Nortura i Bondebladet uke 43/2016

Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen i Nortura SA er i gang med arbeidet fram mot årsmøtet 2017 og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.

– Vi er ennå i startfasen av jobben vår. På dette tidspunktet er det viktig for oss å få en best mulig oversikt over aktuelle kandidater både til styret og andre verv før vi på nyåret går i gang med konkrete vurderinger av kandidater, sier Arne Magnus Aasen, leder i Norturas sentrale valgkomite.

Innspillene bes sendt skriftlig, enten som e-post eller brev innen 1. januar 2017 til Arne Magnus Aasen, Aspa, 6670 Øydegard.

Årsmøtet i Nortura 2017 foregår på Lillestrøm den 4. og 5. april.

Valgkomiteen i Nortura 2016 – 2017Navn

 

E-post

Telefon

Arne Magnus Aasen, leder

arne.magnus.aasen@gmail.com

480 43 584

Else Norheim, nestleder

else.norheim@tnett.no

913 15 012

Reidar Kallestad

reidar.kallestad@online.no

415 60 048

Bjørn Laugaland

b-laugal@online.no

452 62 262

Kjetil Larsgard

kjetil@larsgard.no

908 65 957

Ole Næss

olenaes@online.no

975 32 830

 
Gå inn på Eierorganisering for å få en fullstendig oversikt over hvem som i dag sitter i styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Nortura, og som er de organene som velges på Årsmøtet.
 

Smart å være eier i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i en av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter i over 30 norske kommuner. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Smart å være eier i Nortura

Nortura er et samvirke eid og styrt av 19 000 kjøtt- og eggprodusenter over hele landet. Medlemmenes innflytelse starter på kretsnivå og går videre gjennom regionutvalgene, konsernstyret og årsmøtet, som er øverste organ i bedriften.

For å melde deg inn som ny medlem i Nortura, les gjerne våre medlemsfordeler og kontakt ditt nærmeste medlemssenter, eller du kan fylle ut innmeldingsskjema og sende til oss.

 


 

Nortura-prosjekt omtalt i statsbudsjettet

Prosjektet INFORMED er nevnt i statsbudsjettet som et eksempel der resultatene har stort potensial i kjøttindustrien.

I statsbudsjettet side 157, Boks 9.2 står følgende:
Nortura har i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktørar gjennomført INFORMED- prosjektet for å handtere sentrale utfordringar knytt til automasjon i kjøttindustrien. Prosjektet har utvikla tre sensorsystem som automatiserar løysingar i kjøttindustrien. Systema skal forenkle og betre produksjonskontrollen. Både forskings- og kjøttindustripartnarane i dette prosjektet har etablert ny kunnskap i utviklinga av desse teknologiane. Kunnskapen er relevant både for vidareutvikling av sensorar for industriformål og til bruk i nye prosjekt. Resultata har stort potensial for praktisk bruk i kjøttindustrien.

– Måleteknikk og sensorteknologi vil bli mer og mer viktig for oss, sier Per Berg, direktør for FoU og nyskaping i Nortura. Vi trenger å optimalisere prosesser for å sikre forbrukerne ensartede produkter.

Prosjektet INFORMED har hatt fokus på områder som på mørhet, fremmedlegeme-deteksjon, mikrobiologisk forurensning og vannaktivitet. Det er tatt frem prototyper på deteksjon av mørhet og vannbinding.

Prosjektet ble avsluttet i 2015 men det arbeides fortsatt med å videreutvikle og ta i bruk resultatene. Foruten Nortura har industri og forskningsmiljøer i Spania og Storbritannia deltatt.

Måling av mørhet
Prototypen for å gjøre forsøk på måling av mørhetsgrad er installert hos Animalia.

 


 

Ny spesialveterinær fjørfe og fagsjef fjørfe

Aslak Fitjar Oltedal er ansatt som spesialveterinær fjørfe i team fjørfekjøtt, og erstatter stillingen etter Astrid Søyland Grødem. Aslak er 27 år og bosatt på Varhaug i Hå på Jæren.

– Aslak skal ha oppfølging av oppal-, rugeegg- og slaktekyllingprodusenter som lever til Nortura Hå og Hå rugeri. Videre være veterinærfaglig ressurs innen dyrevelferd for fjørfeslakteri og rugeri, sier tilførselssjef fjørfekjøtt i Nortura, Ola-Bjørn Haugbråten.

Bruce David er innplassert som Fagsjef fjørfe. Bruce har siden september 2016 vært ansatt som spesialveterinær fjørfe i Øst.

– Bruce skal i stillingen bistå i utvikling av faglig rådgivning overfor fjørfeprodusenter i Nortura, ivareta nettverk og myndighetskontakt innenfor det veterinærfaglige samt koordinere Norturas arbeid med implementering av bransjens "Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring", sier Haugbråten.

 


 

Feiret norsk lam i Oslo sentrum

MatPrat viet en hel matfestival til norsk lam, og inviterte hovedstadens befolkning til mat, musikk og underholdning på Youngstorget torsdag 13. oktober. For første gang ble matfestivalen ByLam 2016 arrangert.

En rekke av byens beste foodtrucks og serveringssteder serverte utradisjonelle lammeretter, og konkurrerte i kåringen årets ByLam 2016.  Den som stakk av med seieren serverer normalt vafler ut av soveromsvinduet på Haralds Hårdrådes plass i gamlebyen i Oslo.

Les om ByLam

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe, ca. 4 700 stk. denne uka, og markedet er dekket med norsk vare.

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 91 prosent. Dermed kan det bli aktuelt med uttak fra reguleringslageret.   

Det slaktes fortsatt mye lam, selv om toppen av sesongen nå er passert. Denne uka er det innmeldt ca. 55 000 lam. Det er likevel noe mer enn markedet etterspør og dermed vil det bli innfrysing til reguleringslager også denne uka. I tillegg slaktes det nesten 7 900 sau og en god del av dette går også inn på reguleringslager.

Eggsalget holder seg oppe på et jevnt høyt nivå. Konsummarkedet dekkes akkurat, men reguleringslageret er så lavt at det er nødvendig med litt import til eggprodukter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.