Nortura i Bondebladet uke 23/2016

Styrket resultat for Nortura i første tertial

God kostnadsstyring og positiv produktivitetsutvikling bidrar til et bedret resultat for Nortura. Konsernet hadde en omsetning på 6,6 milliarder kroner, en vekst på 9,7 prosent målt mot første tertial i fjor. Driftsresultatet er 2 millioner kroner i årets første tertial, en bedring på 86 millioner kroner.

Konsernet har samlet sett en positiv start på året, drevet av fortsatt vekst for Proff (storkjøkkenmarkedet), vellykkede lanseringer og gode resultater fra datterselskaper. Økt salg gjennom industrikanalene, med lave marginer, bidrar til at bruttomarginen i konsernet faller 1,8 prosentenheter mot fjoråret. Samtidig har salget gitt en positiv effekt på varelageret, både for hvitt og rødt kjøtt. – Jeg er tilfreds med et styrket resultat for Nortura i første tertial, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Vellykkede lanseringer
Dagligvaremarkedet preges fortsatt av kjedenes satsning på egne merkevarer (EMV), som går på bekostning av markedsandelen til Nortura sine merkevarer. Samtidig har lanseringen av Gilde Grillpølsevarianter gjennom «Pølsevalget» og Prior Kylling produsert uten narasin i NorgesGruppen bidratt positivt. Det har også blitt gjennomført en stor kampanje for Prior Egg som har gitt god salgsvekst. – Vi har lykkes bedre med lanseringer og kampanjer i år, sier Kolberg.

Nye satsingsområder
For å kunne styrke selskapets posisjon og handlingsrom, har Nortura blant annet etablert to nye enheter, KjøttCompagniet, en forretningsmodell med fokus på matspesialiteter samt Nye Salgskanaler.

– Arbeidet med nye salgskanaler er fortsatt i en tidlig fase, men viser god vekst, blant annet gjennom marked.no og kolonial.no. Dagligvarer på nett er nå i sterk vekst i Norge og folks handlevaner er i endring. Dette markedet ønsker Nortura som en leverandør av merkevarer å være ledende på, sier Kolberg.

God kostnadsstyring og besluttede kostnadsreduserende tiltak har gitt gode effekter i første tertial. Både personalkostnader og andre driftskostnader er redusert mot fjoråret. På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje.

 


 

Vellykket spekematfestival

Siste helga i mai ble landets første spekematfestival arrangert på Tynset. 5000 besøkte den fire dager lange festivalen som hadde som mål å øke kunnskapen og engasjementet rundt norsk landbruk og spesielt norsk spekemat. Tynset, som for to år siden bestemte seg for å bli landets skinkehovedstad, har kommet langt på vei.

Bak Norsk Spekematfestival står Tynset Arrangement med hjelp fra blant annet Nortura, Grilstad, Rørosmat, Matmerk og Innovasjon Norge.

Ideen om å arrangere en spekematfestival på Tynset har utviklet seg i takt med Nortura Tynset sin suksess med langtidsmodnede skinker. Santa Kristina-skinka fra Gilde har blitt premiert og hyllet av norske og utenlandske kokker. Sist ut var Arne Brimi som under spekematfestivalens fagdag omtalte Santa Kristina som Nord-Europas beste spekeskinke.

Selv om spekematutvalget har blitt større og bedre, er det norske forbruket langt lavere enn hos skinkelandene i sør. Nordmenn spiser i snitt 0,4 kg spekeskinke pr. innbygger, mens Spania og Italia har tilsvarende tall på 3,3 kg og 4,4 kg per person.

Geir Inge Høistad
– Vi brukte 10 år på å utvikle Santa Kristina. Vi måtte finne riktig type gris og fôr, og vi investerte mye tid i Spania og Italia for å lære produksjonsmetodene bak verdens mest populære skinker. Da "eksoskinka" ble en mediesak, utnyttet vi muligheten og trøkket til med et markedsføringsstunt. Skinkene våre var tross alt fullgode og kortreiste alternativer til Parma og Serrano-skinkene som hadde reist frem og tilbake mellom Syd-Europa og Norge før de havnet i butikkhyllene, forteller fabrikksjef ved Nortura Tynset, Geir Inge Høistad, som mener festivalen ble en skinkehovedstad verdig.

