Nortura i Bondebladet uke 45/2016

Nortura gir pristillegg for elektroniske øremerker

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen blir som i fjor, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du før 22. november, får du 25 prosent rabatt på øremerkene.

Nortura gir pristillegg for elektroniske øremerker
 
Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2017. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du får fra OS ID og Nortura nå i november.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2016
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2017
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2017   

Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming (NB: Oppgi dato for lamming ved bestilling). Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestillingen.

Se mer om årets merketilbud på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Prisløyper 1. halvår 2017

Konsernstyret vedtok den 24. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 2. januar (uke 1):  Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 6. februar (uke 6): Engrospris opp 0,60 kr/kg
Mandag 6. mars (uke 10):  Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 22. mai (uke 21): Engrospris opp 0,50 kr/kg


Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 som vil være 0,80 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2016.   

Prisløype lam:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 6. februar (uke 6): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 20. februar (uke 8): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 6. mars (uke 10):  Engrospris opp 2,00 kr/kg


Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 som vil være 3,00 kr/kg lavere enn i 2. halvår 2016.

Prisløype sau:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 8,00 kr/kg
Mandag 16. januar (uke 3): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 23. januar (uke 4): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 30. januar (uke 5): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 13. februar (uke 7): Engrospris opp 1,00 kr/kg


Samlet gir dette et prisnivå på sau som ligger 3,00 kr/kg under 2. halvår 2016.

Prisløype egg:

For egg økes engrosprisen med 0,20 kr/kg fra mandag 2. januar.

Prisprognose for gris:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 0,30 kr/kg


Endringer i avregningsprisen kan ha små avvik fra endringer i engrospris dersom det er endring i hud- og skinnpriser etc. I tillegg kommer endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd mv.
 

PRISLØYPER

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder. God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

Når det gjelder storfe er det stor underdekning i 1. halvår, og særlig er det vanskelig å dekke etterspørselen fra påske og utover våren og sommeren hvor det er mye festdager og grillsesongen kommer i gang. For å stimulere til mer slakting økes prisen gradvis framover mot denne viktige perioden. Prisreduksjonen ved nyttår har sammenheng med telledato 31/12. Ved nyttår økes også kvalitetstilskuddet for slakt i klasse O og bedre, noe som også kan være et argument for å holde dyrene til over nyttår. For å stimulere til mer slakting før jul, da det normalt er stor underdekning, settes prisen ned fra og med uke 1. Sammen med en foreslått økning i omsetningsavgiften med 50 øre fra samme tidspunkt, blir reduksjonen i avregningspris til bonde ca.1 krone per kg ved utsatt slakting til over nyttår.

Det er under 10 prosent av årsproduksjonen av lam som slaktes i 1. halvår, men det er likevel ønskelig at slaktingen fordeles utover perioden. Det vil gjøre det mulig å forsyne markedet med ferske lam hele året, noe som er en av strategiene for å øke salget av lam. Prisløypa er utformet med tanke på at det skal lønne seg for enkelte å fôre lammene utover senvinteren og våren.

Prisløypa for sau følger det tradisjonelle mønsteret. Pga. telledato 31/12 holdes en del sau til over nyttår, men det er ikke ønskelig at alt blir slaktet den første uka. En gradvis økning i prisen er ment å stimulere til at de som har nok fôr og plass utsetter slaktingen noe.

Prisreduksjonen for gris fra nyttår har sammenheng med markedsituasjonen. Det er et lite bidrag med tanke på et økt salg, samtidig som det kan være med å dempe produksjonslysten. Sammen med 50 øre økning i omsetningsavgiften blir reduksjon i avregningspris til bonde 80 øre per kg.

 


Ny kampanje: Gilde Ovnsbakt leverpostei

 

Ny kampanje: Gilde Ovnsbakt leverpostei

Gilde Ovnsbakt leverpostei er tilbake i velkjent ovalt beger. Dette støttes opp med en ny mediekampanje.

Kampanjen består av markedsføring på Facebook, utendørsreklame ved store knutepunkter, og annonser i både A-magasinet, VG Helg, Dagbladet Magasinet og fagpresse.

Målet med kampanjen er å friste og minne forbruker på Gilde ovnsbakt leverpostei, slik at det ovale begeret ligger "top of mind" når de handler dagligvarer.

 


 

Endring av fabrikksjef på Malvik og Egersund

Fabrikksjefene Sondre Halseth i Malvik, og Atle Leidland i Egersund skal bidra i prosjektet med nytt ERP-system i Nortura, og henholdsvis Odd Erik Sveen og Ove Drange tar over som fabrikksjefer.

Nortura Malvik er først ut, og for å sikre en mest mulig vellykket gjennomføring vil fabrikksjef i Malvik Sondre Halseth være sentral i implementeringen på fabrikk. I tillegg sørge for at erfaringene fra Malvik tas med videre over til de andre fabrikkene i Nortura.

Odd Erik Sveen fra Nortura Otta konstitueres som fabrikksjef på Nortura Malvik inntil videre. Svein Leirflaten blir konstituert fabrikksjef på Otta.

Atle Leidland i Egersund skal jobbe med prosjektet knyttet til slakting/skjæring fram til mars 2018. Ove Drange tar over som fabrikksjef i denne perioden.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 300 storfe. Det er noe mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 82 prosent. Det forventes noe mer slakting neste uke, knyttet til at prisen går opp med 70 øre per kg fra 14. november.

Av gris slaktes det ca. 21 100 stk. denne uka. Det gir et lite overskudd, med dekningsgrad på 101 prosent. Dermed kan det bli litt innfrysing til reguleringslager, men i utgangspunktet vil en forsøke å få solgt overskuddet ferskt gjennom ribbetiltaket.

Lammesesongen er på hell både når det gjelder slakting og etterspørsel. Denne uka slaktes det ca. 22 900 lam og 3 600 sau, og det blir innfrysing til reguleringslager av begge.

Eggsalget holder seg fortsatt bra oppe. Markedet er marginalt noe roligere nå før julesalget tar til om ikke lenge. Konsummarkedet dekkes, men reguleringslageret er så lavt at det er nødvendig med litt import til eggprodukter.

 


 

Pris

Fra og med mandag 7. november reduseres smågrisprisen med 20 kroner. Den reduseres med ytterligere 20 kr fra 14. november. Vi har tidligere varslet en prisreduksjon på 10 kroner fra 7. november knyttet til redusert omsetningsavgift fra nyttår. Nå er det også kjent at engrosprisen på slaktegris reduseres med 30 øre per kg fra 2. januar, og sammen med kostnadsendringer og kjøttprosenttilpasning fra årsskiftet betyr det en ytterligere reduksjon på tilsammen 30 kroner per smågris i forhold til det som var meldt sist uke.