Nortura i Bondebladet uke 35/2016

Høstens Gilde-skatter av lam

Lam har en høy profilverdi for Gilde som merkevare, og er en viktig bærer for Gilde sin totale merkestrategi – «Trygt norsk kjøtt av ypperste kvalitet fra den norske bonden».

Nordmenn foretrekker «Lam fra Gilde» ifølge vår egen merkevaremåler fra 1. kvartal 2016. Av de som spiser lammekjøtt, så har 34 % Gilde som favorittmerke. Meny og Lofotlam kommer på andre og tredjeplass med henholdsvis 13 % og 11 %.

En sterk merkevare sammen med et godt samarbeid med kjedene om produksjon av kjedenes egne merkevarer gjennom bl.a. Norfersk, gjorde at Nortura økte salgsvolumet av sau og lam i sluttmarkedet med hele 5 % i 2015.

Gourmetlamserien fra Hallingskarvet

For å møte trendene har Gilde lenge hatt Gourmetlamserien fra Hallingskarvet, Jostedalsbreen, Sirdalsheiene og Trollheimen. For å øke salget av Gilde lam gjennom Meny, fikk Meny «Lam fra Hallingskarvet» eksklusivt i 2015. Samtidig lanserte vi også Gilde Polarlam i Rema 1000 i Nord Norge. Dette ble en stor suksess, og vi solgte hele 78 tonn i lammesesongen 2015, kun i Nord Norge!

Til høsten vil det komme enda flere regionale spesialiteter, både gjennom kjedene til dagligvaremarkedet og til storkjøkkenkunder. Blant annet kommer «Gilde Lam frå Hardanger» til storkjøkkenmarkedet.

Nortura PROFF er Norturas storhusholdningsavdeling, som server markedet innenfor bl.a. hotell, restaurant, kantiner, offentlig sektor og servicehandel. I 2015 ble 12 % av Nortura sitt salg av sau og lam i sluttmarkedet solgt gjennom Nortura PROFF.

– I år har salget økt med hele 12 %, og nå håper vi at salget vil øke enda mer med produktene i serien «Gilde Lam frå Hardanger», forteller merkevaresjef Annette Strøm.

Hovedmålgruppen for «Gilde Lam frå Hardanger» er restauranter og hoteller i storbyene, men produktene vil være tilgjengelig for hele vårt marked. Vi jobber for å komme inn på menyene, spesielt i Bergen, Stavanger og Oslo.

 


 

Bruk Min side

Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, sjekke dine slakteresultater, se på rapporter som eggkontrollen, eller slakteanalysen på dine dyr.

Min side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan du også gjøre fra din smarttelefon eller nettbrett. Du logger inn fra medlem.nortura.no. Her er kort noe av det du finner på Min side:

Innmelding av slaktedyr
Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg spares ressurser på medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Innmeldingsfristen er også forlenget i forhold til telefoninnmelding på grønt nummer til medlemssenteret.

Innmelding på avtalevarestrømmer er kun på web. Første halvår i år er rundt 50 % av småfe innmeldt via Min side, for andre dyreslag er andelen høyere, rundt 60 %.

Medlemmer i lammeringer skal ikke bruke webinnmelding, men melde inn til lammeringlederen. Nortura Medlemssenter delegerer rettigheter til lederen av lammeringen på vegne av deg, om du ikke har gjort dette selv.

Mine leveranser
Så snart slakteskrotten har passert vekta på slakteriet, finnes opplysningene om klasse og vekt under Oversikt, Mine leveranser. Opplysningene er rådata fra slaktehallen, så endringer kan skje i ettertid. Under Mine leveranser finner du oversikter som går inntil 14 måneder tilbake. Trenger du eldre oversikter, går du enten til Avregningsbrevarkiv eller du kan sende en e-post til medlem@nortura.no.

Min profil
På Min side kan du endre din personlige informasjon som telefonnummer og e-postadresse, og du kan melde deg på SMS-varsling av markeds- og prisinformasjon på ditt dyreslag.

Rapporter
I slakteanalysen kan du gå inn å velge periode og få ut middel slaktevekt, klasse og fettgruppe for perioden for ulike kategorier dyr og hva middel prisen er inkludert tilleggsytelser, per kg og per dyr. Vi har også med middelet i Nortura, så du har et sammenligningsgrunnlag for hvordan du ligger an.

Eggkontrollen
Eggkontrollen er en ny generasjon produksjonskontroll, som har blitt et godt verktøy for analyse og styring av produksjonen på den enkelte gård. Samtidig gir den eggbransjen mye nyttig kunnskap om utvikling i produksjonen.

Avregningsbrevarkiv
I avregningsbrevarkivet finner du alle dine avregninger, her søker du bare på dato.

Fakturaarkiv
I fakturaarkivet finner du alle dine fakturaer fra Nortura som eksempelvis på livdyrkjøp, rådgivingstjenester og medlemskjøp.

 


 

Justering i utrekning av kvalitetspoenget i ROS-analysen

Denne sesongen stimulerer vi ekstra til å levere lam tidleg i sesongen med litt lågare feittgruppe og vekt for å auke salet og redusere overproduksjonen. I år kjem vi difor til å bruke andel Gourmetlam i utrekninga av kvalitetspoenget i ROS-analysen i staden for andel Stjernelam.

Krava for å få Gourmetlamtillegg er klasse R- og betre, fettgruppene 1+, 2-, 2, 2+ og 3- , nedre vektgrense er frå 4. juli 15,1 kg og at dei skal vera slakta vekene 32-45. (8. august til 13. november).

Stjernelam har også med feittgruppe 3, klasse O+ og blir betalt ut for lam slakta heile året.

 


 

Nytt fra regionutvalgene

På medlemsweben under "Nytt fra regionutvalgene" kan du finne referater, notater eller annet som er aktuelt å informere om fra regionutvalg, arbeidsutvalg eller oppfølging fra kretsmøter.

Sidene er beskyttet og er kun tilgjengelig for Norturas eiere og leverandører som har tilgang på beskyttet område på medlemsweben.

Alle publiseringer legges ut i PDF-format, og du finner området under eierorganisering.

 


 

Marked

Slaktingen av storfe øker nå på, som normalt på denne tiden av året. Denne uka slaktes det ca. 4 500 stk. og det er full markedsdekning med norsk storfe.

Av gris slaktes det ca. 18 800 stk. Det er mindre enn markedet etterspør, og med dekningsgrad på 95 prosent vil markedet bli supplert med gris fra reguleringslager.

Lammeslaktinga er nå sterkt økende og nærmer seg 31 000 stk. denne uka. I tillegg slaktes det nærmere 5 300 sau. Det er nok fersk sau og lam til alle som vil ha.  

Eggsalget i august er spesielt høyt, og slik pleier det nesten alltid å være ved ferieavslutning og skolestart. Forbrukerne har behov for å fylle opp kjøleskap med egg, og samtidig forbrukes mye egg i husholdningene. Markedet har allikevel vært rimelig dekket, og det har bare vært mangel i korte perioder av enkelte eggvarianter. Framover høsten er det normalt noe lavere etterspørsel etter egg, men med en god trend i eggsalget er det usikkert om det blir situasjonen i år.

 


 

Pris

Fra mandag 29. august reduseres avregningsprisen på lam med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.