Nortura i Bondebladet uke 21/2016

Prior Smaalenene Gårdskylling til OL

Kokkelandslaget har valgt ut Prior Smaalenene Gårdskylling som hovedrett når de skal konkurrere i OL i Tyskland til høsten.

OL-menyen ble presentert under landslagets treningssamling i Mathallen i Oslo siste uka i april. Der var produsent Heidi Frøshaug var tilstede og fikk smake sitt eget produkt tilberedt av landets beste kokker.

– Det var morsomt å se at de hadde utnyttet hele dyret og satt sammen flere deler av kyllingen på en veldig spennende måte. Det smakte fantastisk godt, forteller hun.

Kyllingene som er av rasen Ross Rowan vokser sakte, og blir naturlig store med fri tilgang til 100 % vegetabilsk fôr. Fôret inneholder lokalprodusert korn, som havre og bygg, i tillegg til urten løpstikke. Til sammen gir disse forholdene en stor og saftig kylling med særegen smak, som til slutt foredles på Nortura Hærland.

Jostein Medhus, manager for kokkelandslaget er fornøyd med valget av hovedingrediens. – Vi har valgt å bruke Smaalenene Gårdskylling fordi den har en kvalitet i verdensklasse, og vi mener vi har vinnersjanser med denne råvaren i OL, sier han.

Nortura Proff har hittil i år økt salget av produktserien med 63 prosent og håper og tror at "OL-deltagelsen" vil løfte salget ytterligere.

I 2005 fikk Prior Smaalenene Gårdskylling som den første i Norge, spesialitetsmerke fra Matmerk.

Heidi og mannen Saxe Frøshaug, driver Frøshaug gård
Heidi og mannen Saxe Frøshaug, driver Frøshaug gård, som sammen med Løken gård og Grini gård er de eneste produsentene av den OL-aktuelle kyllingen. Gårdene ligger i Indre Østfold hvor kyllingene lever i et rolig og tilrettelagt miljø med stor bevegelsesfrihet både inne og ute.

 


 

Ny innsamlingsordning for kadaver

Norsk Protein innfører en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver, innføring i flere områder er utsatt til 15. august.

Norsk Protein informerer via SMS når nye leverandører kan starte og bruke systemet. Inntil det er lagt om i ditt område må du ringe fortsatt transportøren som før.

Ordningen ble innført fra februar for deler av Vest Oppland, Buskerud, Nordre Akershus og Hedmark, og fra april for deler av Sør-Norge.

Medlemmer logger inn med brukernavn og passord fra produsentregisteret. Innlogging til innmeldingstjenesten på kadaver.norskprotein.no.

På www.norskprotein.no kan du lese mer om ordningen. Spørsmål kan rettes til firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

 


 

Kusignal – også for storfekjøttproduksjon

Kusignal ® handler om å se og forstå de signal som storfeene gir oss. Hver gang vi er i kontakt med dyrene, får vi en mulighet til å se og forstå mer. En ny fagartikkel skrevet av tilførselsleder Bengt Egil Elve er lagt ut i fagbiblioteket for storfe.

– Dyr forsøker ikke å lyve til oss, de viser ærlige tegn – vil vi ta imot? Da kan en lage et driftsopplegg som er mer robust mot sykdom og unngå røkterfeil. Det handler om å ikke se seg blind i eget fjøs og med eget driftsopplegg, men å våge å se forbi unnskyldningen vi ofte lager – når vi ser noe som kunne vært bedre, sier Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i Nortura.

Kusignal konseptet er utviklet med tanke på melkeprodusenter, men de samme prinsipper gjelder også for ammeku og i oksefjøset.

Det gjelder å overføre de seks friheter fra beitet og naturen til fjøset. Ingen begrensinger i tilgang til fôr eller vann, godt lys og god luftkvalitet, stressfritt miljø og god plass. Da får vi rolige dyr som holder seg friske. Det gir bedre arbeidsglede for bonden og bedre produksjon som gir bedre økonomi.

Les hele fagartikkelen under Drift i fagbiblioteket på storfe.

 


 

Forskning for grønnere og mer effektivt Nortura

Et fireårig forskningsprosjekt skal sikre Norge en langt bedre matvareproduksjon i framtida. Prosjektet iProcess startet nå i april og har som mål å utnytte matressursene optimalt, enten det er kjøtt, fisk, grønnsaker eller frukt. Både Nortura og Norilia deltar.

Sintef Fiskeri og Havbruk leder prosjektet, som er et samarbeid mellom norske og utenlandske universiteter og utvalgte industripartnere fra norsk matforedling.

Nortura deltar aktivt i prosjektet, som har følgende fulle navn: "iProcess – automatisering og prosessoptimalisering". Vårt hovedfokus og våre mål er automatisering og utnytting av plussprodukter.

Prosjektet har et totalbudsjett på 38,1 mill., hvorav 90 % er finansiert av Forskningsrådet, og prosjektet vil pågå helt fram til 2020.

 


 

Velkommen til den tiende utgaven av Gris i ’16

«Gris i» jubilerer og arrangeres 17. og 18. november av Norsvin, Nortura og Felleskjøpet på Scandic Hotell på Hamar. Vi er i full gang med forberedelsene og håper du kommer!

Gris i ’16 har slagordet «Grønn gla’ gris». «Grønn» fordi den norske grisen er fôreffektiv og fôres på 70 % norskproduserte råvarer. «Glad» fordi både helsestatus og dyrevelferd er prioritert i norsk svineproduksjon.

Målet er å skape et Gris i ’16 som skal være en god møteplass for hele svinenæringa. De neste månedene vil du fortløpende få mer informasjon om konferansen på vår hjemmeside www.grisi16.no og vår side på Facebook. Påmelding før 1. juli gir redusert pris.

 


 

Bruk Min side

Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr. Webinnmelding er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg spares ressurser på medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre.

Innmeldingsfristen er også forlenget i forhold til telefoninnmelding til medlemssenteret.

 


 

Marked

Denne uka har 5 virkedager og normal slakting. Det slaktes vel 3 900 storfe. Det er ikke nok til å dekke etterspørselen, men dekningsgraden går litt opp sammenlignet med de siste ukene til 68 prosent. Tollen er satt ned og markedet suppleres med import.

Av gris slaktes det ca. 19 400 stk. Det er mer enn markedet etterspør og ca. 2 000 gris fryses inn på reguleringslager.

Sommerlammene begynner å komme og det slaktes ca. 1 000 denne uka. Det beregnes bare lokal dekning.

 


Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.