Nortura i Bondebladet uke 1/2017

Ny kampanje: Go´& mager - Like god, med kun 9% fett

Gilde starter året med å relansere produktserien Go´& mager. Det blir like godt, bare magrere.

Ny kampanje: Go´& mager

Den alternative produktserien til Gilde sine ordinære produkter, har kanskje ikke fått den oppmerksomheten den fortjener. Gilde Go´& mager består i dag av åtte produkter, deriblant Gilde sin mest solgte salami. Serien faller i smak hos forbruker, men blir kanskje litt glemt - det skal den aktuelle relanseringen gjøre noe med. Kampanjen skal oppnå økt salg gjennom økt prøving.

– Det finnes mange såkalte "sunnere alternativer" i butikkene, og det er ingen hemmelighet at ikke alt smaker like godt. Derfor gjør vi nå en ekstra innsats for å få flest mulig til å teste Gilde Go´& mager, slik at flere blir klar over at dette er magrere produkter som ikke kompenserer på smak, sier Konsept og sesongsjef, Kirsti Wiker Rönnmark.

Kampanjen vil være synlig på TV, kino, Facebook, i butikk og på utendørsannonser. For å differensiere Go´& mager fra typiske "lettprodukter", vil produktene vises i kjente og fristende eksempler for å understreke at dette er like godt, men lettere.

– Det vil bli ekstra mange butikkdemoer for å få forbruker til å smake på produktene. Vi får tilbakemeldinger på at kampanjen er veldig godt mottatt hos kjedene og ute i butikk, så vi gleder oss til å sette i gang, forteller Wiker Rönnmark.

I forbindelse med relanseringen vil også designet på produktene justert noe, slik at næringsinnhold og nøkkelhullsmerket kommer tydeligere frem.

 


 

Svebestad ber om avløysing

Sveinung Svebestad har før jul gjeve valnemnda melding om at han ynskjer avløysing på årsmøtet til våren, etter 9 år som styreleiar i Nortura SA.

Sveinung Svebestad- Det er alltid spanande å starte arbeidet i valnemnda. I år blir det ekstra krevjande når vi også skal innstille på ny styreleiar. Når dette blir offentleg så tidleg i prosessen, er det fordi vi ynskjer at eigarane i Nortura skal få mogelegheit til å kome med innspel til valkomiteen så tidleg som mogeleg, seier leiar i valkomiteen Arne Magnus Aasen.

Svebestad starta fartstida si som tillitsvald i kjøttsamvirket i Agro-Fellesslakteri i 1988. Han kom inn styret i Gilde Norsk Kjøtt frå konserndanninga i 2000, og gjekk inn styret i Nortura etter fusjonen med Prior i 2006. Han vart vald til styreleiar i Nortura i 2008.   

 


 

Biffakademiet med Modul 2

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. Modul 2 arrangeres nå i Tromsø og på Ringsaker.

Biffakademiet består av fire frittstående moduler. Modulene skal til sammen ha et innhold som tilfredsstiller krav til formell utdannelse på høyskolenivå for de som ønsker dette.

Modul 2 vil bli arrangert i Tromsø 25. - 26. januar 2017, på Radisson Blu Hotel Tromsø, og i Ringsaker den 8. - 9. februar 2017, på Scandic Ringsaker, 4 km nord for Hamar.

Påmelding via medlem.nortura.no/biffakademiet.

 


 

Prior Kalkunbacon slår an

Med gode salgstall, positive tilbakemeldinger og bredere distribusjon i 2017, ser fremtiden lys ut for det nye, lette baconet.

Prior Kalkunbacon Prior Kalkunbacon ble lansert i september og har solgt veldig bra. Produktet har vært til salgs hos Rema, Obs, Mega og i enkelte Extra-butikker. Fra første lanseringsvindu i 2017 blir Prior Kalkunbacon også frivillig i Norgesgruppen sine profiler.

– I løpet av 10 uker har solgt nesten halvparten av det vi hadde målsatt for et helt år, så vi er godt fornøyd med oppstarten og mottakelsen. Godt er det også at vi får innpass i Norgesgruppen sine profiler. Det gir oss rom for å vokse, lykkes og forbli det lette valget i baconhylla, sier produktsjef, Karine Sveli.

Og Prior-baconet har foreløpig ikke tatt markedsandeler fra Gilde.

– Det virker som vi med kalkunbacon har truffet en ny målgruppe. Vi har nemlig ikke solgt mindre av ordinært bacon, men tiltrukket oss nye forbrukere i baconkategorien. Dermed bidrar vi til kategorivekst, noe handelen er opptatt av. Helsebevisste, allergikere og forbrukere som av religiøse årsaker ikke spiser svin jubler over å ha fått et bacon som passer for dem, forteller Sveli.

