Nortura i Bondebladet uke 8/2016

Forbedret årsresultat for Nortura i 2015

Til tross for krevende markedsforhold leverer Nortura et forbedret resultat i 2015. Konsernet hadde en omsetning på 22,2 milliarder kroner og et resultat før skatt og etterbetaling på 359 millioner kroner.

Forbedret årsresultat for Nortura i 2015

Driftsresultatet (EBIT) i 2015 ble 437 millioner kroner. Driftsmarginen for 2015 ble 2 prosent. EBITDA-margin for året er 4,5 prosent, mot 4,3 prosent i 2014. EBITDA-marginen (uten engangseffekter) i tertialet er 6 prosent, 0,5 prosentenheter høyere enn samme periode i fjor. Produktiviteten, målt i omsetning per årsverk, er fortsatt i positiv utvikling i konsernet. Omsetningen per årsverk var i 2015 4,2 millioner kroner, sammenlignet med 3,9 millioner kroner i 2014.

Fortsatt fall i markedsandelene innenfor merkevarekategoriene, vekst i butikkenes egne merkevarer, og reduksjon fra fire til tre innkjøpere i dagligvarehandelen, en utfordrende situasjon i kyllingmarkedet og en dårlig grillsommer førte til at 2015 var et utfordrende år for Nortura. En solid innsats fra ansatte, god kostnadskontroll og styring bidrar likevel til et forbedret resultat.

– 2015 har vært et utfordrende år for norske egg- og kjøttprodusenter og Nortura. Gjennom tøffe prioriteringer og ansvarlig økonomisk drift, leverer Nortura likevel et bedret resultat. Dette legger grunnlaget for fortsatt vekst i et marked i kraftig endring. Jeg vil trekke fram den ekstraordinære innsatsen fra ansatte som har bidratt til god kostnadskontroll, sier styreleder Sveinung Svebestad.

Målet for inneværende konsernstrategiperiode er å skape et sterkere, mer lønnsomt og et enhetlig Nortura som er en motor i norsk egg- og kjøttproduksjon.

– Med dette resultatet har vi lykkes i å oppfylle de økonomiske målene i det første året av en treårig strategiplan. Framover skal vi jobbe tettere sammen med kundene, og har som mål å ta en tydeligere rolle i bioøkonomien slik at vi kan være en drivkraft i det grønne skiftet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Konsernets inntekter går tilbake med 0,7 prosent i tertialet men øker med 1 prosent for året samlet. Konsentrasjon av dagligvaremarkedet gir en negativ volumeffekt for dagligvaresalget, spesielt for 3. tertial, samtidig som kjedenes satsning på egne merkevarer har fortsatt i 2015.  

For året kompenseres dette av helårseffekt av kjøpet av Prima Slakt, fortsatt salgsvekst gjennom Norfersk og positive valutaeffekter fra utenlandske datterselskaper.

Året er preget av ubalanse i kyllingmarkedet og negativt mediefokus på kylling. Dette har medført redusert volum gjennom verdikjeden og et høyt lagernivå. Samtidig har etableringen av kylling produsert uten Narasin for NorgesGruppen gitt en positiv effekt for Prior i tredje tertial. Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet faller med 1,4 prosentenheter mot fjoråret, mens Nortura sine merkevarer har mistet 1,5 prosentenheter.   

For å kunne styrke selskapets posisjon og handlingsrom, har Nortura blant annet etablert to nye enheter, KjøttCompagniet og Nye Salgskanaler. KjøttCompagniet skal være en effektiv forretningsmodell med fokus på matspesialiteter laget av de beste råvarene Norge har å by på ved å foredle medlemmenes «verdikjedeskatter» i samhandling med andre.

– Nye Salgskanaler jobber med å selge Nortura sine merkevarer til nye kunder i nye kanaler. Dagligvarer på nett er nå i sterk vekst i Norge og folks handlevaner er i endring. Dette markedet er det interessant å følge med på for Nortura, sier Kolberg.

