Nortura i Bondebladet uke 2/2016

Nye og oppdaterte råd om MRSA-testing av personer

Mattilsynet har oppdatert rådene om hvilke personer som bør teste seg for MRSA. Oppdateringen gjelder både svine-, storfe og småfeprodusenter.

Oppdateringen innebærer følgende nytt:

  • Fra kun å rette seg mot personer i kontakt med svinebesetninger, retter rådene seg nå også mot personer i kontakt med storfe- og småfebesetninger.
  • De oppdaterte rådene forsøker også å være klarere på hvem man anbefaler at bør teste seg, samt ved hvilke former for utenlands kontakt som bør følges opp med MRSA-testing.  

Mattilsynet anbefaler nå følgende personer å teste seg for MRSA
Du bør teste deg før du skal jobbe med husdyr (svin, storfe eller småfe), enten som produsent, røkter, rådgiver, veterinær eller av annen årsak kommer regelmessig i kontakt med flere husdyrbesetninger, og i løpet av de siste 12 måneder:

  • har hatt fast bosted i utlandet
  • pendler mellom utlandet og arbeidssted i Norge
  • vet at du har vært i kontakt med en positiv husdyrbesetning
  • har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetninger i andre land
  • vært innlagt i helseinstitusjoner eller fått omfattende undersøkelse i helsetjenesten, (OBS! gjelder også tannlegebehandling) i land utenfor Norden

Personer som skal jobbe i en husdyrbesetning og faller inn under en av kategoriene over, kan inntil man har fått svar på MRSA-testen jobbe i besetningen, men med bruk av ekstra beskyttelsesutstyr: dvs bruk av kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg. Det ekstra beskyttelsesutstyret kommer altså i tillegg til ordinære smittebeskyttelsesrutiner med skifte til eget overtrekkstøy og fottøy når man beveger seg inn i husdyrrommet.
 
Hvorfor utvides anbefalingene til også storfe- og småfebesetninger?

Erfaring viser at folk som er MRSA-bærere er den viktigste MRSA-smittekilden for svin her til lands. Folk kan også være en smittekilde for storfe og småfe. Norske myndigheter har som ambisjon at norske svine-, storfe- og småfebesetninger skal være fri for MRSA-smitte.

På bakgrunn av dette har Mattilsynet valgt å utvide anbefalingene om testing også for personer som skal i kontakt med storfe- og småfebesetninger.

Overvåking av husdyrbesetninger i 2016
I 2016 vil Mattilsynets overvåkingsprogram for MRSA ta ut prøver i alle purkebesetninger med flere enn 10 purker. Videre vil avlsbesetninger prøvetas 2 ekstra omganger. Det betyr at avlsbesetningene i 2016 vil bli prøvetatt 3 ganger for MRSA.

Les mer i egen sak, her er også lenker til anbefalinger og informasjonsskriv.

 


 

Bestill elektroniske øremerker nå

OS ID® og Nortura har en samarbeidsavtale som sikrer Nortura-produsenter svært gunstige priser på øremerker. I tillegg til den rabatterte prisen som varer fram til 1. mars, fortsetter Nortura å gi et pristillegg på kr 12,- per dyr ved kjøp av elektroniske merker, uavhengig av merkeleverandør. Pristillegget utbetales på slakteoppgjøret.

Lam med merkerVed bestilling innen 20. januar er det 20 % rabatt, og det er 13 % rabatt ved bestilling innen 1. mars.

Tilleggsbestilling av merker etter fostertelling, gir samme rabatt som hovedbestillingen fram til 30. juni.

Merkene mottar du i god tid før lamming.

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker må du bestille på www.osid.no eller returnere bestillingsskjemaet du fikk tilsendt i tilbudspakken fra OS ID® og Nortura i november.

Hvis du ikke har fått tilbudet, ta kontakt med ditt medlemssenter.

Les mer på medlem.nortura.no/smaafe/RFID

 


 

Abonner på nyhetene

På Min side kan du huke av for markedsinformasjon på SMS, som vesentlig er en varsling ved endring i avregningspriser. Du bør samtidig huke av for avregning på e-post om du allerede ikke har gjort det. Nyhetsartikler på ditt dyreslag kan du få på e-post.

Det er allerede over 2600 som abonnerer på nyheter på ulike dyreslag fra medlemsweben. Gå inn på medlem.nortura.no/nyhetsbrev og meld deg på om du vil ha e-post tilsendt på nyhetsartikler på ditt dyreslag.

Markedsinfo på SMS sendes ut når det er prisendringer eller viktig informasjon om kommende priser. Det er du selv som bestemmer om du vil ha disse varslene. Dette styrer du fra Min profil på Min side (se bildet).

Samtidig vil vi reklamere for ordningen med avregningsbrev på e-post, dette sparer selskapet for mye porto på utsendinger.

 


 

Biffakademiet med Modul 4 på Hamar og Jæren

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. Modul 4, Driftsledelse og økonomi holdes i januar/februar på Hamar og Jæren. Meld deg på nå!

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. Modulene skal til sammen ha et innhold som tilfredsstiller krav til formell utdannelse på høyskolenivå for de som ønsker dette.

Fra høsten 2014 ble Biffakademiet gjennomført i Rogaland og i Hamar-området. Det blir avholdt en ny modul hvert halvår på begge steder. På hvert sted vil alle de 4 modulene være gjennomført i løpet av 2 år. Hver modul er frittstående, så det er fullt mulig og kun være med på en av dem.

Modul 4 blir gjennomført på to steder:

  • Scandic Ringsaker, Furnes ved Hamar 27. og 28. januar
  • Jæren Hotell, Bryne, 3. og 4. februar

 Informasjon om program og påmelding finner du på medlem.nortura.no/biffakademiet.

 


 

Marked

I likhet med de senere årene har det også denne jula vært for lite fersk, norsk ribbe tilgjengelig, og tollen ble satt ned for å dekke etterspørselen. Imidlertid var behovet for import mindre og perioden med tollnedsettelse kortere enn det som har vært tilfellet de foregående årene. Romjula og starten av året har vært preget av overskudd og gris er fryst inn til reguleringsalger. Inneværende uke slaktes det knapt 21 200 gris, det er mer enn det som etterspørres og det blir innlegg på reguleringslager.

For storfe har det vært underdekning i romjula og starten på det nye året. Denne uka slaktes det ca. 3 800 storfe, og dekningsgraden er 70 %. Tollen på storfe er satt ned og markedet kan suppleres med import.

Det slaktes ca. 1 400 lam og 7 700 sau. Pga. lav etterspørsel fryses det inn småfe til reguleringslager.

Eggsalget er relativt bra nå over nyttår, og det gledelig at stor satsing på salgsaktiviteter gir effekt. Erfaringer fra tidligere år har vist at det ofte blir eggoverskudd etter romjul og nyttår, og det er i år lagt særlig stor vekt på å unngå det.

Etter et godt julesalg og brukbart eggsalg i romjula, er egglageret på et bedre nivå enn fryktet ved inngangen til 2016. Markedet er bra dekket selv om produksjonen reduseres med førtidsslakting.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.