Nortura i Bondebladet uke 27/2016

Mer ferskt lammekjøtt og ribbe til jul

Nortura har som mål å redusere innfrysing av kjøtt slik at forbrukere kan få tilgang til ferskt kjøtt utenfor sesonger, og i perioder med høy etterspørsel. Til nå har innfrysing vært eneste mulighet.

Prosjektet som fikk Norturas innovasjonspris for 2016 forlenger holdbarheten med 2-5 ganger dagens holdbarhet, avhengig av dyreslag/type kjøtt. Prosjektet tar i bruk ny metode og teknologi, og bygger videre på Norturas verdensledende produksjonshygiene.

– Forbrukere vil nå kunne få ferskt kjøtt utenfor sesong i større perioder av året. Dette vil for eksempel bety mye for tilbudet av ferskt lammekjøtt utenfor sesong, og mer fersk ribbe til jul, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Det har vært kjørt testproduksjon med meget lovende resultater. Nortura har startet innføringen av teknologien på sine fabrikker, og vil kunne nyttiggjøre seg av innovasjonen allerede til høsten.

Prosjektleder Ane-Guro Danielsen, som mottok prisen av Arne Kristian Kolberg.
Prosjektleder Ane-Guro Danielsen, som mottok prisen av Arne Kristian Kolberg.

 


 

God ferie med kontroll på smitten!

Sommerferien er i gang. Mange vil legge ferieturen utenfor Norges grenser. Dette gir grunn til å ta en oppfriskning på smittevernrådene som gjelder etter reiser. Bevissthet og gode rutiner er viktig for å unngå at man drar med seg smitte hjem.

Her følger rådene:

  • 48-timers regelen: Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold skal det gå minst 48 timer før du går inn i et norsk husdyrrom. Unngå tett kontakt med dyr og familiemedlemmer hjemme før du har vært gjennom en rengjøringsprosess og har skiftet tøy og sko.
  • Kontakt med utenlandsk dyrehold forstås også som deltakelse på ulike landbruksarrangementer som utstillinger, dyrskuer og andre samlinger med levende dyr.
  • MRSA: Husk at det er egne anbefalinger om testing for MRSA dersom du har vært i et utenlandsk dyrehold og skal inn i norske svine-, storfe- eller småfebesetninger – se egne testingsanbefalinger fra Mattilsynet
  • Klær, sko, utstyr: Klær, sko og utstyr som har blitt brukt i utenlandsk dyrehold, skal ikke brukes i norsk dyrehold. Andre klær vaskes og fottøy vaskes og desinfiseres før det brukes i nærheten av norske husdyr.
  • Mat: Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere rester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.
  • Syk i ferien? Husk at dersom du har pådratt deg en infeksjon på ferie utenlands, kan dette skyldes smittestoffer som kan spres til dyr. Eksempler her er matforgiftninger eller luftveisinfeksjoner. Hvis du er plaget med diaré, kvalme eller oppkast etter besøk i utlandet bør du oppsøke lege for å undersøke årsaken til symptomene. Hvis årsaken er salmonella eller campylobacter skal du ikke stelle norske husdyr så lenge du har symptomer, fordi bakteriene kan smitte fra syke mennesker til dyr.
  • Munn- og klauvsjuke: Utenfor Europa og Nord-Amerika, så forekommer munn- og klauvsjuke sporadisk. Munn- og klauvsjuke er ekstremt smittsomt. Unngå så langt som mulig å være i kontakt med husdyrhold i områder utenfor Europa eller Nord-Amerika. Dersom du har vært i områder med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norske dyrehold; grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn.

 


 

Stor Nortura-dugnad etter brannen

– Det er utrolig gledelig og viser hvilken mobilisering vi er i stand til i Nortura, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg. En fantastisk innsats fra alle i Tønsberg, men også fra Forus og Målselv som har stått på døgnet rundt for å øke kapasiteten på grillpølsene våre.

Bare en uke etter brannen ved Tønsberg-anlegget kvelden den 16. juni var deler av pølseproduksjonen i gang igjen. Nortura Forus og Målselv har bidratt døgnet rundt for å produsere grillpølser, samtidig som Tønsberg-ansatte har stått på døgnet rundt for å få produksjonen i gang igjen.

Brannen oppsto i leverposteiavdelingen, og det er fortsatt usikkert hvor raskt vi kan komme opp i full produksjon igjen her. Det viktigste er å sikre god produksjon inn mot høysesongen som er skolestart.

 


 

Planlegge fjøs, eller utarbeide driftsplan

Tenker du på å planlegge fjøs og få utarbeidet driftsplan på storfe?

For å få oversikt over behovet slik at vi kan planlegge arbeidsmengden utover høsten ber vi om at du som ønsker utarbeidet driftsplan eller tegninger gjennom Nortura kontakter din lokale rådgiver innen 1. september.  

Du finner oss under storfe/raadgiving.

 


 

Pass på temperaturen i kjølerom for egga

Med sommervarmen er det viktig å passe på at temperaturen i kjølerommet for egg ikke overstiger 12 grader. Temperaturen bør heller ikke være for lav. Den skal normalt ligge på 8-12 grader, men når det er varmt ute er det en fordel å ha den rundt 10-12 grader.

Svært lav kjøleromstemperatur kombinert med høy utetemperatur er en dårlig kombinasjon og vi kan oppleve kondensproblemer på egga.

Alle kjølerom skal være utstyrt med maks-min termometer. Det beste er en måler med display nær utgangsdøra og med føler lenger inn i rommet. Det er viktig at sjåføren kan lese temperaturen så fort han kommer inn i kjølerommet.

Dersom det er utfordrende å holde temperaturen under 12 grader se tiltak i medlemsnytt fra Team Egg som du også finner i fagbiblioteket.

 


 

Arbeid med sykefravær blir lagt merke til

Det jobbes godt og systematisk med IA-arbeidet i Nortura, og systematisk arbeid over tid har gitt gode resultater på mange av fabrikkene våre. Med et sykefravær på mellom 3,5 prosent og 4 prosent lar myndighetene seg inspirere av Nortura Gol.

– Nortura får ofte positive tilbakemeldinger fra IA-rådgivere, NAV og fastleger om at vi jobber seriøst og grundig med inkluderende arbeidsliv, sier bedriftslege Thrine Lise Stäheli.

Og arbeidet blir lagt merke til. Nortura Gol løftes fram som et eksempel å bli inspirert av. På nettsiden Idèbanken, som drives av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å heve IA-kompetansde i norsk arbeidsliv, løftes Gol fram for å ha skapt en effektiv og inkluderende arbeidsplass.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det godt 2 800 storfe og dekningsgraden er 70 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 20 300 stk. Det er mer enn markedet etterspør og dekningen er på 106 prosent. Det iverksettes en ny runde av ribbetiltaket fra og med denne uka, dvs. overskuddsgris skjæres for å tilføre markedet sideflesk, mot at halvparten kan legges inn på reguleringslager i form av pølseråstoff (23 % sortering), skinke eller kam. Det kan benyttes både fersk overskuddsgris og fryst gris fra reguleringslageret innen tiltaket.

 


 

Pris

Fra 4. juli endres avregningsprisene for alle dyreslag og egg, omsetningsavgift for gris og egg er endret. Se pristabeller for alle detaljer.

Smågrisprisen økes med 20 kr fra mandag 18. juli i henhold til økningen i prisløypen for slaktegris inn mot jul (uke 40 og 42). Dette er noe lavere prisøkning for smågris enn oppgangen i prisløypen for slaktegris isolert sett skulle tilsi, men skyldes forventning til lavere slaktevekter i 2. halvår.