Nortura i Bondebladet uke 46/2016

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 5. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul. Det er viktig for å kunne dekke markedet med fersk, norsk ribbe og dermed unngå import i en periode med overskudd av gris. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul
 
Årets prisnedgang følger samme mønster som i fjor. Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.
 
Plan for prisnedtrapping før jul

 • Uke 49, fra 5. desember settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg, gris fra 90 til 95 kg settes ned med 0,80 øre per kg og gris over 95 kg settes ned med 0,70 øre per kg.
 • Uke 50, fra 12. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.
 • Uke 51, fra 19. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.

Utslaktingsstrategi
Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk pr kg på slaktet.

 • Uke 48: Slakt all gris over 80 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 118 kg levendevekt
 • Uke 49: Slakt all gris over 75 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 110 kg levendevekt
 • Uke 50: Slakt all gris over 72 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 106 kg levendevekt

Forutsetninger for beregna slaktestrategi:

 • Slakteprosent på 68 %
 • Tilvekst i slaktevekt på 5 kg pr uke, som tilsvarer 1,1 kg levendevekt pr dag
 • 7 dager mellom hver levering

Flere faktorer vil påvirke hvilken utslaktingsstrategi du bør velge i din besetning, blant annet puljetillegget. Ta kontakt med din lokale Norturarådgiver dersom du har spørsmål om rett utslaktingsstrategi for din besetning.
 
Fra 2. januar 2017 reduseres engrosprisen på gris med 30 øre og omsetningsavgifta økes med 50 øre, det er med på å forsterke gevinsten ved slakting før jul i år.

 


 

BRSV og Coronavirus – hvordan håndterer vi livdyromsetning og transport?

Skal vi lykkes med å redusere omfanget av disse to virussykdommene BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) må livdyromsetting og dyretransport skje på en strukturert måte. Det er viktig at vi reduserer muligheten for smitteoverføring mellom besetninger.

Vi har nå en foreløpig status i melkebesetningene, og prøvetakingen i ammekubesetningene starter i disse dager. Prøver i første runde tatt fra tankmelk viser at det er en omfattende utbredelse av smittestoffene, men mange av de positive besetningene (som har antistoff mot smitten) vil bli negative når nye prøver (av førstekalvskyr og ungdyr) blir tatt.

Besetningene vil bli plasserte i en av to kategorier:

 • Rød: Har eller har hatt BRSV og/eller Coronavirus
 • Grønn: Har ikke hatt disse smittestoffene i besetningen noen gang

Smitte skjer først og fremst gjennom kontakt mellom dyr, og gjennom persontrafikk mellom ulike fjøs. Målet er å omsette dyra fra grønn til grønn status, og fra rød til rød status.

Skal vi lykkes må vi derfor ha et godt system for livdyromsetting og transport:

Livdyr:

 • Livkalver/kviger/kyr (både ammeku- og melkebesetninger): Her sørger vi for at "grønne" besetninger kun får "grønne" livdyr, dette gjelder også fôringsdyr, hvis dette kjøpes. Til besetninger med rød status kan det bli levert dyr av begge kategorier.
 • Fôringskalv til rene framfôringsbesetninger: Her omsetter og transporterer vi begge kategorier sammen.

Slaktedyr:

 • Vi tar hensyn til ulik status dersom dette er mulig, men kan ikke alltid hente først hos produsenter med grønn status før vi henter hos de med rød.

Som produsent må du selv ta et ansvar for å holde din besetning fri for smitte. For å være trygg må driving av dyra ut til døra gjøres selv, slik at sjåføren aldri må gå inn i fjøset. Etablering av utleveringsbinger på utsiden av bygget kan være en løsning for mange. Vi vil komme med eget temaark om dette.

 


 

Gilde julekampanje 2016

Gilde julÅrets julekampanje fra Gilde starter med Snekker Andersen og julenissen som en førjulskampanje. Kampanjen går på TV og med utendørsplakater med Snekker Andersen fra uke 44 og ut uke 46.

Gilde jul profilfilm kommer på TV i perioden uke 48-51, filmen vil også bli sendt på kino i desember. Kampanjen vil også være sterkt representert i bybildet og på kjøpesenter i ukene før jul.

I hele juleperioden vil Gilde sin facebookside være preget av både Snekker Andersen og Gilde jul med tips, oppskrifter og inspirasjon. Samtidig er vi ute i butikk med materiell og demo av Gilde juleprodukter.

Se mer på kampanje.

 


 

Nye temahefte på storfe

Det er i det siste oppdatert flere av temaheftene på storfe. Heftene finner du i fagbiblioteket, og det kreves at du er innlogget for å ha tilgang.

Logg deg inn fra storfe/fagbibliotek. Noen temahefte er nye, andre er oppdaterte versjoner av tidligere temahefter. Flere vil oppdateres etter hvert.

Eksempler er temahefte på kalveoppdrett i storfekjøttproduksjon, fôring av okser, vinterfôrplanlegging ammeku, innmarksbeite til oppdrett, alternative fôrmidler i storfekjøttproduksjonen, råd ved kjøp av avlsokse mm.

 


 

Nortura og Jæder etablerer Hå Kylling AS

Nortura og Jæder danner et felles produksjonsselskap, Hå Kylling AS. Det betyr mer effektiv produksjon, større kvantum, og et enda bredere produktspekter og økt lokal aktivitet på Hå.

Nortura og Jæder (Espeland) har over mange år hatt et samarbeid om leveranser av råvarer på hvitt kjøtt fra Nortura Hå. Hå Kylling AS dannes med utgangspunkt i Nortura sin skjære- og pakkeavdeling på Hå, og Hå Kylling AS eies 50/50 % av Nortura og Jæder. Hå Kylling AS skal kjøpe råvarer av kylling fra Nortura via Nærbø Kyllingslakt AS, og starter sin operasjonelle virksomhet fra 1. januar 2017.

Les mer i egen sak.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 85 prosent. Det forventes også underdekning i ukene framover. For å supplere markedet er det derfor anmodet om administrativ tollnedsettelse for storfeslakt.

Av gris slaktes det ca. 21 400 stk. denne uka. Markedet er dekket og det blir ingen innfrysing.

Det slaktes ca. 12 700 lam og ca. 1 800 sau, og det er omtrent en halvering fra sist uke. Etterspørselen er også fallende og ca. halvparten av det som slaktes går inn på reguleringslager.

 


 

Pris

Fra og med mandag 14. november økes avregningsprisen for storfe med kr 0,70 per kg. Avregningsprisen for lam reduseres med kr 1,00 per kg. Endringene skyldes endring i engrospris.

Fra samme dato reduseres grunntilskuddet for sau og ung sau med kr 1,00 per kg til kr 2,70. I og med at effektivitetstillegget for sau fjernes fra samme tidspunkt, reduseres utbetaling til bonde totalt med kr 2,00 per kg.

Perioden med tillegg for økologiske sau og lam er over for i høst, det samme er perioden med gourmetlamtillegg.

Som tidligere varslet reduseres smågrisprisen med 20 kr fra 14. november.