Nortura i Bondebladet uke 34/2016

Vellykket grillsesong

Tross brann i Tønsberg og varierende grillvær har årets sommer vært god for Nortura. Satsningen med kjedetilpassede Gilde- og Priorprodukter ble en suksess.

I forkant av årets grillsesong ble det lagt en ny strategi. I stedet for å være misfornøyde med kjedenes satsing på egne grillkonsepter skulle vi se på situasjonen som en mulighet. Vi tilbød kjedene våre råvarer, kompetanse og markedspreferanse, og sammen utviklet vi grillkonsepter med unike Gilde- og Prior-produkter for hver enkelt kjede.

Den nye strategien har båret frukter og knekt en kurve for Nortura. Vi sitter igjen med et resultat bedre enn fjorårets, der mai og juni stikker seg ut som spesielt gode grillmåneder. I juli påvirket det ustabile været grillsalget i større grad, og følgene av brannen i Tønsberg slo inn med redusert leveringskapasitet på pølser. August startet med kulde og nedbør, men nå er grillværet tilbake og salgstallene peker i riktig retning.

– Det er bare å fyre opp grillene og nyte sensommeren før det er for sent!

– Det er bare å fyre opp grillene og nyte sensommeren før det er for sent!

 


 

Velg matpakkepålegg med jern

Over en halv million matpakker smøres til norske barnehage- og skolebarn hver dag. Grovt brød og knekkebrød gir det viktige mineralet jern. Enda bedre utnyttelse av jernet får de små kroppene når også pålegget er jernrikt, som i leverpostei, kjøtt- og fiskepålegg og egg.

Velg matpakkepålegg med jernJern er et livsnødvendig næringsstoff, og er samtidig det mineralet barn lettest kan få for lite av.

– Det oppdages fra tid til annen alvorlig jernmangel hos små barn, sier ernæringsfysiolog Åse Kringlebotn, som er kommunikasjonssjef i Nortura.

– Barn har små mager og blir derfor raskt mette. Dermed blir det ekstra viktig å passe på at maten de spiser inneholder tilstrekkelig med jern. Er barnet småspist eller svært kresen, er det enda viktigere å passe på jerninntaket, sier Kringlebotn.

Barn som vokser opp i familier hvor det kun serveres vegetarkost, får oftere jernmangel enn barn som spiser kjøtt regelmessig. Jernmangel kan føre til nedsatt konsentrasjon og problemer med å ta til seg ny kunnskap. Slapphet, blek hud og hodepine kan også være tegn på jernmangel. Dette gjelder også ungdom og voksne.

Best jernutnyttelse fra animalsk mat
Et variert og allsidig kosthold gir tilstrekkelig med jern til en ung kropp. Men det finnes forskjellige former for jern i maten. I kjøtt, egg og fisk finner man jernet i den formen som kroppen lettest kan nyttiggjøre seg. Mens jernet i korn, belgfrukter (erter og bønner), frukt og grønnsaker er mindre tilgjengelig. I tillegg er det slik at kjøtt, egg og fisk inneholder noe som kalles for «kjøttfaktoren». Denne stimulerer til økt opptak av jern fra korn og grønnsaker som spises til samme måltid. Derfor er grovt brød med kokt skinke eller leverpostei i matpakka en svært god kombinasjon.

Leverpostei er unik
Svinelever er rik på jern og for barn som liker leverpostei, er dette en god jernkilde. Har man grunn til å passe litt på barnets vekt i tillegg, er det smart å velge Gilde Go' & mager leverpostei, som gir lite fett i forhold til jern og protein, avslutter Åse Kringlebotn.  

Les mer om gode jernkilder og hele pressemeldingen.

 


 

Meld alltid fra om retur- og nisjeslakt ved innmelding

Hvis dyr eller skinn skal tas i retur, må du gi beskjed om dette ved innmelding av dyr til slakt.

Ved innmelding av returdyr på Min side, velg avtaletype RETUR, og kontakt deretter medlemssenteret på telefon eller epost medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker som du setter på returdyra rett før levering.