 


 

Årsoppgave medlemskapital og andelsinnskudd på Min side

Nå er din medlemskapitalsaldo i Nortura oppdatert på Min side. Årsoppgave for medlemskapital og andelsinnskudd er lagt ut, og renter for andelskaptial og medlemskapital er avregnet. Utbetaling ble foretatt 1. juni.

Oppgaven viser saldo foregående år, utbetalte renter, ny avsetning på medlemskapitalkonto og ny saldo. Tilsvarende viser utbetalte renter for andelsinnskudd.

Rentesats brukt for kapitaler 2015 er 3,99 %, beløpene er avrundet til nærmeste hele kr. Årsmøtet vedtok i april at 80 mill kr overføres til individuelle medlemskapitalkonti. I tillegg er det satt av 110 mill kr i et etterbetalingsfond. Renteutbetalingen er på vel 26,7 mill kr for innestående beløp på medlemskapitalkontiene.

Gå inn på Min side for å få din oversikt.

 


 

Hvor finner du grillnyhetene fra Gilde og Prior?

Årets grillsesong i butikk startet for vår del første uka i mai, og grillværet har til nå vært veldig bra. Årets nyheter fra Gilde og Prior er utviklet i tett samarbeid med hver enkelt kjede.

Under Organisasjon/Kampanje finner du en oversikt på nyhetene for hver kjede, i tillegg finnes vårt standard sortiment på pølser og andre grillvarianter i alle kjeder.

 


 

Prisløyper 2. halvår 2016

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg. Prisløyper er satt opp for å ta ut de vedtatte prisene.

Oversikt over prisløypa for engrospris i 2016 finner du under Priser/vilkår for ditt dyreslag.

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hudverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, ekstra avtaletillegg storfe kommer også utenom. For andre endringer på småfe henvises til infoheftet Lammesesongen 2016 som sendes ut til alle småfeleverandører, og legges på medlemsweben i første del av juli.

 


 

Stadig flere nøkkelhullsprodukter

Sist uke var det møte i helseministerens næringslivsutvalg. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg kunne fornøyd konstatere at bare siden januar 2015 har vi lansert 75 nye nøkkelhullsprodukter.

En nyhet er Prior Favorittkylling, Store filetstrimler Sweet BBQ. Prior Favorittkylling finnes i NorgesGruppen, først og fremst i alle Kiwi-butikker.

I tillegg har en samlet kjøttbransje har levert et intensjonsnotat omkring tiltak for å redusere salt og mettet fett i kjøtt og kjøttprodukter. Det jobbes med saltreduksjon i mange av kjøttbedriftene, og saltinnholdet reduseres gradvis slik at forbruker rekker å venner seg til saltreduksjonen.  

 


 

Utbetalingspris for storfe gjennom sommeren og høsten

Gjennom sommeren og høsten vil vi bruke utbetalingspris aktivt for å stimulere til leveranser på tidspunkt som er best mulig tilpasset markedet. Vi ønsker at mest mulig slaktemodne dyr slaktes før telledato, og noe mindre i den perioden med størst slakting på høsten, dvs. september-oktober.
 
Ved å reduseres ekstra avtaletillegg fra 4. juli tilsvarende effekten av økningen i engrospris med 50 øre og endringer i slaktekostnader, hudverdier m.m., legger vi opp til at utbetalingspris på storfe ikke skal endres ved halvårsskiftet.
 
Mandag 1. august reduseres engrosprisen med 50 øre og omsetningsavgiften økes med 40 øre, samtidig som ekstra avtaletillegg fjernes. Det medfører en nedgang i utbetalingspris på ca. 2 kr/kg ved slakting etter telledato.
 
Videre ut over høsten reduseres engrosprisen med 50 øre den 12. september, før den økes med 70 øre den 14. november. Omsetningsavgiften reduseres med 40 øre den 31. oktober.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det vel 3 900 storfe og dekningsgraden er 71 prosent.

Av gris slaktes det 20 200 stk. og det er mer enn markedet etterspør. Derfor blir det noe innfrysing til reguleringslager denne uka.

Salget av egg i konsummarkedet er noe lavere nå mot sommeren, og markedet er godt dekket. Reguleringslageret er lavt, og det er stort behov for egg til eggprodukter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka