Nortura i Bondebladet uke 3/2016

Titriltunge.no – Nortura sin spekemat-nettbutikk

Nettbutikken for spekemat er en salgskanal for Nortura som åpnet for ansatte og medlemmer i november i fjor, nettbutikken utvikles videre og produktspekteret vil øke etter hvert. Mange kjøpte sitt pinnekjøtt til jul fra nettbutikken til Nortura.

Med Tiriltunge.no ønsker Nortura å gjøre flere spekematprodukter tilgjengelige til en noe redusert pris. Besøk nettbutikken på tiriltunge.no.

Håndtering av bestillinger foregår fra Nortura Sogndal, og produktene sendes med brev- og pakkepost. Det er mulig å velge mellom tre ulike leveringsalternativer med ulik pris; Til postkontor, til døren eller til døren over natten.

tiriltunge.no

 


 

Oppdater e-postadressen på Min side

Får du melding om manglende e-postadresse på Min side når du skal melde inn dyr, gå på Min profil og legg den inn med det samme!

Melding om mangler e-postadresse

Vi har behov for din e-postadresse ved rask informasjon, og har du ikke lagt den inn kan du gå glipp av nyttig informasjon. Ved å legge din e-postadresse kan du og bestille på avregning på e-post.

Se også til at e-postadressen er riktig skrevet. Vi får også en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

 


 

Ny fabrikkdirektør ved Nortura Hærland

Lars Ove Flaten blir ny fabrikkdirektør ved Nortura Hærland. Han tiltrer senest 1. april.

Lars Ove Flaten er 43 år og jobber i dag i Borregaard AS som leder for Forbedrings- og opplæringsavdelingen. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Landbrukshøgskole, og har erfaring som teknisk sjef fra Stabburet og som fabrikksjef ved Idun Industri i Rakkestad. I tillegg har han vært prosjektleder for omstilling og forbedring i Orkla.

– Med Lars Ove får Nortura Hærland en leder med solid økonomisk og teknisk bakgrunn og lang erfaring fra næringsmiddelindustri. Hans kompetanse innen forbedrings- og utviklingsarbeid er spesielt verdifull for oss i videreutvikling og effektivisering av fabrikken på Hærland. Jeg er trygg på at Lars Ove er en god lagspiller som vil lykkes i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte ved fabrikken, samt med Norturas eiere og kunder, sier konserndirektør Egil Olsvik, Nortura Fjørfe og Egg.

 


 

Gilde Svinekjaker marinert i Ægir Øl er Årets produkt

Nortura Proff gikk av med seieren for Årets produkt under kunde- og leverandørtreffet for storhusholdning og servicehandel nylig.

Prisutdelingen holdes i regi av ASKO og NorgesGruppen og prisene henger svært høyt i bransjen. Salgsdirektør i Nortura Proff, Petter Brinchmann, trekker frem innovative medarbeidere og tett samarbeid med kunder som nøkkelen til suksess.

– Etter å ha vunnet Dagligvareleverandørenes Forening sin Innovasjonspris for Gilde Singelfryst kjøttdeig til storhusholdning er dette enda en bekreftelse på engasjerte og ikke minst innovative medarbeidere, sier han.

Gilde Svinekjaker marinert i Ægir Øl er et av flere produkter i Nortura Proff sin produktserie "Stykkevis og delt", et konsept som går ut på å øke bevisstheten rundt det å utnytte hele dyret og å ta i bruk "glemte" stykningsdeler.

I juryens begrunnelse heter det "at leverandøren gjennom tydelige grep satser på bærekraft og hele dyret-tankegang (Nose to tail) satt inn i et konsept som lett kan formidles til markedet er et stort pluss."

Her kan du se pressemeldingen.

 


 

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Som en del av hygienepakken er det krav til informasjon om alle dyr som skal slaktes. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
  2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.

Er svaret nei på ett av punktene, eller andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

Skjema finnes i dyrebilen, eller du kan søke på "egenerklæring" så får du opp denne saken med skjema du kan printe ut.

Dyreeier er ansvarlig
Det er du som ansvarlig for dyreholdet som må kvittere for disse punktene ved levering av dyra.

Slakteriet skal vurdere opplysningene på skjemaet opp mot regelverket, og resultatet skal være tilgjengelig for Mattilsynet innen slakting kan startes.

På sikt ser vi for oss løsninger både for slakteribransjen og for tilsynet som i stor grad er elektronisk basert, inntil slike systemer er på plass må dette kvitteres for i hvert enkelt tilfelle.
 
* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport, særlig:

a) dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
c) drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke,
d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå,
e) svin på under tre uker, lam på under én uke og kalver på under ti dager, med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100 km.

 


 

Økt trafikk på medlem.nortura.no

Bruken av medlem.nortura.no viser en økning på 11 % mot året før. I gjennomsnitt er det rundt 50.000 eksterne besøk hver måned, mens høstmånedene med lammesesongen topper trafikken.

Potensialet er stort, men økningen er med å vise nytteverdien av kanalen. Områdene som har flest besøk er livdyrformidling og priser/vilkår i tillegg til Min side.

Mobilandelen av trafikken er på nær 30 % ved utgangen av året, og stiger hver måned. Gjennom fjoråret brukte 1 av 4 mobil eller nettbrett når de var inne på våre medlemssider.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det knapt 4 100 storfe. Det er ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 70 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 18 400 stk. Det er mer enn markedet etterspør, og det vil bli innfrysing til reguleringslager.

Det slaktes ca. 1 400 lam og 6 800 sau. Det er mer enn behovet og det blir innfrysing av småfe.

 


 

Pris

Fra mandag 18. januar økes avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.

Fra samme dato går avregningsprisen for storfe litt opp pga. økte hudverdier. Økningen er på henholdsvis kr 0,07 per kg for ung okse, kastrat og kvige, kr 0,13 per kg for ung ku, ku og okse og kr 0,11 per kg for kalv.