Nortura i Bondebladet uke 49/2016

Effekt av prisendringer for storfe ved årsskiftet

Fra og med 2. januar 2017 blir det endringer i kvalitetstilskuddet til storfe, samtidig blir det endring i engrospris og omsetningsavgift. Dette gjør at utbetalingspris til produsent for storfe i slakteklasse O vil gå ned 2 kr pr kg, storfe i slakteklasse O+ vil gå opp med 2 kr pr kg etter årsskiftet. Dette gjelder alle storfe med unntak av slaktekategorien ku.

Storfe på beite

Kvalitetstilskuddet endres slik at storfe i slakteklasse O får en krone mindre pr kg enn i 2016. Tilskuddet reduseres fra 4 til 3 kr pr kg. Storfe i slakteklasse O+ og bedre øker med tre kroner, fra 4 til 7 kr pr kg.

Endringene i kvalitetstilskudd ble bestemt i årets jordbruksforhandlinger. Det utbetales som før ikke kvalitetstilskudd for storfe i slakteklasse O- og lavere.

Omsetningsavgiften øker med 0,50 kr, fra 0,30 til 0,80 kr pr kg, og engrosprisen reduseres med 0,50 kr pr kg fra 2. januar.

– Den enkelte produsent må vurdere om dyr som er slaktemodne rundt årsskiftet skal slaktes i desember eller januar. Lønnsomheten avhenger av om forholdet hvor mange dyr som kommer i slakteklasse O eller O+ og bedre. Det er også avhengig av tilskudd ved telledato, både produksjonstilskudd, og om bruker oppnår maksimalbeløpet for tilskudd til avløsing. Dyretall og krav til spredeareal for gjødsel må også vurderes, sier tilførselsleder for storfe i Nortura region Vest, Bengt Egil Elve.

 


 

Mer fersk ribbe i butikken – men fryst er like god!

Nortura tilbyr i år mer fersk ribbe enn vi tidligere har gjort. Vi har utviklet en ny produksjonsteknikk, som kombinert med god planlegging og balanse mellom ulike produkter, gir oss mulighet til å øke andelen norsk fersk ribbe i butikkene.

– Vi strekker oss så langt det er mulig for å møte etterspørselen på fersk ribbe, men samtidig er det viktig å minne om at fersk og fryst ribbe gir like godt resultat. Gjort riktig, skal det ikke være mulig å skille en ferdig tilberedt ribbe, om den er laget av frossen eller fersk ribbe, sier kommunikasjonsrådgiver i Nortura, Marthine Haugen Petersen.

 


 

Meld deg på LAM 2017 i Stavanger

Laurdag 4. og søndag 5. februar 2017 inviterer Team småfe i Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit, til den sjuande lammekongressen, LAM 2017. Arrangementet er lagt til landets største sauefylke, Rogaland, og Clarion Hotel Air i Stavanger.

Frist for påmelding er tysdag den 13. desember! Program, praktisk informasjon og elektronisk påmeldingsskjema finn du med lenke frå

Vi håpar programmet for LAM 2017 fell i smak, med ei god blanding av forskarar, rådgjevarar og flinke sauebønder som held foredrag om fagtema dei er spesialistar på.

Velkomen til LAM 2017- staden for fagleg påfyll, god mat, saueprat, utstilling, triveleg og sosialt samvær med gode kollegaer!

 


 

Den beste julematen fra Gilde – levert fra den norske bonden!

Forrige uke ble både pinnekjøttet og svineribba fra Gilde best i test. Pinnekjøttet fra Gilde tok hele pallen i VG-testen, mens Gilde Juleribbe fra Edelgris fikk terningkast 6 i TV2.

Gilde Høgfjellslam med terningkast 6 i VG19 varianter av pinnekjøtt var med i testen men ingen nådde opp mot vårt.

Aller best ut kom pinnekjøttet av Høgfjellslam som produseres på Nortura Gol og som ifølge dommerne smakte "deilig av kjøtt og fett, duftet slik pinnekjøtt skal, var fint saltet, hadde saftig og mør konsistens og lange fine pinner." Terningkast 6!

Like bak fulgte Gildes urøkte pinnekjøtt som er vårt største volumprodukt på pinnkjøtt, og produseres på Nortura Sogndal. Andreplassen var delt med pinnekjøtt fra Gilde Gourmetlam, også produsert på Gol, begge med terningkast 5!

Matkontrollen på TV2 testet 10 ulike svineribber og jurymedlem Eirik Lillebø oppsummerer testen slik: – Jeg har ei lysende stjerne på grisehimmelen, så har jeg et par som er bra, og så har jeg to som jeg ikke hadde putta i krabbeteina engang.

Stjernen han sikter til er Gilde fersk Juleribbe, tett etterfulgt av Gilde fryst Ribbe (tynnribbe), som fikk testens høyeste score med henholdsvis terningkast 6 og 5!

Se mer i egne saker:

Storeslem til Gildes pinnekjøtt!

Ribber fra Gilde best i test!

 


 

MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

Nedenfor finner du Mattilsynets anbefalinger om hvem som bør testes for MRSA.

Hvem anbefales å teste seg?
Mattilsynet anbefaler følgende personer å teste seg for MRSA:
Du bør teste deg før du skal jobbe med husdyr (svin, storfe eller småfe), enten som produsent, røkter, rådgiver, veterinær eller av annen årsak kommer regelmessig i kontakt med flere husdyrbesetninger, og i løpet av de siste 12 månedene:

  • har hatt fast bosted i utlandet
  • pendler mellom utlandet og arbeidssted i Norge
  • vet at du har vært i kontakt med en positiv husdyrbesetning
  • har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetninger i andre land
  • vært innlagt i helseinstitusjoner eller fått omfattende undersøkelse i helsetjenesten, (OBS! gjelder også tannlegebehandling) i land utenfor Norden

For å gjennomføre testingen: ta kontakt med fastlege eller kommunelege.

Se mer i egen sak.

 


 

Marked

Det slaktes vel 3 400 storfe denne uka. Det er for lite i forhold til etterspørselen og dekningsgrad er på 75 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 25 600 stk. Selv om det er mye sammenlignet med en normaluke, er det i minste laget til å dekke etterspørselen nå inn mot jul. Dekningsgraden er 88 prosent og det tas ut gris fra reguleringslager for å dekke etterspørselen.

Småfeslaktingen er som ventet lav nå, med ca. 4 100 lam og 900 sau, men det er lite etterspørsel nå inn mot jul. Dermed blir det overdekning og litt innlegg på reguleringslager.

Nå tar eggsalget virkelig av mot jul, og det absolutt største salget forventes de to siste ukene før julaften. I utgangspunktet skal markedet bli dekket og det er eventuelt bare avvik for enkelte varianter. Tilførslene tilpasses så langt som mulig ved at egg hentes hos produsent oftere enn vanlig. Det legges også opp til noe forlenget levealder for hønene slik at eggproduksjonen blir så stor som mulig.

 


 

Pris

For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 5. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.