Nortura i Bondebladet uke 17/2016

Skal øke ammekutallet – trenger mordyr

Norge har et stort behov for å øke storfekjøttproduksjonen, og Nortura har over tid jobbet med denne utfordringen. For å lykkes må antall kalvefødsler økes, og den norske melkekua har en økende avdrått som igjen fører til at antall melkekyr er på retur.

Gode inn- og utmarksbeiter er i ferd med å gro igjen, og det trengs dyr som kan snu denne trenden.

– Derfor har Nortura sagt at vi skal jobbe for å øke ammekutallet med 4500 stk pr år. Nå etter snart 4 måneder ser vi en klar vilje hos våre eiere at dette er et mål vi skal nå, sier livdyrsjef i Nortura Odd Finnesand.

Over hele landet er prosjekt påbegynt, i startgropa, på tegnebrettet, eller i tankene.

I denne positive trenden vil det være behov for livdyr. Trenden er at de aller fleste ser for seg kalving vinter – vår, andre legger opp til kalving både vår og høst. Utfordringen er at vi til høsten og vinteren vil trenge et stort volum av mordyr eller kommende mordyr til de som nå ønsker oppstart eller utvidelse av besetninger.

– Oppfordringen til dere som allerede har kurante oppegående besetninger er at dere bedekker mest mulig nå kommende sesong. Behovet for mordyr kan nok variere noe fra region til region men den klare trenden er at behovet er generelt stort, sier Finnesand.

For nærmere informasjon kontakt lokale livdyrkontor.

For å nå målet på 4500 flere ammekyr årlig vil vi framover trenge et stort volum av mordyr til de som ønsker oppstart eller utvidelse av besetninger. Foto: Grethe Ringdal, Animalia
For å nå målet på 4500 flere ammekyr årlig vil vi framover trenge et stort volum av mordyr til de som ønsker oppstart eller utvidelse av besetninger. Foto: Grethe Ringdal, Animalia

 


 

Nortura legger om avregningsrutinen for returslakt

Kostnaden for å ta slakt i retur vil bli den samme som tidligere, men blir spesifisert tydeligere på avregningen.

Nortura har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes til sum kr. 0,- med en avregningslinje og en returlinje som utligner hverandre.
  • Returkostnaden (slaktekostnad) avregnes på en egen linje. MVA er ikke fradragsberettiget da dette er privatforbruk.

Nisjeslakt berøres ikke av omleggingen og blir fortsatt fakturert.

Se kostnader på returslakt.

 


 

Innsamlingsordning for kadaver

Norsk Protein innførte en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver fra februar. Igangsettelsen skjer i tre faser, og fra juni innføres ordningen for siste del av landet med unntak av Finnmark. Innmelding av kadaver foregår elektronisk.
 
Norsk Protein har etablert et transportkontor på Hamar som distribuerer alle hentinger ut til kadaverbilene. Dette vil gjøre tjenesten mer brukervennlig og effektiv, og kadaver blir hentet innen 5 virkedager. Den største forskjellen fra tidligere er at innmeldingen og andre forespørsler går direkte til Norsk Protein og ikke lenger til de forskjellige transportørene.
 
For å melde inn kadaver logger du inn med ditt brukernavn og passord fra produsentregisteret på kadaver.norskprotein.no. Når du har logget inn, har du hele tiden mulighet til å se din historikk, skrive ut kvitteringer og endre dine opplysninger.

Norsk Protein sender ut SMS når du kan starte og bruke systemet der du bor. Spørsmål om ordningen kan rettes til firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

 


 

Ny kampanje: "Kjøp og få"

Vårens store kampanje har matglede og matlaging i fokus. I tillegg til gode råvarer er det også viktig med godt verktøy, enten maten tilberedes på kjøkkenbenken eller ute på grillen.

Gilde og Prior har derfor inngått et samarbeid med OBH Nordica på kjøkkenutstyr. Ved kjøp av utvalgte produkter innenfor deiger, pølser, grillmat og pålegg, gis det 200 kroner i avslag på produkter i OBH sin kampanjenettbutikk.

Vi har et godt innsalg over hele landet med ekstra plass i mer enn 1300 butikker, og det er kuponger på mer enn 10 millioner pakninger. Kampanjen varer ut juni måned.

Se reklamefilmen og mer info under kampanje.

 


 

Aukande etterspørsel etter Norsk Klasse 1 ull

– Norsk ull er kjent for god styrke, glans og spenst, eigenskaper som gjer at plagg og tekstilar blir slitesterke og held seg pene etter lang tids bruk og vask. Vi opplever nå aukande etterspørsel etter norsk kvalitetsull, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

Mellom anna har Gudbrandsdalen Uldvarefabrik starta opp å produsere bunadsstoff og møbelstoff av norsk ull. I samarbeid med Scandinavian Business Seating (som mellom anna produserer HÅG-stolar), har dei lansert ullmøbelstoffa Sirdal, Suldal og Setesdal, i 100 % norsk ull.

Røros Tweed bruker norsk ull i pledd og har utvikla variantane Una, Punkt og Naturpledd som alle er basert på fin, norsk lammeull. Fleire norske klesdesignarar bruker norsk ull i sine kolleksjonar, og nordmenn har framleis strikkedilla.

Svært viktig med god sortering av ulla ved klypping
For at den norske ulla skal kunne bli brukt i bunad- og møbelstoff, pledd, kåper, klede og fint garn, må ulla være av høgaste kvalitet.

– For å sikre dette er jobben som blir gjort i samband med klypping avgjerande. Pass på å halde vegetabilar som høy og flis unna klyppestasjonen. Sorter alltid ut ull frå buk, lår og hale frå fellen. Slik sikrar du også eit best mogleg oppgjer for ulla, så dette er også god økonomi for deg som produsent, seier Finn Avdem.

 


 

Gris i '16 – Grønn gla' gris

Bærekraftig norsk svineproduksjon blir sentralt i kongressen som har slagordet «Grønn gla’ gris». Gris i '16 ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus, og blir den viktigste møteplassen for norske svineprodusenter i 2016.

Svinekongressen som er et samarbeid mellom Norsvin, Nortura og Felleskjøpet arrangeres for tiende gang, og vi møtes på Scandic Hamar‎ 17. - 18. november.

Mer informasjon kommer i slutten av mai, da åpner vi også for påmelding til kongressen.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 500 storfe. Det er for lite til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 66 prosent. Tollen på helt slakt er satt ned og markedet kan suppleres gjennom import.

Det slaktes ca. 22 200 gris denne uka og det er noe mer enn markedet etterspør. Dermed ligger det an til noe innfrysing av gris til reguleringslager.

Eggsalget er alltid bra i mai, og det er den måneden i året salget er høyest. I år er eggforsyningen ekstra krevende i mai ved at salgstopper som pinse og 17. mai kommer samtidig. Allerede nå i slutten av april er salget høyt, men markedet er godt dekket.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.