Produktsjef i Nortura Proff, Ina Garmo, forteller at kalkunbaconet også har blitt tatt godt imot i deres marked. – Vi selger produktet til hoteller, storcash, kantiner og sykehus.

 


 

Landbruksskoleelever – Meld dere på Husdyrtreff!

Et nytt skoleår har for lengst startet. Nortura, TINE, Geno, Norsvin og Tyr har derfor sendt ut invitasjon til alle landets landbruksskoleelever til Husdyrtreff.  

Husdyrtreff er en uhøytidelig tevling der elever som melder seg på får tildelt en oppgave fra en konkret gård, der de skal tolke utskrifter fra Husdyrkontrollene og svare på faglige spørsmål omkring dette. Vi tilbyr oppgaver innen svin, fjørfe og storfe, både mjølkeproduksjon og storfekjøttproduksjon. Spørsmål om Samvirke hører også med. Vi kårer skolevinnere og landsvinnere på de ulike dyreslag.
 
Det vil også bli lagt ut oppdatert fagstoff fra Husdyrtreff-organisasjonene som deltakerne kan laste ned og bruke når de skal besvare oppgavene. Skolene får også tilbud om fagforedrag og webinarer fra våre fagfolk på de ulike dyreslag.   
 
Elektronisk påmeldingsskjema finner du på:
www.geno.no/Start/Aktiviteter/skolekontakt/husdyrtreff
 
Vi håper både lærere og elever benytter denne anledningen til å knytte kontakt med våre organisasjoner og fagtilbudet vårt! Frist for påmelding er fredag 20. januar.

 


 

Undertegnet avtale med helseministeren

Tirsdag 6. desember signerte Nortura og konsernsjef Arne Kristian Kolberg en intensjonsavtale med helseminister Bent Høie. Vi skal samarbeide om bedre helse for folk flest, og Nortura skal fortsette i det sunne sporet med flere Nøkkelhullsprodukter, saltreduksjon og nye produkter med mindre mettet fett.

Nortura vil med dette vise samfunnsansvar, ved å sørge for produktutvikling i samsvar med helsemyndighetens ønskede retning, mot et bedre kosthold i befolkningen.

  • Nortura stiller seg bak helsemyndighetenes kostråd (Nøkkelråd for et sunnere kosthold), og vil utvikle stadig flere Nøkkelhullsmerkede produkter. Per desember 2016 har vi 300.
  • Nortura deltar i Saltpartnerskapet, og har gjennom de tre siste år redusert saltinnholdet i produktene med nærmere 400 tonn.
  • For å bidra til videre reduksjon av mettet fett, vil Nortura samarbeide med kjedene i dagligvarehandelen, og slik være pådriver for at det tilbys ønskede produkter.

Intensjonsavtalen gjelder i fem år. Arbeidet skal evalueres mot slutten av perioden, med hensikt å forlenge avtalen for en ny periode. Se mer i egen sak.

 


 

Pris

Fra mandag 2. januar endres alle avregningspriser.

For storfe reduseres avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige med kr 1,10 per kg, ung ku, ku og okse med kr 1,11 per kg og kalv under 50 kg med kr 1,18 per kg. Endringene skyldes endringer i engrospris og omsetningsavgift, samt kostnadsendringer. Samtidig justeres fett-trekket. Fra nyttår endres også kvalitetstillegget for storfe. For storfe av kvalitet O reduseres satsen med 1 kr til kr 3,00 per kg, mens satsen for kvalitet O+ og bedre øker med 3 kr til kr 7,00 per kg.

Avregningsprisen for lam reduseres med kr 3,24 per kg og for ung sau og sau kr 8,21 per kg. Endringene skyldes endringer i engrospris og omsetningsavgift, samt kostnadsendringer. For lam under 23 kg øker satsen for grunntilskudd med kr 0,70 per kg (ny sats kr 4,40) mens for lam over 23 kg reduseres satsen med kr 0,30 per kg (ny sats kr 3,40).

For gris reduseres engrosprisen med kr 0,30 per kg, mens omsetningsavgiften øker med kr 0,50 per kg. Samtidig justeres vekttabellen slik at prisreduksjonen for gris mellom 85,1 og 90 kg blir 80 øre per kg mot tidligere 50 øre. Tillegget for kjøttprosent mellom 50 og 55 prosent justeres noe ned. For utslaget på utbetalingspris for ulike klasser og vektgrupper vises til Nortura medlems hjemmeside.

Avregningsprisen for egg økes med kr 0,45 per kg, grunnet endringer i engrospris og omsetningsavgift, samt kostnadsendringer.