Nortura i Bondebladet uke 16/2017

Trine Hasvang Vaag ny styreleder

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 5. april valgt som ny styreleder i Nortura etter Sveinung Svebestad. Per Heringstad fra Heidal ble gjenvalgt som nestleder.

Trine Hasvang Vaag takker årsmøtet for tilliten. Foto: Håvard Simonsen
Trine Hasvang Vaag takker årsmøtet for tilliten. Foto: Håvard Simonsen

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i fjor, og Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo i Sogn og Fjordane ble dermed valgt inn som suppleringsvalg for 1 år som erstatter for Trine.

Ny i konsernstyret er også Merethe Sund fra Sømna i Nordland, og Jon Lilleslett fra Geilo i Buskerud.

Sveinung Svebestad som tidlig frasa seg gjenvalg har vært styreleder i Nortura siden 2008, og tillitsvalg i slakterisamvirket siden 1988. Så det er ikke til å legge skjul på at det er en bauta som nå forlater konsernstyret.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:
Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder
Per Heringstad, Heidal – nestleder
Merethe Sund, Sømna
Jon Lilleslett, Geilo
Bente Roer, Rygge
Jan Erik Fløtre, Byrkjelo
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Mosterøy
Johan Narum, Kolbu
Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa

Fullstendige valg og mer fra årsmøtet finner du under Eierorganisering/Aktuelt.

 


 

Gilde Sommerlam tildelt Spesialitet-merket

I januar ble Gilde Sommerlam grillribbe kåret til Årets kjøtt under Det Norske Måltid. Nå får hele produktserien Spesialitet-merket for unik smak.

Leder for Nortura Kjøttcompagniet, Bente Avseth-Bakke, tok imot prisen som ble overrakt av direktør i Matmerk, Nina Sundqvist under Nortura sitt årsmøte.
Leder for Nortura Kjøttcompagniet, Bente Avseth-Bakke, tok imot prisen som ble overrakt av direktør i Matmerk, Nina Sundqvist under Nortura sitt årsmøte.

"Klokkeklar lammesmak", "nydelig lys farge" og "det smelter på tunga" var juryens umiddelbare reaksjoner etter å ha smakt seg gjennom ulike stykningsdeler fra Gilde Sommerlam-serien. I juryens begrunnelse roses kjøttet for å være mørt og sødmefullt med en råvaretypisk og delikat smak.

Sommerlam er på mange måter er det motsatte av høstlam, som begge er unike kvalitetsråvarer på hver sin måte.

– Mens en diett bestående av lyng, einer, bjørkeskudd og andre høyfjellsvekster fører til kjøtt som har en konsentrert smak, nesten som vilt, gir en melkebasert diett et fint, lyst, mørt og mildt kjøtt med en helt unik sødme. Selv fettet, som ofte kan være litt stramt på lam og får, blir smeltende godt, sprøtt og osteaktig, sier Bente Avseth-Bakke i Nortura Kjøttcompagniet.
 
Dielam ute i verden blir faktisk regnet som noe av det beste som finnes.

Det har Nortura fått tydelig bevis på at også gjelder for Gilde Sommerlam.

 


 

Viktig for Norge at det går godt i Nortura

– Det er viktig for Norge at det går godt i Nortura, konkluderte konsernsjef Arne Kristian Kolberg etter at han hadde presentert Norturas samfunnsregnskap for årsmøtet på Lillestrøm.

Regnskapet, som er laget av Samfunnsøkonomisk Analyse for Nortura, viser blant annet at skatter og avgifter fra Norturas ansatte, bønder og underleverandører i 2016 bidro med 5,1 milliarder kroner til stat, fylke og kommer over hele landet. Nortura kjøper også varer og tjenester for over 3,4 milliarder. I tillegg utgjør utbetalingene for slakt og egg til selskapets eiere 9,8 milliarder.

