Nortura i Bondebladet uke 5/2016

Ny Gilde-kampanje: Vinn hopptårnet

Holmenkollen skifestival og VM i skiskyting er rett rundt hjørnet, og forrige uke startet den nye Gilde-kampanjen, Vinn hopptårnet. Med en "kjøp og vinn"-konkurranse og bred synlighet på TV, digitalt og i butikk, skal kampanjen øke salgsvolumet på en rekke produkter fra Gilde.

Ny Gilde-kampanje: Vinn hopptårnet

Gilde har gjennom årrekker vært en synlig merkevare i forbindelse med vinteridrett. Gilde grill- og wienerpølser hører med på tribunen under store mesterskap, som en belønning etter barneskirenn og i sekken på lengre skiturer.

Kampanjen som nå er i gang gir forbrukerne mulighet til å vinne spennende premier ved å velge nettopp Gilde sine pølser og andre produkter – en festmiddag for inntil 10 personer i selveste hopptårnet på Holmenkollen eller billetter til VM i skiskyting!

Det er enkelt å delta i konkurransen; Kjøp et Gilde-produkt, tast inn kampanjekoden eller produkt-strekkoden på www.gilde.no/kollen og du er med i trekningen!

TV-reklamen for kampanjen er lagt ut under Kampanje, og les mer på www.gilde.no/kollen.

– Vi har god erfaring med "kjøp og vinn"-konkurranser som dette. Det er enkelt for forbruker å delta, vi får god eksponering i butikk og salget øker, sier Siw-Grethe Flåten, direktør Trade og Shopper, og legger til at det er ekstra kjekt å tilby en premie som ikke kan kjøpes for penger.

Det vil være informasjon om konkurransen på pakningene til flere av Gilde sine mest populære middagsprodukter, samt på kampanjemateriell i butikker over hele landet.

 


 

Stor oppmerksomhet om kyllingsaken

Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt Norturas reduksjon i kyllingproduksjonen. 100 produsenter har så langt meldt interesse for å avslutte produksjonen og ta del enten i utkjøpsordningen eller omstillingspakken som styret vedtok i forrige uke.

Kyllinger– Vi tilbyr nå en omstillingspakke til alle, men med ekstra premiering til de produsentene som ligger lengst fra våre anlegg. Det har allerede meldt seg så mange interesserte at vi føler oss trygge på at vi når de måla vi har satt. Det vil også være det beste for de som velger å være med videre slik at vi raskere kan etablere en akseptabel økonomi igjen, sier styreleder Sveinung Svebestad.

Saken har fått mye medieoppmerksomhet de siste ukene. Samtidig har det medført en del usikkerhet og misforståelser i medlemsorganisasjonen.

Blant annet har det oppstått rykte om at styrets forslag om å redusere nivået på tilleggsytelsene med 100 millioner i 2016 (samlet for alle dyreslag) gjøres for å finansiere utkjøpsordningene på kylling.

Dette stemmer ikke og Svebestad har behov for å understreke følgende:

Utkjøpsordningene finansieres av kyllingprodusentene sjøl gjennom et spesifikt fondstrekk på 40 øre pr kg på alt kyllingslakt i Nortura. Disse pengene øremerkes det nye "Kyllingfondet" i Nortura og skal brukes kun på tiltak rettet mot kyllingprodusentene.

De 100 millionene som vi reduserer nivået på tilleggsytelsene med - gjøres for å styrke driftsresultatet i selskapet og dermed selskapets finansielle stilling. Styrets klare intensjon er at tilsvarende beløp skal komme som etterbetaling til eierne etter årsmøtet 2017.

Når det gjelder overskridelsene på Hærland har heller ikke de direkte sammenheng med det omstillingsbehovet som har oppstått innenfor kylling.

– Jeg skjønner imidlertid at når dette kommer samtidig så kan lett disse sakene sees i sammenheng. Derfor er det viktig for konsernstyret å understreke at vi tar Hærlandsaken med det største alvor. Vi er opptatt av å ta lærdom av det som er avdekket i gjennomgang av prosessen. Det gjelder også styrets rolle, og det er viktig at lærepunktene implementeres i framtidige investeringssaker, sier Sveinung Svebestad.

 


 

Nortura har utbetalt 217 mill. kr i kvantumstillegg for 2015

Sist uke ble det utbetalt 107 mill. kr i kvantumstillegg til Norturas eiere og leverandører, med a-kontoutbetalingene 1. og 2. tertial er det utbetalt 217 mill. kr for 2015.

Det er en minimumsgrense for å få utbetalt kvantumstillegg. Du må en ha levert mer enn 200 gris, 1 tonn storfe, eller 1 tonn småfe inkl. kg ull for å få kvantumstillegg. Kasserte dyr trekkes fra grunnlaget.

Fra 2016 er det endringer når det gjelder kvantumstilleggene, dette er tidligere informert om, og du finner betingelsene i våre leveringsvilkår.

Ved spørsmål ut over de opplysningene du finner på avregningen, ta kontakt med ditt medlemssenter, for fjørfe tlf. 62 43 97 17 eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Årets kretsmøter i Nortura 2016

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter som startet 22. februar og går fram til 3. mars. Innen årsmøtet går av stabelen den 12. - 13. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 145 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

Også i år samles de 4 kretsene i Finnmark på Finnmarkssamlingen i Karasjok. Andre kretser har også fellesmøter.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du sjøl spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena. Møt opp, og ta gjerne med ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen også!

Saksliste for kretsmøtet:

  1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
  2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
    Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet
  3. Revitalisering av kretsmøtene
  4. Åpen post – lokale saker
  5. Valg

Samdriftene får en innkalling til møtene, men alle medlemmene i samdrifta er velkomne til å møte på kretsmøtene. Årsmelding og regnskap legges ut i pdf.-format på torsdag 18. februar. Oversikt over alle kretsmøtene er lagt ut i kalenderen på medlemsweben.

 


 

Marked

 

Denne uka slaktes det ca. 4 300 storfe. Det gir 80 prosent dekning av norsk vare og markedet suppleres med import til nedsatt toll.

 

Av gris slaktes det knapt 17 700 stk., som er nesten 4 800 færre enn forrige uke. Det er i samsvar med etterspørselen og det forventes derfor ingen innfrysning denne uka.    

Det slaktes ca. 5 500 sau og lam. Et er mer enn det som etterspørres og det blir noe innfrysing til reguleringslager.

Etter et svært godt eggsalg etter nyttår, har salget nå normalisert seg. Markedet er i bra balanse etter at produksjonen er redusert med førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 1. februar økes avregningsprisen for ung sau og sau med kr 1,40 per kg og for lam og vær med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes at engrosprisen for ung sau og sau økes med kr 1,00 per kg, samt at omsetningsavgiften reduseres med kr 0,40 per kg for ung sau, sau, lam og vær.