Ved innmelding til lammeringleder, si fra om retur. De fleste lammeringledere har også signalmerker på lager. Retur av egne slaktedyr er mulig i sesongen, men det er en stor fordel for slakteavviklingen at dette utsettes til etter toppukene i høstsesongen.

Hvis du skal levere dyr som nisjeslakt, må også dette gis beskjed om ved innmelding. Ved innmelding på Min side, velg avtaletype NISJE. Dersom du bruker et av Nortura sine slakteanlegg til å partere nisjedyr, så husk å avtale dette før du melder inn dyra. Du må på samme måte som for returdyr skaffe signalmerker for nisje.

Retur av skinn
Det er mulig og ta skinn i retur, det må da gis beskjed om dette ved innmelding. Du vil da få signalmerker som skal settes på dyra rett før levering. Det er viktig at alle dyr du skal ha returskinn av er merket før henting av dyra. Skinna vil bli sendt til garveriet som slakteriet har avtale med om du ikke har angitt andre ønsker.

Når det gjelder pelssauskinn, så er det mange som vil ha de beredt i Sverige. Dette er en ordning som blir organisert gjennom Norsk Pelssaulag og må avtales med dem. Følg med på informasjon som blir lagt ut på deres hjemmeside.

Det er mulig å ta returskinn hele året, men kvaliteten på skinna blir dårligere utover høsten. Spesielt gjelder det skinn fra pels- og spælraser, de blir mer filtet i ulla jo lenger utover høsten man kommer. Vurder de dyra dere skal ha returskinn av før levering. Generelt så bør en unngå å ta skinn i retur etter oktober.

 


 

Medlemsbutikker i Nortura

Vi har i Nortura et tilbud til medlemmer i Midt- og Sør-Norge med medlemsbutikker i Steinkjer, Førde, Sogndal, Forus, Egersund, Sandeid, Voss, Bergen, Rudshøgda, Otta, Tønsberg, Sarpsborg, Oslo, Elverum, Hærland og Lillehammer.

Vareutvalget i butikkene tilsier at medlemmene i samme området kan kjøpe foredlet vare gjennom medlemskjøpordningen.

For Nord-Norge er det kun helslakt som ligger i medlemkjøpsordningen. Der er det også mer begrensede utleveringsmuligheter via distribusjonsruter. Å åpne for et likt tilbud til alle medlemmene i hele landet ville gitt kostnader langt over det en har for ekspedering til ordinære butikkjeder.

Medlemsbutikker kan gi en fordel enkelte steder ved å få solgt unna varer med dårlig dato (utgått liggetid på internt lager), og en reduserer dermed mengden kassert vare ved ekspedisjonene.

Medlemsbutikkene er på våre anlegg og har ulik åpningstid. For kontaktinformasjon og åpningstider til din nærmeste butikk gå til medlem.nortura.no/medlemsbutikk.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 300 storfe. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 88 prosent. Tollen på helt slakt er redusert fram til 12. september for å sikre bransjen nok råvare. Fra midten av september forventes det at markedet vil være dekket med norsk storfe og at det ikke vil være behov for videre tollnedsettelse.

Av gris slaktes det ca. 17 900 stk. og dekningsgraden er 87 prosent. Det tas ut gris fra reguleringslager.

Lammeslaktingen er tidlig i gang med over 18 000 lam denne uka. Dermed er det nok ferske lam til alle. Selv om sesongen bare så vidt er i gang, tyder tallene på at produsentene har fanget opp signalene som er gitt, bl.a. gjennom prisløypa, om at det er ønskelig å få inn lamma tidligere.

Klassifiseringsresultatet t.o.m. uke 32, som var den første uka med litt slakting, viser også noe lavere gjennomsnittsvekt og fettgruppe sammenlignet med i fjor. Hvis denne trenden fortsetter, er det positivt med tanke på markedet og markedsbalansen.   

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.