Nortura i Bondebladet uke 31/2016

Bløt, norsk eggerøre er et trygt følge til sommerens spekemat

En salmonellainfeksjon ikke er noe å spøke med. Det har mange erfart etter utenlandsturer. Norske helsemyndigheter har enda ikke registrert ett eneste syketilfelle av salmonella fra norske egg.

Mattilsynet sier det slik: – Salmonella i rå egg er en fare i andre land i verden. Norge er sammen med Finland og Sverige i en særstilling når det gjelder fravær av salmonella i egg.


Dette er en ganske unik situasjon, som vi må gjøre alt for å beholde.

– På egne reiser til utlandet vil kolleger i landbruket nesten ikke tro meg på at vi ikke har salmonella i norske egg, sier ernæringsfysiolog og kommunikasjonssjef i Nortura Åse Kringlebotn.

De fleste bakterier dør ved omkring 65-66 grader Celsius. Derfor blir utenlandske egg som regel varmebehandlet opptil 70 grader før de brukes i retter på restauranter og hoteller. Og i særlig grad på sykehus og andre helseinstitusjoner. For svake grupper i befolkningen, som små barn, eldre og syke, kan en salmonellainfeksjon være alvorlig. I mange land er salmonellainfeksjoner en betydelig kostnad i samfunnsregnskapet, i form av svært mange sykedøgn. Det er også en viss grad av dødelighet forbundet med komplikasjoner. Altså også et stort folkehelseproblem, og lidelse for mange enkeltmennesker.

Ofte blir de varmebehandlede eggene solgt på små plastflasker i butikkene, vi trenger ikke dra lenger enn til Danmark for å finne slike. – Varmebehandlingen reduserer noen av eggets gode egenskaper i matlagingen. Eksempelvis får man ikke pisket eggene til samme volum som med naturelle egg, fortsetter Kringlebotn, som gjennom mange år har jobbet med utprøving og matlaging på de forskjellige prøvekjøkken i opplysnings-kontorene.

– Vi er heldige i Norge som kan spise hjemmelaget is og fromasj, bløtkokte egg og bløt eggerøre helt trygt, avslutter Åse Kringlebotn.

Har du irritert deg over at du bare får knudrete, tørr eggerøre i utlandet? Det er på grunn av faren for salmonella. Norge er sammen med Sverige og Finland i en særstilling som kan spise bløt eggerøre. Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

 


 

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris

Sjølv om tilleggsytingane er litt redusert for å ha betre muligheit for å kunne betale ut etterbetaling, blir likevel ein stor del av avrekningsprisen til sauebonden betalt ut i form av tilleggsytingar.

Dette er betaling frå fellesskapet for god kvalitet, marknadstilpassing og sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum sau/lam/ull til Nortura og for medlemsskap. Det er difor viktig å setje seg inn i leveringsvilkåra og tenkje igjennom korleis ein kan ta ut høgast mogleg pris.

Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avrekningsprisen ved å utnytte leveringsvilkåra:

Vi føreset eit lam på 19 kg, levert i Gourmetlam-perioden i ei pulje på minst 15 dyr og at garden leverer minst 1000 kg slakt/ull til Nortura.

  • Puljetillegg: (kr 10-50,- per dyr): kr 0,50-2,60 per kg
  • Tillegg Stjernelam: kr 2,50 per kg
  • Tillegg Gourmetlam: kr 2,00 per kg
  • Kvantumstillegg: kr 0,40-1,70 per kg
  • Lammeringstillegg (kr 10 per dyr): kr 0,50 per kg
  • Avsetning individuell eigenkapital: ca kr 0,60 per kg
  • (avsetning av all samhandling med Nortura dividert på kg lam)
  • Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,60 per kg
  • Sum: kr 7,10-10,50 per kg lam

Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt, og prisprognosa som står i heftet "Lammesesongen 2016" blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i veke 36 betale seg med kr 64,70 per kg (inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stoppsats på kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.

 


 

Konsentrert slakting av sau

Nortura ønsker også denne sesongen å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene har vi bedre skjærekapasitet, og får dermed mulighet for å utnytte råstoffet av sauen bedre.

I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.

I den første perioden gis det ekstra stimulans gjennom innføring av et effektivitetstillegg på kr 1,0 per kg fra 8. august (uke 32). Den første perioden avsluttes 5. september (uke 36) med en samlet prisnedgang på kr 2,50 per kg og avsluttes helt uke 37 med en ytterligere nedgang i grunntilskuddet med kr 1.

Den andre slakteperioden for sau starter 17. oktober (uke 42) da prisen økes med kr 3,50 per kg i sum, og avsluttes 14. november (uke 46) med en prisreduksjon på kr 2,00 per kg.

 


 

Planlegge fjøs, eller utarbeide driftsplan

Tenker du på å planlegge fjøs og få utarbeidet driftsplan på storfe?

For å få oversikt over behovet slik at vi kan planlegge arbeidsmengden utover høsten ber vi om at du som ønsker utarbeidet driftsplan eller tegninger gjennom Nortura kontakter din lokale rådgiver innen 1. september. 

Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte så gå inn på medlem.nortura.no. Klikk på Storfe og Rådgiving, så finner du kontaktinformasjon på våre storferådgivere i din region.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 200 storfe og dekningsgraden er 80 prosent denne uka. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 19 600 stk. Det er noe mer enn markedet etterspør og dekningen er på 106 prosent. Det vil derfor bli noe innfrysning av helt slakt denne uka.

Frossen småfe i ordre. Det blir flere større uttak fra reguleringslagrene på småfe denne uka og i kommende uker. Flere aktører har lagt inn bestillinger på forsyning av frossen vare fra reguleringslageret til skjæring.

 


 

Pris

Engrosprisen på storfe og kalv går ned med kr. 0,50 fra 1 august. Omsetningsavgiften økes med kr. 0,40 slik at avregningsprisen da blir redusert med kr. 0,90 som effekt av endringene.