Årsmelding for Nortura 2015 og mer info om resultatet.

 


 

Nortura leverer til marked.no

Den nye forretningsenheten i Nortura, Nye salgskanaler (NSK) er nå i gang med salg til nye kunder. NSK er ett av fire strategiske satsningsområde for Nortura i henhold til Innovasjonsstrategien.

NSK skal gi Nortura flere ben å stå på. Målet er å få solgt mer av våre merkevarer, samt styrke Nortura sin posisjon mot forbruker. Enheten består av tre personer som jobber med salg til nye vekstområder.

Av kundene som ivaretas av NSK er blant annet nykommeren marked.no og den mer etablerte vekstmaskinen kolonial.no. Nykommeren marked.no er Stein Erik Hagen sitt satsningsområde for salg av dagligvarer på nett. Marked.no vil tilby merkevarer til konkurransedyktige priser og her finnes ett godt utvalg av varer fra både Gilde og Prior.

Nysatsingen starter opp i Stor-Oslo, men skal senere utvide til Trondheim, Bergen og Stavanger. Våre varer er på lager, og er du i tilgjengelig område er det bare å gå inn på www.marked.no å bestille.

– Vi er veldig fornøyd med at marked.no vektlegger merkevarer så tydelig, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg. Folk sine handlevaner er i endring og nye aktører som tilbyr dagligvareprodukter og mat via netthandel er i sterk vekst.

 


 

Bestill elektroniske øremerker nå

OS ID® og Nortura har en samarbeidsavtale som sikrer Nortura-produsenter svært gunstige priser på øremerker. I tillegg til den rabatterte prisen som varer fram til 1. mars, fortsetter Nortura å gi et pristillegg på kr 12,- per dyr ved kjøp av elektroniske merker, uavhengig av merkeleverandør. Pristillegget utbetales på slakteoppgjøret.

Lam med RFIDVed bestilling innen 1. mars er det 13 % rabatt på elektronisk øremerker.

Tilleggsbestilling av merker etter fostertelling, gir samme rabatt som hovedbestillingen fram til 30. juni.

Merkene mottar du i god tid før lamming.

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker må du bestille på www.osid.no eller returnere bestillingsskjemaet du fikk tilsendt i tilbudspakken fra OS ID® og Nortura i november.

Hvis du ikke har fått tilbudet, ta kontakt med ditt medlemssenter.

Les mer på smaafe/RFID

 


 

Ny avtale med Coop på rødt kjøtt

Nortura og Coop er enig om en ny og mer langsiktig samarbeidsavtale på Gilde.

Avtalen legger til rette for et styrket og langsiktig samarbeid innenfor både ubearbeide og bearbeidede produkter. Avtalen inkluderer felles definerte vekstprosjekter, som skal bidra til å styrke både Coop og Nortura sin posisjon i det norske markedet.

Det er en langsiktig avtale, som vil gjøre Gilde som merkevare enda synligere i norsk dagligvare.

 


 

Endring på innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 11 og 12, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 8. mars
  • Innmeldingsfrist for uke 13, uka etter påske er tirsdag 15. mars

Det er alltid et behov for leveranse av ferske lam til supermarkeder med manuelle kjøttavdelinger til påske, da må de meldes inn innen tirsdag 8. mars.

 


 

Marked

Det er lav slakting av storfe denne uka med knapt 3 400 stk. Det er langt fra nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er på 62 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 19 900 stk. Det er litt opp sammenlignet med det foregående ukene. Dekningsgraden er 103 prosent og det blir noe innfrysing til reguleringslager.  

Fortsatt slaktes det en del sau og lam, ca. 2 400 sau og 1 700 lam. Det er mer enn markedet etterspør og noe går til innfrysing.

Markedet for egg er i bra balanse etter at produksjonen er redusert med førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.
 

 

Ønsker alle en riktig god helg med Kiwi sin nye reklamefilm om Prior Favorittkylling