Nortura i Bondebladet uke 44/2016

Ny langsiktig avtale om hvitt kjøtt med NorgesGruppen

Nortura og NorgesGruppen har inngått en 2-årig avtale om hvitt kjøtt (kylling).

Prior
Prior Favorittkylling

Gjennom samarbeidet har NorgesGruppen og Nortura en felles målsetning om å både gjøre kategorien større og mer lønnsom.

Dette skal gjøres gjennom felles kategoriutvikling og sortimentsoptimalisering for Prior-produktene. Avtaleperioden er 2+2 år.

Avtalen vil gi den norske bonden og Nortura en forutsigbarhet som gjør det enklere å satse langsiktig på kylling (hvitt kjøtt).

Kyllingnæringa fikk som kjent en voldsomt "trøkk" i 2015 med en salgsnedgang på 20 prosentpoeng. Dette førte til at Nortura og Norgesgruppen satte seg ned sammen for å finne nye måter for å vinne tilbake tilliten hos forbrukerne.

Som et direkte resultat av dette ble Kyllinggården – narasinfri kylling – lansert hos Meny. Dette ble en umiddelbar suksess og var samtidig kimen til den samarbeidsavtalen som nå er laget.

I etterkant er Prior Favorittkylling lansert i Norgegruppens Kiwi, Spar og Jokerbutiker.

Den nye avtalen sikrer Norturas posisjon som hovedleverandør i Norgesgruppen i første omgang fra 1. januar 2017 til 1. januar 2019.

Målsettingen er helt klar. Nortura og Norgesgruppen skal bli vekstvinnere på kylling. Men skal en lykkes med å utvikle varegrupper er det viktig å kunne jobbe langsiktig, og med denne avtalen på plass gir det oss muligheten til det på en helt annen måte.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2017

Konsernstyret i Nortura fastsatte 24. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017 innenfor volummodellen.

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2017 er fastsatt til kr 60,00 per kg. Dette er en økning på kr 0,80 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2017 er fastsatt til kr 64,60 per kg. Dette er en reduksjon på kr 3,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2017 er fastsatt til kr 18,80 per kg. Dette er en økning på kr 0,20 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Engrospriser for kylling og kalkun:
Det orienteres for øvrig om at konsernstyret i Nortura i dag har vedtatt at engrospris for kylling og kalkun videreføres på dagens nivå.

Vi kommer tilbake med detaljerte prisløyper for storfe, lam og egg for å ta ut de vedtatte prisene i neste uke, og vil da samtidig varsle prisløype for gris for første halvår 2017.

 


 

Omsetningsavgifta for 2017

Konsernstyret i Nortura besluttet 24. oktober å anbefale følgende satser for omsetningsavgift gjennom året 2017.

 

2/1-17

6/2

20/3

18/9

2/10

Egg

0,50

 

 

 

 

Storfe

0,80

 

0,30

 

0,80

Sau/Lam

2,50

2,00

 

3,00

 

Gris

1,50

 

 

 

 

Purke/råne

0,50

 

 

 

 

 

Alle satser er i kroner per kg. Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene. Når det gjelder kylling og kalkun er det ikke styret i Nortura, men Bransjestyret (Nortura pluss de uavhengige aktørene) som foreslår satser.

Det vil som vanlig ut fra markedssituasjonen gjøres en ny vurdering for 2. halvår på våren.

 


 

Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning.

Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt, nisjeslakt og returskinn finner du skjema til det i egen sak, eller søk på "retur" da finner du skjema og informasjon raskest.

Hvis slaktedyr skal tas i retur, må du gi beskjed om dette ved innmelding. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Ved innmelding av returdyr på Min side husk å velge avtaletype RETUR, og kontakt deretter medlemssenteret på telefon eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker. Signalmerker setter du på de aktuelle dyra rett før levering.

Retur av egne slaktedyr er mulig i sesongen, men det er en stor fordel for slakteavviklingen at dette utsettes til etter toppukene i høstsesongen. Ved levering er det ønskelig at Returskjemaet er utfylt før dyrebilen kommer.

Medlemsbutikker
Vi har i Nortura et tilbud om medlemsbutikker i Steinkjer, Førde, Sogndal, Forus, Egersund, Sandeid, Voss, Bergen, Rudshøgda, Otta, Tønsberg, Sarpsborg, Oslo, Elverum, Hærland og Lillehammer. Vareutvalget i butikkene tilsier at medlemmene i samme området kan kjøpe foredlet vare gjennom medlemskjøpordningen.

For kontaktinformasjon og åpningstider til din nærmeste butikk gå til medlemsbutikk.

 


 

Nortura oppgraderer teknologien

Som et ledd i gjennomføringen av konsernstrategien "Ett Nortura, sterkt og lønnsomt" moderniserer selskapet hele virksomhetsstyringssystemet. Moderniseringen vil i sin helhet være innført og få full effekt fra 2020.

Norturas eksisterende virksomhetsstyringssystem er egenutviklet, bygger på utdatert teknologi og må skiftes ut. Vi er i ferd med å innføre det moderne styringssystemet SAP. Dette er helt nødvendig for å utvikle selskapet videre. Det nye systemet vil være bærebjelken når Nortura skal utnytte vekstmuligheter som springer ut av den nye digitale økonomien.

Det er helt avgjørende at det nye SAP-systemet blir drevet på en stabil og sikker måte, Nortura har derfor besluttet å sette ut driften av SAP-løsningen.

Mer om dette kan du lese i pressemeldingen, eller i eierbrevet som ble sendt ut torsdag.

 


 

Marked

Som forventet går storfeslaktingen litt ned nå som vi skriver november. Denne uka slaktes det ca. 4 400 stk. og dekningsgraden er 82 prosent.

Det slaktes ca. 21 600 gris denne uka. Det er litt opp fra de foregående ukene. Etterspørselen er god og all grisen skjæres fersk. Det blir også uttak av noe fryst gris gjennom ribbetiltaket.

Lammesesongen er på hell og denne uka slaktes det ca. 34 400 lam. Etterspørselen er også fallende og det blir et lite overskudd. Det slaktes fortsatt mye sau, ca. 5 300 stk. denne uke, og etterspørsel er lav. Dermed blir det innfrysing av både sau og lam til reguleringslager også denne uka.

 


 

Pris

Fra mandag 31. oktober økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.

Fra samme dato reduseres grunntilskuddet for vær med kr 4,50 per kg til kr 0,50 per kg.

Knyttet til Norturas anbefaling om å øke omsetningsavgiften for gris med kr 0,50 per kg fra årsskiftet, reduseres smågrisprisen med 20 kroner fra 31. oktober og 10 kroner til fra 7. november.