Nortura i Bondebladet uke 6/2016

Endringer i Norturas konsernledelse

Nortura slår sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt og legger dermed grunnlaget for mer rasjonell drift gjennom bedre kompetansedeling, høyere effektivitet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har gjort endringer i konsernledelsen i Nortura, og slått sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt.
Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har gjort endringer i konsernledelsen i Nortura, og slått sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har gjort endringer i konsernledelsen med virkning fra onsdag 3. februar 2016.
 
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtar ansvaret for egg og rugerivirksomheten, og skal sammen med salg og marked videreutvikle Norturas fremganger på dette området.

Konserndirektør Lisbeth Svendsen overtar ansvaret for fabrikkdriften for hvitt kjøtt.

Konserndirektør Robert Bekkhus overtar ansvaret for logistikk og lager av hvitt kjøtt.

Egil Olsvik går ut av konsernledelsen, men fortsetter i selskapet.

I tillegg får konserndirektør Mads Bendixby permanent ansvaret for Nortura Markedskategori, tidligere Nortura Merkevarebygging. Han har konstituert i stillingen siden sommeren 2015.
 
– Bakgrunnen for disse strukturendringene er et ønske om å skape en enhetlig og effektiv produksjonskultur i Nortura. Overskridelsene knyttet til utbyggingen på Hærland gjorde det nødvendig med en endring i ledelsen på fjørfe nå, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Egil Olsvik har ledet fjørfeområdet i Nortura igjennom en betydelig restrukturering og utvikling de siste årene. Nortura har etablert en fremtidsrettet og effektiv industristruktur for egg- og kyllingproduksjonen. Nortura har en effektiv eggpakkerivirksomhet, Samvirkekylling er bygd ut og Nortura Hærland er etablert som et moderne og effektivt anlegg for kylling.

 


 

ROS-analysen 2015 klar

Alle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2015 får i desse dagar ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata). Det er 7 426 Nortura-sauebønder som får ROS-analysen for 2015. Dette er 162 fleire enn i 2014.

ROS-analysen er ei attendemelding på kvaliteten på lammeslakta du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata som ligg inne. Du får høve til å samanlikne deg med medelet av alle medlemmer i Nortura og dei 25 % beste. Du får også samanlikna deg med medelet i eigen landsdel.

Den viktigaste samanlikninga gjer du med deg sjølv. Ta difor fram ROS-blankettane for dei siste åra og sjå på utviklinga når det gjeld slaktekvaliteten på lam. Set deg kvalitetsmål for 2016 og legg ein plan for korleis du skal nå måla, gjerne saman med ein rådgjevar frå Nortura!

Fagsjef småfe Finn Avdem håpar mange vil bruke ROS-analysen 2015 til å leggje ein plan for korleis slaktekvaliteten på lam kan bli enda betre i 2016.
Fagsjef småfe Finn Avdem håpar mange vil bruke ROS-analysen 2015 til å leggje ein plan for korleis slaktekvaliteten på lam kan bli enda betre i 2016.

 


 

Nortura går over til elektronisk avregningsbrev

Nortura sender årlig ut ca 250 000 avregningsbrev. Fra 15. februar vil alle i Nordland, Troms og Finnmark som har registrert e-postadressen sin hos Nortura få avregningsbrevet sendt som e-post. Resten av landet vil følge etter fortløpende.

Dette gjør vi for å redusere administrative kostnader, og denne overgangen er beregnet å gi en årlig innsparing på 3 millioner kroner.    

De aller fleste regnskapsførerne i Norge har nå tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via "Dataflyt i landbruket". Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke allerede har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på www.landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk. Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.

For de som likevel ønsker å motta avregningsbrevet fra Nortura som brevpost er det fortsatt mulig. Men vi må da ha beskjed om dette. Kontakt ditt Medlemssenter eller bruk Min side. På Min side finner du også arkiv med kopier av alle dine avregninger og fakturaer.

Du kan selv styre om du vil ha avregningsbrevet som brevpost eller som epost på Min side/Leverandør/Min profil.

 


 

Rapporter tal foster inn i Sauekontrollen

Nortura Totalmarked har svært god nytte av at fosterteljingsdata blir rapportert inn i Sauekontrollen, det er da mogleg å lage sikre prognosar på eit tidleg tidspunkt.

– Vi vil difor også i år oppmode alle Sauekontrollmedlemmer som gjennomfører fosterteljing om å rapportere tal foster inn i Sauekontrollen. Da har du også betre oversikt når du skal gruppere søyene og fôre etter tal foster, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Lister frå Sauekontrollen med fostertal er også nyttig når søyene skal lamme.

 


 

Birkebeinerne med Birkebeiner Spekeskinke

Birkebeinerne, Nils Gaups storfilm, kommer på kino fra 12. februar. Handlingen kan linkes direkte til maleriet brukt på Gilde Birkebeiner spekeskinke.

Gilde har bidratt til filminnspillingen, og vil kjøre en butikkampanje på Birkebeinerskinke med tema fra filmen på pakninger, sjokkere og annet materiell. Det blir også egne kampanjesider på gilde.no og Facebook, og det er laget et inspirasjonshefte med oppskrifter og tips til hvordan man selv kan invitere til Birkebeinerfest.

Gilde Birkebeiner sponsorfilm vises på kino før Birkebeinerne.

 


 

Ny innsamlingsordning for kadaver

Norsk Protein innfører webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver fra 1. februar. Innføringen vil skje i tre faser for hele landet.

Fra februar innføres ordningen for Vest Oppland til Mjøsbrua, Buskerud: Hallingdal, Nordre Akershus: Nittedal, Skedsmo, Sørumsand, Nes til Aulo, Hedmark: Skarsnes, Løten, Stange og Ottestad.

Resten av Sør-Norge innføres fra april, og fra juni i Nord-Norge med unntak av Finnmark. Inntil det er lagt om i ditt område må du ringe transportøren direkte som før.

Innlogging til innmeldingstjenesten på kadaver.norskprotein.no.

Medlemmer logger inn med brukernavn og passord fra produsentregisteret. Norsk Protein informerer via SMS når leverandørene kan starte og bruke systemet.

www.norskprotein.no kan du lese mer om ordningen. Spørsmål kan rettes til firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 100 storfe i Nortura. Det er om lag på nivå med de foregående ukene, men pga. noe overheng fra forrige uke og litt reduserte bestillinger, øker dekningsgraden til 90 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det vel 19 500 stk. Det er litt opp fra forrige uke, men når bestillingene også øker litt, blir dekningsgraden fortsatt 100 prosent.   

Som forventet går saueslaktingen ned etter en topp i januar. Det slaktes ca. 2 600 sau og 1 200 lam denne uka. Det meste omsettes ferskt, men det forventes at ca. 500 lam går inn på reguleringslager.

Eggsalget er normalt, og markedet er i bra balanse etter at produksjonen er redusert med førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 8. februar økes grunntilskuddssatsen for lam over 13 kg med kr 0,50 per kg til kr 4,70 per kg, og for ung sau og sau med kr 1,00 per kg til kr 3,70 per kg.