Nortura i Bondebladet uke 25/2016

Kjøtt fra grasfôra kyr klart for grillsesongen

Før sommeren vil det komme en helt ny serie med Gilde kjøttprodukter fra Nortura. Det er kjøtt fra kyr som nesten bare har spist gras, og dermed omdannet gras og utmarksbeite til næringsrik mat.

Før sommeren vil det komme en helt ny serie med Gilde kjøttprodukter fra Nortura. Det er kjøtt fra kyr som nesten bare har spist gras, og dermed omdannet gras og utmarksbeite til næringsrik mat.

– Interessen for grasfôra kjøtt og ku er en internasjonal trend. Forbrukere ønsker best mulig ressursutnyttelse og kjøtt fra kyr som får mest mulig naturlig fôr, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura. – Vi håper at markedet er interessert i kjøtt fra grasfôra kyr og ønsker å utvide produksjonen til flere ulike storferaser og fra kvige og okse.

Produktene vil selges i KIWI-butikkene
Fra torsdag 16. juni starter testsalget i utvalgte KIWI-butikker i Oslo, Drammen, Vestfold og Østfold. Utover høsten håper KIWI at produktene bli tilgjengelige i resten av landet.

– Kjøttprodukter fra grasfôra kyr passer ekstra godt inn i KIWIs profil, og vi sørger for at kundene finner både Gilde entrecôte, mørbrad, indrefilet, ytrefilet og pepperbiff fra grasfôra kyr, sier Harald Bregner, fagsjef for ferskvare og kvalitet i KIWI.

Kombinerer to mattrender
Det har blitt trendy å sette kukjøtt på restaurantmenyene i storbyer verden over, også her i landet. Kjøtt fra grasfôra kyr likedan, trolig som en motvekt til kjøtt fra gigantiske "feed-lots" blant annet i USA, der store antall dyr ales opp på rekordtid ved intensiv fôring med mye kraftfôr.

Dette er kriteriene for Nortura sitt kjøtt fra grasfôra kyr:

  • Gilde- kjøtt fra grasfôra kyr kan maksimalt ha fått 10 prosent kraftfôr gjennom livsløpet. Som regel har kyrne kun fått mindre enn 5 prosent kraftfôr.
  • Kua beiter på innmark og utmark i sommerhalvåret og fôres av ensilert grovfôr (rundballer) i vinterhalvåret
  • Det lille kraftfôret som eventuelt gis, er for at vomma skal utvikles optimalt hos kalv og i forbindelse med fødsel. Ellers kun som lokkemiddel ved forflytning av buskapen
  • Ku og kalv har gått fritt sammen i fjøset og ute gjennom hele sommeren
  • Kalven får all melka fra kua

Produsenter med Norsk Kjøttfe-avtale får tilsendt egen informasjon. Om det er aktuelt å utvide varestrømmen med andre raser, okse og kvige, kommer vil tilbake med mer informasjon til de aktuelle produsentgruppene i løpet av høsten/vinteren.

 


 

Husdyrtreff 2016

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. 173 elever fra 12 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

I år ble Tomb Videregående skole og landbruksstudier , og Lena-Valle Videregående skole . Elever fra Storsteigen ble , Mære landbruksskole og Jønsberg Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på svin.

Vi gratulerer vinnerne!

Oppgavene er en konkret oppgave opp mot drifta hos en eller flere produsenter, og en samvirkerelatert oppgave.

Vinnerne i Husdyrtreff 2016 er presentert på medlemsweben under hvert dyreslag.

 


 

Godt salg av grillvarer

Vi har fått en svært god start på sommersalget, både grillpølser og øvrig sommersortiment har solgt veldig bra.

I år er vi bedre representert med Gilde og Prior enn vi var i fjor i samtlige kjeder. Både dette og det fine været vi har hatt mange steder har selgerne våre utnyttet til å skape gode eksponeringer og godt salg i butikk.

 


 

Vellykka kjekampanje

Nortura hadde også dette året ei vellykka kje-kampanje i samarbeid med Meny-butikkar på Austlandet, Bergen og Stavanger og 2 Jacobs-butikkar.

– Vi gjorde avtale med geitebønder som leverer slakt til Gol, Sandeid og Førde om levering av kje i ei veke i mars og to veker i april. Vi fekk innmeldt 800 kje, men det vart slakta og seld fleire enn det var innmeldt, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Meny synes kje er eit spanande produkt som gjer det mogleg å differensiere seg frå andre kjeder. Dei ynskjer difor auka satsing framover. Det vil vi gjera vårt beste for å få til.

– Utfordringa er at kjedene ynskjer kjekampanjene konsentrert på få veker for å kunne annonsere, samstundes som kjeinga går føre seg over ei lang periode, seier Avdem.

 


 

Gris i '16 – Grønn gla' gris

For 10. gang arrangeres svinekongressen Gris i '16. Jubileumskongressen finner sted på Scandic Hamar 17. - 18. november 2016. Det er redusert pris om du melder deg på innen 1. juli! Kommer du?

Gris i'16Kongressen er et samarbeid mellom Norsvin, Nortura og Felleskjøpet. Kongressen inneholder fagforedrag på høyt faglig nivå. Det blir i hovedsak foredrag med norske fagfolk, men også internasjonale innslag, tilpasset en norsk svineprodusents hverdag. Gris i '16 blir den viktigste møteplassen for norske svineprodusenter i 2016.
 
Opp mot 500 kvm er satt av til stand-område hvor aktører og utstyrsleverandører kan invitere til fagprat og demonstrasjoner. Se mer, og meld deg på kongressen på www.grisi16.no.

 


 

Innsamlingsordning for kadaver

Norsk Protein innfører i år en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver, innføring i flere områder er utsatt til 15. august.

Norsk Protein informerer via SMS når nye leverandører kan starte og bruke systemet. Inntil det er lagt om i ditt område må du ringe fortsatt transportøren som før.

Ordningen ble innført fra februar for deler av Vest Oppland, Buskerud, Nordre Akershus og Hedmark, og fra april for deler av Sør-Norge, innføring i flere områder er utsatt til 15. august.

Ny ordning med webbasert innmelding
Medlemmer logger inn med brukernavn og passord fra produsentregisteret. Innlogging til innmeldingstjenesten på kadaver.norskprotein.no.

www.norskprotein.no kan du lese mer om ordningen og finne nødvendig kontaktinformasjon. Spørsmål kan rettes til firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 100 storfe. Det gir en dekning på 73 prosent og markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 18 900 stk., og med dekningsgrad på 97 prosent er det god balanse i markedet. Vi registrerer nå en reduksjon i slaktevektene etter at vektgrensen for høyeste pris ble redusert fra 90 til 85 kg og Norsvin gjennom Svinedugnaden oppfordret til å reduserte vekter. Vektreduksjonen er et viktig bidrag til å bedre markedsbalansen.  

Det slaktes vel 2 000 lam denne uka. Det settes bare lokal dekning.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.