Nortura i Bondebladet uke 50-51-52/2016

Kjære Norturamedlem

Sveinung Svebestad

Vi er i ferd med å legge nok et begivenhetsrikt Norturaår bak oss. Med sju forskjellige produksjoner/dyreslag må vi bare venne oss til at det alltid vil være utfordringer å ta tak i. For ett år siden sto vi midt oppe i en svær omstilling av kyllingnæringen. Dette har kyllingprodusentene fått merke gjennom året som er gått, og det er fortsatt en krevende situasjon i denne næringen. Jeg tror likevel vi kan si at omstillingen har blitt gjennomført på en akseptabel og verdig måte. Nye utfordringer i år er ubalansen på sau/lam og gris som vi må få løst, og som vi kommer til å arbeide hardt med framover.

Driften har gått bra og vi presterer stadig bedre. Riktignok fikk vi et skikkelig skudd for baugen med brannen i Tønsberg i sommer. Det satte oss noe tilbake, men jeg er imponert over hvor raskt vi klarte å få produksjonen opp igjen i etterkant. Det skyldes en enorm innsats fra ansatte i Tønsberg, men også fra andre anlegg - som over natta - og på strak arm tok på seg mye merarbeid. På vegne av oss eiere vil jeg gi en stor takk til alle våre ansatte som gjorde en ekstra innsats i denne perioden.

Bortsett fra brannen i Tønsberg har 2016 i det store og hele vært et bra år for Nortura, og det er tilfredsstillende å kunne si at vi er godt i rute. Så vet vi at jula er vår aller viktigste salgssesong, og vi skal derfor være forsiktig med å selge skinnet før bjørnen er skutt. Jeg våger meg likevel til å si at magefølelsen er god i forhold til å klare levere på de forventningene vi har lagt opp til.

Når vi nå går vi inn i julehøgtiden så husk dette visdomsordet. Det er ikke hva vi spiser mellom jul og nyttår som avgjør hvor sunt vi lever, det er hva vi spiser mellom nyttår og jul. Derfor skal vi alle nå med god samvittighet kose oss med, ribbe, pinnekjøtt, kalkun og mye, mye mer av de flotte produktene vi som produsenter og Nortura kan by på, og som julemattestene viste at vi er best på. Kort sagt:

God jul og godt nyttår til alle forbrukere fra den norske bonden

Og til slutt
God Jul og godt nyttår TIL den norske bonden


Vennlig hilsen

Sveinung Svebestad
 

Julemat fra den norske bonden

 


 

Får du Eierbrev fra Nortura?

Om du ikke får Eierbrev fra Nortura på e-post må du legge inn din e-postadresse på Min side, eller sjekke at den er riktig.

Vi sender ut eierbrev på e-post etter hver styremøte, og ellers etter behov. Det første ble sendt i august, og til nå i høst er det sendt 10 utgaver. Dette er informasjon til deg som Norturaeier som du ikke får på andre måter.

– Vi bruker e-post oftere enn før for å nå ut til dere eiere med viktig informasjon, derfor er det viktig at vi har din e-postadresse, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Også kretsmøteinnkallingen på nyåret vil bli sendt ut på e-post til de vi har registrert med adresse. Om du ikke får lagt inn din e-postadresse på Min side så kontakt ditt medlemssenter på telefon eller på medlem@nortura.no.

 


 

Fjørfeskolen med kyllingkurs på Tomb

Fjørfeskolen arrangerer i uke 3 og 6, 2017 nytt kyllingkurs på Tomb. Kurset er godkjent av Mattilsynet i forbindelse med kompetansekravet i Dyrevelferdsprogram Fjørfe. Kurset går over fire dager med to todagerssamlinger.

KyllingerUndervisningen foregår på Tomb vgs, som ligger i Råde, sørøst for Oslo. Kveldene mellom kursdagene er det middag og sosialt samvær på Kihl Gård.

Kursavgift er på kr 3400,- for Norturamedlemmer. Det gis prisreduksjon på 20 % for andre deltaker pr bruk.

Program for samlingene er lagt ut i kalenderen.

Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf/SMS 40864575 senest fredag 16. desember.

 


 

Endring i konsernledelsen

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg gjør endring i konsernledelsen.
 
Kjell Rakkenes, som har vært konserndirektør for Kommunikasjon og Avdeling samfunnsansvar og trygg mat i Nortura går ut av konsernledelsen. Han konstitueres som næringspolitisk direktør etter Gunnar Dalen, som slutter i Nortura og blir pensjonist fra 1. januar.

Rakkenes har vært kommunikasjonsdirektør i Nortura siden 2012.
 
– Kjell har bidratt til å flytte Nortura, Gilde og Prior sine posisjoner viktige skritt framover, spesielt gjennom å skape Nortura sin identitet som Bondens selskap og Gilde – fra den norske bonden. – Jeg er glad for at han ønsker å fortsette i Nortura i en annen rolle, sier Arne Kristian Kolberg. 

 


 

Hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

Storfenæringa krever at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk. Alle som har merker på lager 31. desember, anbefales å bestille erstatningsmerker med RFID for én av de to øremerkeseriene og bruke disse erstatningsmerkene fra 1. januar.

Denne framgangsmåten sikrer også at alt er greit med hensyn til merkeforskriften og merkeregisteret. Slakteriene dekker merkostnaden for erstatningsmerkene også, på samme måte som de dekker merkostnaden for vanlige RFID-merker for storfe.

Hvis dyr født etter 1. januar 2017 leveres til slakt uten RFID kan dette medføre en økonomisk reaksjon fra slakteriet.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 400 storfe og dekningsgraden er 88 prosent. Det er nedsatt toll på hele og halve slakt og markedet kan suppleres med import.

De slaktes mye gris i ukene inn mot jul, ca. 25 400 stk. denne uka. Etterspørselen er god og dekningsgraden er 90 prosent.

Det slaktes lite småfe nå, bare ca. 1 800 stk. Det legges fortsatt noen lam inn på reguleringslager.

 


 

Pris

Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 12. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100 kg ned kr 0,60 per kg.