Det er første gang Nortura legger fram en oversikt over de samfunnsmessige ringvirkningene av selskapets virksomhet. Debatten på årsmøtet viste at dette er et grep som skaper begeistring og tas svært godt imot blant eierne. Mange var imidlertid opptatt av hvordan Nortura kan få denne informasjonen ut til flere, ikke minst utenfor landbruket.
 
– Etter at vi er blitt konsern har vi mistet mye av samfunnskontakten vår regionalt. Dette må vi arbeide med, for de politiske aktørene regionalt er viktige brikker i spillet om norske matproduksjonen, påpekte Lars Morten Rosmo fra Børsa. Ledelsen ble også utfordret på hva Nortura gjør gjennom sitt medlemskap i NHO, blant annet regionalt.

– Vi har ikke vært flinke nok til å få fram betydningen av Norturas virksomhet. Derfor har vi laget et samfunnsregnskap. Dette må vi gjenta, gjenta og gjenta helt til det går inn. Vi skal også være ærlige på at det er en utfordring at vi blir for usynlige i forhold til regionalt næringsliv. Vi har likevel stor innflytelse gjennom NHO Mat og landbruk. Det synes jeg vi får ganske mye igjen for, sa styreleder Sveinung Svebestad.

 


 

Fagutvalgene i Nortura

Styret har oppnevnt fagutvalgene for 2017 – 2018, nye representanter som er oppnevnt i 2017 er anmerket bak navnet.

Selv om det er dyreslagsrepresentantene i de 6 arbeidsutvalgene som i praksis utgjør fagutvalgene, så er det styret som formelt oppnevner. Fagutvalgene konstituerer seg selv på første møte. Kontaktinformasjon ligger under Eierorganisering/Fagutvalg.

Fagutvalg egg:
Bjørn-Arne Skoglund, Nord-Norge (ny)
Kolbjørn Frøseth, Midt-Norge
Jan Roy Eide, Vest
Anne Lise Kindingstad, Agro
Lars Vegard Borstad, Øst (ny)
Jon Einar Høystad, Innlandet

Fagutvalg fjørfekjøtt:
Johan Kristian Daling, Midt-Norge (ny)
Svein Helge Lærdal, Vest
Sigurd Høyland, Agro
Øystein Mysen, Øst
Ole Johannes Egeland, Øst
Lars Bryhni, Innlandet (ny)
Jon Gunnar Karterud, tilleggsrepresentant (ny)

Fagutvalg småfe:
Ragnhild Engan, Nord-Norge
Ragnar Valstad, Midt-Norge
Reidar Kallestad, Vest
Audun Meland, Agro
Britt Karin Flaata, Øst
Hilde Stokke Odden, Innlandet

Fagutvalg storfe:
Fred Åke Fagereng, Nord-Norge
Trude Sandstad Eldnes, Midt-Norge
Magne Riise, Vest (ny)
Martin Mæland, Agro
Ole Kai Sørbøl, Øst (ny)
Stein Rønjus Hålien, Innlandet

Fagutvalg gris:
Bente R. Børsheim, Nord-Norge (ny)
Sverre Tyldum, Midt-Norge (ny)
Ragnhild Døving, Vest
Jon Leif Håverstad Eikaas, Agro
Nils Henry Haugen, Øst
Einar Myki, Innlandet (ny)

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 100 storfe denne uka. Dekningsgraden er svært lav med 30 prosent, noe som skyldes at det ikke ble slaktet storfe onsdag før påske, og dermed er det mindre å fordele denne uka.  
 
Til tross for 4 dagers uke slaktes det nesten normalt med gris, ca. 19 900 stk. Det er mer enn det etterspørres og overskuddet på ca. 2 000 gris legges inn på reguleringslager.

Det slaktes minimalt med småfe og det settes bare lokal dekning.

Påskesalget av egg ble også i år betydelig, men etterspørselen ble i hovedsak dekket. Den første uken etter påske blir eggsalget mye lavere. Samtidig forventes det at salget raskt tar seg opp, og i år er det kort tid mellom påske og mai med normalt høyt eggsalg.

 


 

Pris

For prisendringer fra uke 16 henvises det til prislistene.