvs. at satsen blir 70 øre i perioden.

Styret i Nortura foreslår følgende satser for omsetningsavgift i 2. halvår. Vedtatte satser i parentes.

  4/1-16 1/2 28/3 4/7 1/8 19/9 3/10 31/10
Storfe 0,80   0,30   0,70 (0,80)     0,30
Sau/lam 1,30 0,90       1,70 (1,30) 2,50 (1,30)  
Gris 0,50     1,00 (0,50)        
Purke/råne 0,50              

   

Når det gjelder kylling og kalkun er det ikke styret i Nortura, men Bransjestyret (Nortura pluss de uavhengige aktørene) som foreslår satser. Det foreslås normalt ingen endring for 2. halvår, avgiften kun dekker faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 800 storfe. Det er ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 67 prosent. Marked suppleres med import. For å stimulere til økte tilførsler i perioden vi nå går inn i hvor etterspørselen etter norsk storfe er på topp, innføres denne uka ekstra avtaletillegg på 80 øre per kg. Fra mandag 9. mai økes tillegget med ytterligere 80 øre til 1,60 kr per kg.    

Det slaktes normalt med gris, ca. 19 100 stk. Etterspørselen øker og denne uka blir det for første gang i år underdekning av gris med dekningsgrad på 87 prosent.

 


 

Pris

Styret i Nortura vedtok den 12. april å foreslå for Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften for slaktegris med 50 øre fra 4. juli i forhold til dagens omsetningsavgift. Med denne forutsetningen er det nødvendig å reduseres smågrisprisen for å få balanse mellom arbeidsbetaling og dekningsbidrag for slaktegris og smågris.

Smågrisprisen reduseres derfor med 30 kr per stk. fra mandag 18. april.